Czas na lepsze przygotowanie

Piotr Müldner-Nieckowski

Nauka zawodu polega na poznawaniu teorii w połączeniu z praktyką, która tę teorię stosuje, i szacunkiem do nauczycieli. Dwa pierwsze warunki muszą być łączone w taki sposób, aby teoria pozwalała rozwiązywać niespodziewane i (lub) nieprzewidywane problemy praktyki, a także aby można było odchodzić od stereotypów i schematów na korzyść rozwiązań nowych. Trzeci warunek jest równie nieodzowny. Jeśli nie zaistnieje, to wszystko, co nauczyciel powie w zakresie teorii i co pokaże w ramach praktyki, będzie przez ucznia kwestionowane, zanim się zastanowi nad sensem tego, co poznaje i krytykuje.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.