Czy uniwersytet potrzebuje jeszcze dydaktyki?

Maciej Bąk

W obliczu reformy szkolnictwa skupionej przede wszystkim na uczelniach i ich pracownikach powstaje pytanie: co ze studentami? Do zdania matury wystarcza dziś uzyskanie 30% punktów, a poziom kandydatów i następnie studentów się obniża. Czy reforma może temu zaradzić? Czy wystarczy się skupić na rozwoju naukowym pracowników? By odpowiedzieć na te pytania trzeba wpierw określić, czego oczekujemy od uczelni. Jaka jest dziś rola uniwersytetu? Tej kwestii poświęcona była niedawna konferencja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0 . Zarysowały się tutaj dwie główne koncepcje, które skrótowo nazwać można: „produkcyjną” i humanistyczną.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.