×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Komisja Ewaluacji Nauki

Who is who?

W skład Komisji Ewaluacji Nauki, która przeprowadzi ocenę nauki w 2021 r., weszło 24 uczonych powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze i międzynarodowe instytuty naukowe. Każda z ośmiu dziedzin nauki ma w tym gronie troje przedstawicieli. Nauki humanistyczne reprezentują: dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW (orientalistyka, UW), prof. Rafał Molencki (anglistyka, UŚ) i prof. Jan Pomorski (historia, UMCS). Nauki społeczne reprezentują profesorowie: Mikołaj Czajkowski (ekonomia, UW), Edward Nęcka (psychologia, UJ) i Aleksander Welfe (ekonomia, UŁ). Reprezentantami nauk ścisłych i przyrodniczych są profesorowie: Janusz Bujnicki (biologia, UAM i MIBMiK), Robert Hołyst (chemia, ICHF PAN) i Stefan Jackowski (matematyka, UW). Reprezentantami nauk inżynieryjno-technicznych są: prof. inż. Maciej Ogorzałek (informatyka, UJ), prof. inż. Błażej Skoczeń (mechanika, Politechnika Krakowska, przewodniczący KEN) i prof. inż. Andrzej Tejchman-Konarzewski (geotechnika, PG). Przedstawicielami nauk rolniczych są same panie: prof. Urszula Gawlik-Dziki (technologia żywności, UP w Lublinie), dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR (biologia, agronomia, IOR – PIB) i dr hab. inż. Katarzyna Ropka-Molik (genetyka, zootechnika, IZ – PIB). Nauki medyczne i nauki o zdrowiu reprezentują: prof. n. med. Piotr Pruszczyk (medycyna, kardiologia, WUM), prof. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska (biologia, UWr) i prof. Michał Żmijewski (biologia medyczna, GUM). Przedstawicielami sztuki są w KEN: dr hab. Alicja Majewska (sztuki piękne, rzeźba, UMK), dr hab. Michał Sławecki (muzyka, dyrygentura, UMFC) i dr. hab. Bożena Suchocka-Kozakiewicz, prof. AT (sztuki teatralne, Akademia Teatralna w Warszawie). Nauki teologiczne reprezentują: ks. prof. Zygfryd Glaeser (teologia, UO), ks. dr hab. Marcin Hintz (teologia protestancka, ChAT) i prof. Anna Zellma (teologia, UWM).

Wśród siedmiu osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej, wskazanych przez ministra nauki, są w KEN dwie osoby reprezentujące nauki humanistyczne: dr hab. Emanuel Kulczycki (filozofia, UAM) i dr hab. Lucyna Rotter (historia, nauki o kulturze i religii, UPJP II); troje przedstawicieli nauk społecznych: dr hab. Dominik Antonowicz (socjologia, UMK), dr Monika Mitera (prawo, z-ca dyr. Biblioteki Narodowej) i dr hab. Rafał Prostak (politolog, UE w Krakowie); prof. inż. Zbigniew Kąkol (fizyka ciała stałego, AGH) reprezentujący nauki ścisłe i przyrodnicze oraz dr hab. inż. Przemysław Korytkowski (informatyka, ZUT), reprezentant nauk inżynieryjno-technicznych.

P