×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Strategiczne porozumienie z ARP

Po raz pierwszy pod nowym szyldem obradowało w Płocku 52 rektorów i prorektorów z 32 publicznych wyższych szkół zawodowych. Większość, chcąc bardziej podkreślić akademicki charakter prowadzonych przez siebie placówek, często mylnie utożsamianych ze szkołami branżowymi, deklaruje zmianę także ich nazw. Jako jeden z pierwszych krok w tym kierunku uczynił rektor płockiej PWSZ, prof. Maciej Słodki. Obchodząca właśnie 20-lecie działalności szkoła stanie się Mazowiecką Uczelnią Publiczną – zapowiedział goszczący na jubileuszowej gali wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Kilka godzin wcześniej wziął udział w najważniejszym punkcie obrad I Zgromadzenia Plenarnego – podpisaniu porozumienia KRePUZ z Agencją Rozwoju Przemysłu.

– Sektor wyższych szkół zawodowych był przez ostatnie dwie dekady traktowany po macoszemu, a przecież mają one równie ważną misję, co uczelnie akademickie, bo ich zadaniem jest kształcenie kadr na potrzeby polskiej gospodarki. Zwiększenie jej konkurencyjności i innowacyjności może nastąpić tylko dzięki bliskiej współpracy uczelni z przemysłem. Porozumienie wychodzi temu naprzeciw – podkreślał minister nauki.

Pierwszym wymiernym efektem umowy będą planowane już wkrótce konkursy dla studentów PUZ-ów na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie. W dalszej kolejności, zarówno studenci, jak i absolwenci, mogą liczyć na staże i praktyki, a najlepsi z nich mają szansę na zdobycie stałej pracy. Agencja działa obecnie w 15 województwach, zarządza dwiema strefami ekonomicznymi, a w jej skład wchodzi blisko 60 podmiotów, w tym z tak przyszłościowych sektorów jak przemysł kosmiczny czy branża gamingowa.

Z ramienia ARP umowę podpisał wiceprezes Paweł Kolczyński, który nie wykluczył współfinansowania staży studentów PUZ-ów, tak jak ma to już miejsce w przypadku firm kosmicznych, gdzie Agencja pokrywa 40% kosztów praktyki. Resztę uczelnia mogłaby dołożyć z ministerialnej subwencji, o której rozdzieleniu sama będzie decydować. Według wstępnych szacunków staże obejmą około 200 studentów, w pierwszej kolejności tych, którzy jeszcze jako uczniowie uczestniczyli we flagowym programie ARP „Kadry dla przemysłu”.

Przewodniczący KRePUZ, prof. Witold Stankowski, zwrócił uwagę na korzyści, jakie uczelnie mogą czerpać z porozumienia przy uruchamianiu studiów dualnych. To nie tylko doświadczenie ekspertów-praktyków, którzy mogliby prowadzić zajęcia, ale również ich aktywny udział przy profilowaniu toku studiów. Wyraził opinię, że patronem programu wsparcia profilu praktycznego mógłby zostać Witold Zglenicki, związany z Płockiem nafciarz i filantrop, zwany polskim Noblem. Uzgodniono również powołanie Rady Gospodarczej przy Konferencji, w której odbywać się będzie wymiana informacji i doświadczeń związanych ze współpracą z gospodarką.

Obecny w Płocku wicemarszałek Senatu Adam Bielan określił podpisaną umowę kamieniem milowym i dodał, że to dzięki reformie Gowina poprawiły się warunki do współpracy PWSZ-ów z przemysłem, m.in. przez zrównanie stawek praktyków i akademików czy dofinansowanie kształcenia dualnego.

– Ten model kształcenia jest z pewnością bardziej kosztowny, ale i efektywniejszy od tradycyjnego – zapewnił szef resortu nauki.

Omawiając kwestie związane z wdrażaniem Konstytucji dla Nauki, zapowiedział, że finalizowane są już prace nad standardami kształcenia nauczycieli. Mają być gotowe w tym kwartale. Dodał, że wszystko zmierza ku temu, aby nauczycieli kształciły najlepsze polskie uniwersytety, uczelnie pedagogiczne oraz uczelnie zawodowe, które rozwiną działalność naukową, np. w obszarze pedagogiki. Rozwiązania przejściowe umożliwią przygotowanie się do zmiany profilu i wygaszenie ścieżki kształcenia nauczycieli albo rozwinięcie badań naukowych w obszarach z tym związanych.

Przypomniał też o terminie 30 września, do kiedy można składać wnioski o konsolidację z filiami. W tym kontekście przywołał Politechnikę Wrocławską, która z uwagi na małą liczbę kandydatów przymierza się do likwidacji swoich oddziałów zamiejscowych w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze. Rektorzy tamtejszych PUZ-ów raportowali, że na przeszkodzie w przejęciu tych filii stoją prezydenci miast.

– Muszą sobie zdawać sprawę, że jeśli nie dojdzie do wchłonięcia filii, to zapiszą się w historii swoich miast jako grabarze – złowieszczo odparł minister, anonsując podjęcie próby namówienia samorządowców do zmiany ich nastawienia.

W ostatnim dniu sesje plenarne wypełniły wystąpienia przedstawicieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Piotra Ziółkowskiego, dyrektora Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra w MNiSW, który zapewnił, że ze strony jego resortu nie będzie zgody, by – jak chce Ministerstwo Zdrowia – studia pielęgniarskie II stopnia pozbawić profilu akademickiego.

W trakcie płockich obrad rektorzy jednomyślnie opowiedzieli się za opuszczeniem KRASP, w której KRePUZ dysponuje jednym głosem. Ma to związek z ustawowym umocowaniem ich konferencji – o co zabiegali od czterech lat – i uzyskaniu w ten sposób pełnej autonomii i samodzielności w działaniu. Sporo emocji wywołała zainicjowana przez rektora PWSZ w Pile, dr. hab. Donata Mierzejewskiego, dyskusja na temat zasadności uczestnictwa w Europejskim Stowarzyszeniu Instytucji Szkolnictwa Wyższego (EURASHE). Nie widząc zbyt wielu korzyści z przynależności do organizacji (za wyjątkiem czysto prestiżowej funkcji członka Prezydium, pełnionej przez Ewę Stachurę, rektor PWSZ w Raciborzu), część rektorów postuluje rezygnację z udziału w tej organizacji. Do tematu rektorzy mają powrócić na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się we wrześniu w Suwałkach.

Mariusz Karwowski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

PWSZ w Płocku powstała w 1999 r. Przez 20 lat mury uczelni opuściło blisko 12 tys. absolwentów. Obecnie studiuje tu 2139 osób (1803 stacjonarnie), w tym pięcioro obcokrajowców. Uczelnia kształci na 11 kierunkach studiów licencjackich, 1 inżynierskim i 4 magisterskich. Kadrę stanowi 166 nauczycieli akademickich, w tym 19 profesorów, 16 dr. hab., 62 dr. i 69 mgr. Od 11 lat PWSZ posiada kartę programu Erasmus, dzięki której w wymianie z uczelniami partnerskimi wzięło udział 130 studentów oraz 70 pracowników. Biblioteczny księgozbiór liczy ponad 50 tys. książek i 70 tytułów czasopism. Uczelnia zrealizowała dotąd 13 projektów z funduszy europejskich o łącznej wartości ponad 35 milionów złotych.

Dr hab. Maciej Słodki, prof. nadzw., rektor PWSZ w Płocku, mówi o planach rozwoju uczelni:

Dwadzieścia lat funkcjonowania PWSZ w Płocku to czas nieustannego rozwoju. Regularnie uzyskiwaliśmy nowe uprawnienia do kształcenia na kolejnych kierunkach, by nasi absolwenci mogli z sukcesem wejść na rynek pracy. Nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które nie tylko jest dla nas źródłem wsparcia organizacyjnego, stanowi siłę doradczą, ale zapewnia także profesjonalną kadrę umożliwiającą kształcenie na profilu praktycznym. Chcielibyśmy spróbować uzyskać uprawnienia do nadawania stopnia doktora choć w jednej z dyscyplin naukowych. Wtedy będziemy mogli myśleć o stworzeniu całkiem nowego modelu uczelni. Takiej, która z jednej strony kształci studentów na profilu praktycznym, ale z drugiej – ma charakter akademii. Jednym z elementów realizacji naszej wizji będzie zmiana nazwy. Chcielibyśmy nowy rok akademicki inaugurować już w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.