Tak jest …

Piotr Kieraciński

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest jednym z największych uniwersytetów w Polsce. Na pierwszy trymestr roku akademickiego 1920/21 zapisało się na Uniwersytet Poznański ponad 2 tys. studentów. Obecnie na UAM kształci się 34,5 tys. studentów. Na studiach stacjonarnych I i II stopnia jest ponad 27 tys. osób, a na niestacjonarnych – ponad 7 tys. W UAM kształci się 1,2 tys. doktorantów i 1,2 tys. słuchaczy 48 studiów podyplomowych. Uniwersytet Otwarty UAM w roku akademickim 2017/2018 oferował 86 kursów, z których korzystało prawie 1,8 tys. słuchaczy. W roku akademickim 2018/2019 studenci kształcą się na 89 kierunkach i 245 specjalnościach. W 2018 roku realizowali swoje pasje w 224 kołach naukowych. Uniwersytet zatrudnia ponad 5,2 tys. pracowników. Prawie 3 tys. to nauczyciele akademiccy. Wśród nich 949 zatrudnionych jest na stanowiskach profesorów - 348 ma tytuł profesora - a 1250 to adiunkci, w tym ponad 300 z habilitacją. Na UAM pracuje tylko 15 asystentów. Uczelnia zatrudnia też 760 pracowników dydaktycznych. W roku 2018 naukowcy z UAM realizowali 595 projektów badawczych o wartości 279 mln zł. Opublikowali w ciągu roku prawie 8 tys. prac, w tym 1273 w czasopismach z listy JRC oraz 318 monografii. Uniwersytet w Poznaniu od wielu lat zajmuje trzecią pozycję na liście beneficjentów NCN. Na UAM realizuje grant ERC jedyny obcokrajowiec, który wybrał Polskę jako miejsce prowadzenia badań. Prof. Ulrich Timme Kragh z Danii w Katedrze Orientalistyki na Wydziale Neofilologii kieruje projektem pt. NAMO („Narrative Modes of Historical Discourse in Asia”). W 2018 r. uzyskał on w Polsce habilitację w zakresie literaturoznawstwa na podstawie dorobku naukowego zatytułowanego „The Dags po’i bkat‚ bum Texttal Corpus of Medieval Tibet” („Korpus tekstualny Średniowiecznego Tybetu pt. Dags po’i bka’ ‚bum”). Strukturę UAM tworzy 15 wydziałów: Anglistyki, Biologii, Chemii, Filologii Polskiej i Klasycznej, Fizyki, Historyczny, Matematyki i Informatyki, Nauk Geograficznych i Geologicznych, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Nauk Społecznych, Neofilologii, Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Prawa i Administracji, Studiów Edukacyjnych oraz Teologiczny. Poza Poznaniem znajdują się 3 jednostki UAM: Collegium Polonicum w Słubicach, Nadnotecki Instytut UAM w Pile i Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Uniwersytet do ostatniej ewaluacji zgłosił 16 jednostek: 15 wydziałów i Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Trzy wydziały otrzymały kategorie A+, 9 – kategorię A, a 4 jednostki – kategorię B. Strukturę UAM uzupełniają: Centrum Zaawansowanych Technologii i Centrum NanoBioMedyczne. Z uniwersytetem ściśle współpracuje Fundacja UAM, która utworzyła pierwszy w Polsce park naukowo-technologiczny. Poznański Park Naukowo-Technologiczny jako jedyna tego rodzaju jednostka uzyskał w ostatniej parametryzacji kategorię A. W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, która zajmuje zabytkowy obiekt po pruskiej Bibliotece Cesarza Wilhelma z 1902 r., znajduje się prawie 3 mln woluminów. Na ten zbiór składa się ponad 1,7 mln książek, 705 tys. czasopism i ponad pół miliona jednostek w zbiorach specjalnych i innych. Uniwersytet dysponuje gruntami o powierzchni 312 ha, w tym 200 ha w Poznaniu. W kampusach Śródmiejskim, Ogrody i Morasko znajduje się 25 budynków. UAM posiada 3 obiekty sportowe i 6 domów studenckich. Infrastrukturę uniwersytetu uzupełnia położony w zachodniej części Poznania 22-hektarowy Ogród Botaniczny UAM. Roczny budżet UAM przekracza 700 mln zł, z czego dotacje podstawowa i statutowa stanowiły w 2018 roku prawie 500 mln zł.

Piotr Kieraciński