×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

Dardziński prezesem Łukasiewicza

Fot. MNiSW

WARSZAWA 1 kwietnia zaczęła działalność Sieć Badawcza Łukasiewicz i tego dnia na jej prezesa powołano dr Piotra Dardzińskiego, od lipca ub. roku sekretarza stanu w resorcie nauki odpowiedzialnego za współpracę nauki i biznesu. Nadzorował także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz instytut badawczy Ośrodek Przetwarzania Informacji. Jest twórcą ustawy o doktoratach wdrożeniowych, w efekcie której już prawie tysiąc młodych naukowców przygotowuje doktoraty w polskich firmach. Jako pełnomocnik rządu opracował reformę instytutów badawczych, której celem było zwiększenie efektywności ich działania w zakresie współpracy z biznesem. Sieć Badawcza Łukasiewicz ma zapewnić bardziej efektywną współpracę 38 instytutów, które wchodzą w jej skład, m.in. dzięki ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej. Dr P. Dardziński odszedł z MNiSW.

Rektor odwieszony

WROCŁAW Prof. Marek Ziętek wrócił na stanowisko rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W grudniu został zawieszony po tym, jak usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i narażenia kierowanej przez siebie uczelni na stratę ponad czterech milionów złotych. Rektor złożył zażalenie, które Sąd Rejonowy w Katowicach uwzględnił, uchylając środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. zł. Śledztwo dotyczy prywatyzacji spółki Data Techno Parka, która stworzyła we Wrocławiu, przy pomocy publicznych dotacji, serwerownię do przechowywania danych pacjentów szpitali i przychodni. Marek Ziętek jest jednym z podejrzanych w tej sprawie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Kolejni Polacy w EASA

Fot. Arch. prywatne Fot. Arch. prywatne

LUBLIN Prof. Paweł Droździel, prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej, pracownik Instytutu Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii PL, oraz prof. Henryk Skarżyński, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach zostali członkami Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts). EASA, założona w 1990 roku, zrzesza ponad 2 tys. naukowców, artystów i ekspertów z całej Europy, w tym 32 laureatów Nagrody Nobla. Do organizacji należy ponad 30 Polaków, a jednym z wiceprezesów organizacji jest prof. Michał Kleiber.

Pionierka z Lublina

Fot. UMCS

WARSZAWA/LUBLIN Prof. Iwona Hofman, dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, została przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN na kadencję 2019–2022. Jest pierwszą kobietą i pierwszym naukowcem z Lublina powołanym na to stanowisko. Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 roku, koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się ponadto problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teoria gatunków dziennikarskich, marketing polityczny. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Rada Towarzystw Naukowych, utworzona w 1963 roku, reprezentuje społeczny ruch naukowy, działając na rzecz rozwoju nauki i jej upowszechniania.

Genius Universitatis

Fot. Joanna Maraszek

WARSZAWA Collegium Civitas (w kategorii reklama prasowa), Politechnika Białostocka (wydarzenie), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (gadżet), Uniwersytet Jagielloński i Instytut Psychologii UJ (media społecznościowe), Uczelnia Łazarskiego (video online ) oraz Uniwersytet SWPS (content marketing ) – to laureaci ósmej edycji konkursu Genius Universitatis na najlepsze w mijającym roku akademickim kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych. W tym roku jury oceniło 111 prac z 44 podmiotów, w tym czterech wydziałów i dwóch instytutów. Brano pod uwagę: nowatorstwo i kreatywność, spójność z wartościami konkretnej uczelni, prostotę i przyjazność przekazu, poziom artystyczny projektu oraz umiejętny dobór narzędzi. Konkurs zorganizowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Erasmusowcy w liczbach

WARSZAWA Ponad 133 tys. osób z Polski skorzystało z wyjazdów w ramach programu Erasmus+ od momentu jego rozpoczęcia w 2014 roku. Pod tym względem plasujemy się na 5. miejscu wśród krajów uczestniczących w programie. Rocznie z możliwości tej korzysta 15–16 tys. polskich studentów (51% to studenci II stopnia), najczęściej z kierunków humanistycznych (21%), związanych z biznesem i administracją (18%) oraz nauk technicznych: przemysł, budownictwo (16%). Zarówno oni, jak i pracownicy uczelni (rocznie około 7–8,5 tys.) najchętniej wyjeżdżają do: Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Na koniec grudnia 2018 roku 305 spośród 387 uczelni działających w Polsce posiadało tzw. Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego, czyli dokument uprawniający do udziału w programie. Dane przedstawił wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Sebastian Skuza podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej. Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020, którego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.

Uniwersytet Ekonomiczny w PRME

WROCŁAW Principles for Responsible Management Education to założona w 2007 roku i wspierana przez Organizację Narodów Zjednoczonych inicjatywa promująca zagadnienia zrównoważonego rozwoju w uczelniach na całym świecie, wyposażając studentów w narzędzia umożliwiające wprowadzanie zmian w tym zakresie. Jest największym zorganizowanym przedsięwzięciem łączącym ONZ z placówkami szkolnictwa wyższego związanymi z zarządzaniem. Podpisało ją już ponad 730 sygnatariuszy. Jak czytamy w akcie założycielskim, szkoły biznesu i zarządzania, a także inne instytucje związane z tymi sektorami, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu mentalności i umiejętności przyszłych liderów i mogą być potężnymi siłami napędowymi zrównoważonego rozwoju korporacyjnego.

Piaskowe broszki

Fot. Arch. prywatne

MEDIOLAN/KOSZALIN Hanna Kowalska, studentka I roku wzornictwa na Politechnice Koszalińskiej, jako jedyna z Polski zaprezentowała swoje prace na światowej wystawie biżuterii Artistar Jewels, która towarzyszyła słynnemu Tygodniowi Mody w Mediolanie. Zaprezentowano 500 modeli naszyjników, kolczyków, pierścieni, broszek i bransoletek przygotowanych przez 140 artystów z całego świata. Polka pokazała broszki stworzone w ramach obronionego pół roku temu dyplomu licencjackiego. Modele inspirowane kulturą polską i fińską zostały wykonane z piasku, a odróżnia je soczewka obiektu wypełniona bursztynem albo kryształem. Kowalska studiuje w Instytucie Wzornictwa PK. Kilkakrotnie uczestniczyła w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, m.in. w Finlandii (stąd zainteresowanie kulturą i sztuką tego kraju).

Politechniki przodują w JSA

WARSZAWA Ponad 40 tys. prac dyplomowych zostało sprawdzonych od początku roku w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. JSA ma już ponad 35 tys. użytkowników, w tym 27,5 tys. to promotorzy. Jeden użytkownik spędza w systemie średnio 12 minut w podziale na trzy 4-minutowe sesje. Na raport czeka się średnio 7,5 minuty. System może przetwarzać do 6 tys. badań na dobę. Korzystający z JSA pochodzą z 216 uczelni. Najwięcej prac do badania wprowadzono z politechnik: Poznańskiej, Rzeszowskiej, Warszawskiej, Krakowskiej oraz Gdańskiej (od 1000 do blisko 2500 prac na uczelnię). Średnio dla jednej pracy system znajdował 300 dokumentów, które mogłyby być źródłem plagiatu. Daje to łącznie 9 milionów par dokumentów, jakie zostały zbadane krzyżowo modułami obliczeniowymi wykorzystującymi metody uczenia maszynowego lub przetwarzania języka naturalnego. Jednolity System Antyplagiatowy został zbudowany w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.

WUM z certyfikatem ERIC

WARSZAWA Warszawski Uniwersytet Medyczny jest jedynym ośrodkiem w Polsce posiadającym certyfikaty na badanie mutacji w genie TP53 dwiema metodami. Do klasycznego sekwencjonowania Sangera (czerwiec 2016) doszła teraz zaawansowana technologia NGS (next-generation sequencing ). Badania genetyczne są przeprowadzane przez dr. Tomasza Stokłosę z Zakładu Immunologii we współpracy z prof. Rafałem Płoskim z Zakładu Genetyki Medycznej. Organizacja ERIC (European Research Initiative on Chronic Lymphocytic Leukemia) koordynuje badania kliniczne i podstawowe oraz promuje nowoczesną diagnostykę i prowadzi działania edukacyjne w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL). Jest to najczęstszy nowotwór układu krwiotwórczego u dorosłych w Europie i Ameryce Płn., którego patogeneza polega na niekontrolowanym rozroście limfocytów B. Wczesne wykrycie aberracji w genie TP53 umożliwia włączenie nowoczesnej terapii celowanej. Certyfikaty ERIC (ale tylko na jedną metodę) mają także uniwersytety medyczne w Gdańsku i Lublinie oraz Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Doktorat h.c. – prof. Tadeusz Trziszka

Fot. Tomasz Walów

WROCŁAW Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 14 marca został przyjęty w poczet doktorów honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Laureat jest inicjatorem wielu projektów realizowanych wspólnie przez obie uczelnie, w tym m.in. zakończonego w 2018 roku przedsięwzięcia OVOCURA, którego efekty – nowe technologie i biosubstancje, służące poprawie jakości życia oraz prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych – są na etapie komercjalizacji. Prof. Trziszka jest specjalistą w zakresie technologii procesowych w szczególności innowacyjnych technologii produkcji suplementów diety, nutraceutyków i żywności funkcjonalnej oraz w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Podejmowana przez niego tematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z chemią i technologią żywności ze szczególnym uwzględnieniem izolacji i zastosowań fosfolipidów z żółtka jaja, a także procesów związanym z enzymatyczną hydrolizą. Jest autorem ponad 60 patentów i zgłoszeń patentowych.

Snowboardziści uratowali honor

Fot. Paweł Skraba

KRASNOJARSK Jeden złoty i jeden srebrny medal to skromny dorobek polskich sportowców w 29. Zimowej Uniwersjadzie, która odbyła się w rosyjskim Krasnojarsku. Oba krążki zdobyli zawodnicy AZS Zakopane rywalizujący w snowboardowym slalomie gigancie równoległym: wygrał Oskar Kwiatkowski (na fot. po prawej), a drugi był Michał Nowaczyk. Na Syberii rywalizowało 41 naszych reprezentantów w siedmiu dyscyplinach. W imprezie uczestniczyło około 3 tys. studentów-sportowców z 50 krajów. Klasyfikację medalową wygrali Rosjanie (12 krążków). Dzięki dwóm medalom Polacy powiększyli swój dorobek w dotychczasowych uniwersjadowych startach do 173 krążków (53 złote, 59 srebrnych, 61 brązowych). W tym roku biało-czerwoni wystartują jeszcze w letniej uniwersjadzie w Neapolu (3–14 lipca). Kolejne zimowe zmagania za dwa lata w szwajcarskiej Lucernie.

Europejskie aspiracje

ŁÓDŹ Uniwersytet Łódzki został partnerem stowarzyszonym konsorcjum uczelni TruMotion Alliance biorącego udział w konkursie „European Universities”. Będzie współpracował z Uniwersytetem Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (lider), Uniwersytetem w Birmingham, Université Lumiere Lyon 2, Katolickim Uniwersytetem Najświętszego Serca w Mediolanie oraz Uniwersytetem Telawiwskim. Współpraca między uczelniami ma pozwolić na pogłębioną ich integrację oraz wzmocnić spójność europejskiego społeczeństwa. Początkowo Komisja Europejska dofinansowała program kwotą 30 mln euro, jednak z uwagi na ogromne zainteresowanie sumę tę zdecydowano się podwoić. W sumie wnioski złożyły 54 konsorcja, w skład których wchodzi ponad 300 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 państw. W tym gronie, jako partnerzy, biorą udział także cztery inne polskie uniwersytety: Warszawski, Gdański, Jagielloński i im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zwycięskie konsorcja otrzymają maksymalnie 5 milionów euro na okres 3 lat. Do 2024 roku ma zostać wyłonionych 20 uniwersytetów europejskich.

Doktorat h.c. – prof. A. James McAdams

Fot. Tomasz Koryszko

LUBLIN 29 marca Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nadał godność doktora honoris causa prof. A. Jamesowi McAdamsowi. Laureat jest profesorem stosunków międzynarodowych w University of Notre Dame (USA). Wcześniej pracował w Princeton University, gdzie był dyrektorem Programu Studiów Rosyjskich. W latach 2002-2018 pełnił funkcję dyrektora Nanovic Institute for European Studies – interdyscyplinarnego centrum badawczego zajmującego się rozwojem idei, kultury, wiary i instytucji wpływających współcześnie na Europę. Jego zainteresowania badawcze i publikacje koncentrują się wokół Europy Środkowej i Wschodniej, polityki niemieckiej, relacji międzyniemieckich przed 1989 r. oraz polityki niemieckiej po zjednoczeniu w kontekście europejskim. Jest jednym z najwybitniejszych amerykańskich znawców marksizmu i komunizmu w Europie Wschodniej, a także pomysłodawcą i przewodniczącym Catholic Universities Partnership (CUP), do którego należą uniwersytety katolickie z Europy.

Polskie Towarzystwo Filozofii Techniki

KRAKÓW Głównym celem powołania PTFT jest integracja przedstawicieli polskiego środowiska naukowego, którzy w swoich badaniach podejmują zagadnienia związane z rozwojem techniki, innowacji technologicznych i ich wpływem na człowieka funkcjonującego w szybko zmieniającym się środowisku. Pomysł wypłynął z Sekcji Filozofii Techniki, inicjatywy studenckiej rozwijanej od 2015 roku przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród głównych celów Towarzystwa będzie pozyskiwanie finansowania na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych m.in. z obszaru technoantropologii czy sztucznej inteligencji. PTFT chce również rozwijać projekty edukacyjne, organizując m.in. warsztaty rozszerzające kompetencje cyfrowe przedstawicieli nauk humanistycznych, warsztaty z zakresu etyki i filozofii techniki dla środowisk związanych z naukami informatycznymi. Spotkanie założycielskie odbędzie się 9 maja podczas konferencji naukowej Człowiek w świecie technologicznym: antropologia technologii w Krakowie.

„Lisia Góra” pod opieką naukowców

Fot. Agata Ćwik

RZESZÓW Uniwersytet Rzeszowski objął patronatem naukowym znajdujący się w środku miasta, nad Wisłokiem, rezerwat przyrody „Lisia Góra”. Uczelnia będzie m.in. prowadzić zajęcia dydaktyczne i edukacyjne dla mieszkańców, organizować konferencje naukowe związane z ochroną i rewaloryzacją krajobrazów historycznych i kulturowo-przyrodniczych, a także realizować badania dotyczące biologiczno-kulturowego znaczenia starodrzewu dębowego oraz zagrożeń, jakie wywołują obce, inwazyjne i szkodliwe gatunki. Rezerwat „Lisia Góra” to unikalne stanowisko przyrodnicze. Jego powierzchnia przekracza 8 ha. Rośnie w nim około 100 dębów szypułkowych, których obwód dochodzi do 6 metrów. W rezerwacie znajduje się wiele roślin objętych ochroną. Mieszka w nim prawie 180 gatunków ptaków. Występują też cenne okazy owadów, płazów, gadów oraz ssaków.

Pięć najlepszych teamów

WARSZAWA Ponad 105 mln zł na zakrojone na szeroką skalę, innowacyjne i interdyscyplinarne projekty badawcze przyznała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w konkursie TEAM-NET. Najwyższe finansowanie – w wysokości ponad 26,3 mln zł – otrzymał Uniwersytet Warszawski, na którym powstanie urządzenie diagnostyczne do szybkiej, obiektywnej i tańszej diagnostyki komórek białaczkowych. Konsorcjum sześciu zespołów badawczych pod kierunkiem prof. Czesława Radzewicza z Wydziału Fizyki opracuje algorytm, który – w połączeniu z unikalnym aparatem – umożliwi szybką analizę komórek białaczkowych i ich sortowanie bez użycia znaczników fluorescencyjnych. Do konkursu zgłoszono łącznie 39 projektów. Środki przyznane pięciu najlepszym pozwolą na sfinansowanie badań 25 zespołów w 18 jednostkach naukowych, których liderami, obok UW (2 projekty), są Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Jagielloński i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Oględziny miejsca zbrodni w VR

Fot. WSPiA

RZESZÓW WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa uruchomiła nowoczesne laboratorium wirtualnej rzeczywistości „Cyber Crime”. Jest pierwszą uczelnią na Podkarpaciu i jedną z trzech w Polsce, które w procesie kształcenia wykorzystują symulator „Wirtualnej Sceny Zbrodni”. Z dostarczonego przez Asseco Data Systems narzędzia skorzystają studenci prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego na specjalności kryminalistyka i kryminologia. Po założeniu specjalnych gogli i użyciu kontrolerów, które w wirtualnej rzeczywistości zastępują dłonie, studenci będą mogli „uczestniczyć” w badaniu miejsca hipotetycznej zbrodni i analizować pozostawione ślady. Program obejmuje dwa oddzielne scenariusze: morderstwo i samobójstwo. Zajęcia prowadzić będą praktycy m.in. byli i obecni pracownicy Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Powstaje olsztyński „Kopernik”

Fot. ARC Studio Architektury

OLSZTYN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczął budowę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji. Placówka przyjmie zwiedzających w pierwszym kwartale 2021 roku. Obiekt, zlokalizowany między Centrum Konferencyjnym a Wydziałem Humanistycznym, będzie miał 4 kondygnacje i powierzchnę użytkową ponad 3,8 tys. m2. Znajdą się w nim m.in. laboratoria: światła, nauk o życiu, sala eksperymentu dla dzieci. Umieszczona zostanie również ekspozycja stała cewki Tesli wraz z klatką Faradaya oraz kącik energetyki atomowej i klasycznej opartej na kopalinach, energii Słońca, bioenergii, biomasy etc. Na dachu powstanie obserwatorium astronomiczne, a przed budynkiem zlokalizowane zostanie wahadło Foucaulta, pod którym znajdą się stylizowana Ziemia z różą wiatrów oraz inne eksponaty interaktywne. Szacowany koszt całego zadania to ok. 33 mln zł.

Nowe insygnia na ćwierćwiecze

Fot. UO

OPOLE Galą w Filharmonii Opolskiej uczczono 25. rocznicę powołania Uniwersytetu Opolskiego. Uczelnia powstała w 1994 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i nyskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obchody ćwierćwiecza odbywają się pod hasłem „65 lat tradycji, 25 lat uniwersytetu”, nawiązującym do założonej w 1950 roku we Wrocławiu i przeniesionej cztery lata później do Opola, Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Podczas uroczystości rektorowi, prof. Markowi Masnykowi, przekazano nowe insygnia władzy: pierścień, berło i łańcuch, wykonane ze srebra, w które oprawiono bursztyny. W ramach UO funkcjonuje dziewięć wydziałów, oferujących studia na ponad 70 kierunkach. Nowością w ofercie uczelni jest działający drugi rok kierunek lekarski. Obecnie pobiera na nim naukę ponad dwustu studentów. Uczelnia zatrudnia blisko siedmiuset pracowników naukowych i kształci ponad osiem tysięcy studentów, wśród których około siedmiuset to obcokrajowcy z 44 państw.

Pielęgniarskie symulacje

Fot. PWSIiP

ŁOMŻA W Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości otwarto Centrum Symulacji Medycznej. Inwestycja kosztowała 2,5 mln zł. Będą z niej korzystać studenci pielęgniarstwa, których uczelnia kształci od 2005 roku. Obecnie na kierunku tym studiuje ponad 240 osób. Będą zdobywać praktyczne umiejętności i doświadczenie pod czujnym okiem 13 instruktorów. CSM wyposażono w inteligentne symulatory: dorosłego mężczyzny, kobiety, dziecka, niemowlęcia, wcześniaka, kobiety rodzącej, starego człowieka, a także w specjalistyczną aparaturę: kardiomonitory, respirator, wózki reanimacyjne, nowoczesne defibrylatory, pompy infuzyjne do podawania leków, inkubator, łóżka standardowe oraz specjalistyczne: ortopedyczne oraz do intensywnej terapii. Łomżyńskie CSM jest jednym z 35 działających w Polsce.

Kobiety na politechnikach 2019

WARSZAWA Kobiety stanowią 36% wszystkich studentów uczelni technicznych. Odsetek ten od pięciu lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Najwięcej pań studiuje biotechnologię (77% wszystkich studentów), architekturę (71%) i technologię chemiczną (70%), zaś najmniej elektronikę (6,7%), automatykę i robotykę (9%), mechatronikę (9,5%). Systematycznie zwiększa się procentowy udział kobiet na kierunkach informatycznych (14,6% wobec 12% w ub. roku). Uczelnie techniczne wybiera 12% wszystkich studiujących kobiet, podczas gdy uniwersytety – 34% kobiet, zaś uczelnie ekonomiczne – 14%. Największy odsetek studentek występuje na Uniwersytecie Zielonogórskim (54%) oraz Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (50,4%), zaś doktorantek na Politechnice Krakowskiej (51%). W kadrze kobiety stanowią 34% doktorów i 27% doktorów habilitowanych oraz 14% profesorów. Żadna nie sprawuje funkcji rektora, a wśród 88 prorektorów jest ich zaledwie 12. Raport przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Alternatywna metoda diagnozy raka

GDAŃSK Naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Adam Lesner oraz dr Natalia Gruba, opracowali szybki i bezinwazyjny test diagnostyczny do wykrywania choroby nowotworowej nabłonka układu moczowego, nazywanej potocznie rakiem układu moczowego. Co roku umiera na niego 4 tys. Polaków. Zestaw diagnostyczny składa się z dwóch składników, które pod wpływem czynników wydzielanych przez komórki nowotworowe obecne w pęcherzu moczowym, ulegają rozpadowi umożliwiając ich wykrycie. Proponowana metoda jest skuteczna na poziomie 90%, nawet w przypadku początkowej fazy choroby, gdy nie daje ona żadnych objawów, a także umożliwia wykonanie testu przy niewielkiej próbce (ok. 1 ml). Na wynik czeka się krócej niż godzinę. Wynalazek został opatentowany na terenie Unii Europejskiej i na świecie.

Złote medale za wynalazki

MOSKWA Sześć złotych medali zdobyli polscy inżynierowie i naukowcy podczas XXII Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2019. Najcenniejszymi laurami nagrodzono: instalację do ekstrakcji surowców roślinnych nadkrytycznym ditlenkiem węgla (Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach), sposób przerobu odpadów ZSEE poprzez pirolizę niskotemperaturową (Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach), radiofarmaceutyk diagnostyczny do obrazowania infekcji, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie), rozdrabniacz do tworzyw sztucznych (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), walce do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia (UKW), sposób otrzymywania preparatu biologicznego pochodzenia grzybicznego przyspieszający degradację tworzyw polimerowych oraz preparat biologiczny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Wystawa Archimedes jest jedną z największych imprez tego typu. W tym roku zgromadziła ponad 500 wynalazków z 22 krajów.

Doktorat h.c. – prof. Jan Awrejcewicz

Fot. archiwum

KIELCE Prof. Jan Awrejcewicz z Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej (na fot. pierwszy od lewej), otrzymał 20 marca tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Jest wybitnym specjalistą w zakresie mechaniki, automatyki oraz inżynierii biomedycznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zastosowania metod asymptotycznych, dynamiki nieliniowej układów dyskretnych oraz dynamiki, optymalizacji i sterowania układami ciągłymi. Jest autorem prekursorskich prac związanych z naprężeniami i odkształceniami układu kostno-szkieletowego, a także kilku organów ludzkich, dzięki którym udało się opracować nowy wszczep części lędźwiowej kręgosłupa i nowe stenty wewnątrznaczyniowe. Ma w dorobku blisko 800 publikacji w czasopismach naukowych i 50 monografii.

Słodki debiut

Fot. Gabriela Rec

TARNÓW Gabriela Rec, studentka III roku Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, wygrała kategorię debiuty (New Generation Packaging) prestiżowego konkursu The Art of Packaging 2019. Jej projekt „O`cake” służy do pakowania oddzielnych kawałków tortu, które po złożeniu składają się w okrągłą całość. W ścisłym finale znalazła się jeszcze jedna studentka z Tarnowa – Dominka Majcher, która zaprojektowała serię opakowań kawy Tender Coffee. Docenione prace powstały w ramach zajęć z grafiki wydawniczej w pracowni mgr. Wojciecha Kołka. The Art of Packaging to ogólnopolski konkurs na najlepsze opakowanie roku, promujący branżę związaną z nowoczesnym przemysłem opakowaniowym. Organizowany jest od 2006 roku w Poznaniu.

Logistyka na wyciągnięcie ręki

Fot. AJP

GORZÓW WLKP. W Akademii im. Jakuba z Paradyża otwarto nowoczesne Laboratorium Logistyczne. Pracownię wyposażono w sprzęt odzwierciedlający rzeczywiste procesy występujące w przedsiębiorstwie, np. zbiórkę, przeładunek, eksploatację, magazynowanie, dystrybucję, których symulację umożliwią m.in. przenośnik taśmowy, sorter, regał magazynowy, punkt przeładunku. Zajęcia, stanowiące uzupełnienie dydaktyki na Wydziale Ekonomicznym, prowadzone będą na stanowiskach wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie do symulowania zagadnień stosowanych w logistyce oraz w systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Studenci nabędą dzięki temu umiejętności modelowania i rozwiązywania problemów występujących w działalności biznesowej (identyfikacja strat, mocnych stron i potencjału, eliminacja wad). Wyposażenie laboratorium było częścią projektu, na który uczelnia otrzymała blisko 7,4 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wysoka jakość kształcenia + wykwalifikowane kadry dla gospodarki”.

Filologia polskiego języka migowego

WARSZAWA Uniwersytet Warszawski uruchamia pierwszy w kraju kierunek poświęcony w całości polskiemu językowi migowemu. Podobny w całej tzw. nowej Unii Europejskiej funkcjonuje jedynie na Uniwersytecie Karola w Pradze. Studia drugiego stopnia ruszą jesienią i przeznaczone są dla osób, które mają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny. Mogą być kontynuacją wcześniejszej nauki lub podjęciem pokrewnych lub zupełnie nowych studiów. Intensywne kształcenie odbywać się będzie przez dwa lata analogicznie do filologii obcych, np. włoskiej czy angielskiej. Dla kandydatów przygotowano 40 miejsc, nie jest wymagana znajomość języka migowego.

15 mln euro dla NCBJ

ŚWIERK Centrum Doskonałości NOMATEN zlokalizowane w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, a utworzone w wyniku umowy pomiędzy tą jednostką a Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, otrzyma 15 mln euro wsparcia z Unii Europejskiej. Projekt przygotowany przy współudziale francuskiego Komisariatu Energii Jądrowej i Energii Alternatywnych (CEA) i fińskiego Centrum Badań Technicznych (VTT), został beneficjentem konkursu UE Teaming. Naukowcy będą badali materiały przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach, m.in. dla przemysłu jądrowego, w tym dla reaktorów IV generacji, oraz niezbędne dla wysoko wydajnych instalacji chemicznych. Zajmą się także syntezą nowych leków, w szczególności radiofarmaceutyków.

Studia dualne dla mechaników lotniczych

Fot. LAW

DĘBLIN Lotnicza Akademia Wojskowa, jako pierwsza wojskowa uczelnia w Polsce, w porozumieniu z PZL-Świdnik uruchamia inżynierskie studia dualne. To jedyny tego typu projekt dotyczący mechaników lotniczych. Studia umożliwią uzyskanie licencji obsługowej na poziomie B1 i B2. Kształcenie przewidziano na siedem semestrów. Na mocy umowy podpisanej przez prezes Zarządu PZL-Świdnik Beatę Stelmach i rektora LAW komendanta gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka, każdego roku studenci z kierunku lotnictwo i kosmonautyka, specjalność inżynieria lotnicza i awionika, będą przez 6 miesięcy uczestniczyć w zajęciach w LAW, a w kolejnym kwartale odbędą płatny staż w podlubelskiej fabryce. Na każdego przypadnie w sumie około 1880 godzin stażu. Studia zakończą się egzaminem inżynierskim.

Nagroda al-Farabiego

KRAKÓW/TEHERAN Wydział Nauk Humanistycznych i Literatury Uniwersytetu Teherańskiego uhonorował prof. Annę Krasnowolską z Instytutu Orientalistyki UJ nagrodą al-Farabiego w kategorii Iranszenas-e Bartar-e Dżahan (Wybitny Światowy Iranista) za jej wkład w badania i propagowanie kultury oraz literatury perskiej. Prof. Krasnowolska prowadzi badania przede wszystkim nad irańskim eposem narodowym Szahname (Księga Królewska ), irańską mitologią kalendarzową (monografia Some Key Figures of Iranian Calendar Mythology: Winter and Spring , Kraków 1998) i różnorodnymi zagadnieniami kulturowymi (monografia Mythes, croyances populaires et symbolique animale dans la littérature persane , Paris 2012).

Międzynarodowa Nagroda al-Farabiego (Farabi International Award) jest najwyższym irańskim wyróżnieniem w dziedzinie nauk humanistycznych, które dotychczas zostało przyznane takim wybitnym specjalistom w dziedzinie studiów iranistycznych, jak: Iradż Afszar, Dżafar Szahidi, Nadżib Majel Herawi, Richard N. Frye, Hermann Landolt, Bert Fragner, Mohammad Dabir-Sijaqi, Charles Henri de Fouchécour, Ulrich Marzolph, William Chittick, Francis Richard i inni.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowej www.forumakademickie.pl i na naszym profilu na Facebooku
Opracowali: Mariusz Karwowski, Piotr Kieraciński

 

Współpraca: Iwona Czajkowska-Deneka, Beata Czechowska-Derkacz, Kamil Dziewit, Lidia Jaskuła, Maciej Kochański, Piotr Kopa, Joanna Kosmalska, Agnieszka Kowalska, Lech Kryszałowicz, Monika Maziak, Joanna Nowacka, Przemysław Pawlak, Marek Pawłowski, Katarzyna Skałecka, Paweł Śpiechowicz, Maciej Ulita, Klaudia Wendycz, Dominika Wojtysiak-Łańska, Jarosław Wojtyś

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki oraz serwisu PAP – Nauka w Polsce.