×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Narodowe Centrum Nauki

NCN podwyższa stypendia

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawy 2.0), wprowadzającej nowy model kształcenia doktorantów, Rada NCN zmieniła zasady finansowania stypendiów i wynagrodzeń studentów oraz doktorantów zaangażowanych w realizację grantów NCN. W projektach konkursów: OPUS, SONATA, SONATA BIS i MAESTRO będą wydzielane odrębne budżety dla studentów i doktorantów. Maksymalna kwota na stypendia lub wynagrodzenia dla studenta lub doktoranta zostaje podniesiona do 5 tys. zł miesięcznie. Możliwy jest elastyczny sposób finansowania stypendiów i wynagrodzeń dla doktorantów zaangażowanych w realizację projektu, dopasowany do potrzeb kierownika projektu i zasad obowiązujących w podmiocie, w którym jest on zatrudniony.

W ramach kosztów bezpośrednio związanych z realizacją projektu badawczego będzie wydzielany budżet przewidziany wyłącznie dla studentów i doktorantów zaangażowanych w projekcie. Miesięczny jego limit (w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu) wynosi 5 tys. zł w konkursie SONATA, 10 tys. zł w konkursach OPUS i SONATA BIS i 15 tys. zł w konkursie MAESTRO. W konkursach PRELUDIUM i SONATINA wynagrodzenie dla studentów i doktorantów może być finansowane z puli wynagrodzeń dodatkowych przewidzianych dla kierownika i wykonawców w łącznej wysokości do 1,5 tys. zł miesięcznie. Ograniczenie do 5 tys. zł miesięcznie nie dotyczy wynagrodzenia przewidzianego dla kierownika projektu finansowanego w ramach konkursu PRELUDIUM oraz stypendium doktorskiego przyznanego w ramach konkursu ETIUDA. Limit 5 tys. zł uwzględnia również pozapłacowe koszty pracy. Z grantów NCN można finansować również stypendium doktoranckie wg zasad określonych w Ustawie 2.0 wyłącznie dla doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej, zaangażowanego w realizację projektu.

Rada ustaliła, że obowiązuje tryb konkursowy przyznawania stypendium naukowego NCN i wprowadziła możliwość łączenia stypendium naukowego NCN z innym wynagrodzeniem i stypendium NCN, przy założeniu, że łączna kwota stypendiów i wynagrodzeń nie przekroczy 5 tys. zł miesięcznie. Rada umożliwia pobieranie stypendium NCN również w sytuacji, gdy w trakcie realizacji projektu doktorant uzyska stopień doktora, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Szkoły doktorskie mogą czasowo finansować ze środków NCN obligatoryjne stypendia doktoranckie dla swoich doktorantów.

NCN i MNISW podejmują starania o zwolnienie stypendium naukowego NCN z podatku dochodowego od osób fizycznych.

(M, P)