Książki nadesłane

Naukowy start. Konferencja 2018 , Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2018.

Zbigniew DROZDOWICZ, Higher Education Institutions in the Process of Transformation and Modernization. Global and Local Issues , LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien, Zurich 2018, seria: Development in Humanities.

Zbigniew DROZDOWICZ, Republika uczonych. Bez namaszczenia , Wyd. Nauk. WNS UAM, Poznań 2018.

Lublin 2030 – europejska metropolia? , pod red. Piotra MALESZYKA, Mariusza SAGANA, Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Lublin 2018.

Marketing w erze technologii cyfrowych. Nowoczesne koncepcje i wyzwania , red. nauk. Bogdan GREGOR, Dominika KACZOROWSKA-SPYCHALSKA, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2018, seria: Marketing.

Anna ŁASZKIEWICZ, Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym , Wyd. UŁ, Łódź 2018.

Katarzyna KALINOWSKA, Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji , Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018, seria: Monografie FNP.

Paulina ABRISZEWSKA, Ciało w literaturze, literackie, literatury. Trzy studia o romantyzmie , Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018.

Krzysztof POMIAN, Krótka historia nierówności między ludźmi na przykładzie Europy , Instytut Książki, Kraków – Warszawa 2015.

Józef CZAPSKI, „Kultura” , tłum. Beata Szulęcka (edycja dwujęzyczna), Instytut Książki, Kraków – Warszawa 2016.

Konstanty PUZYNA, Powrót Chrystusa (edycja dwujęzyczna), Instytut Książki, Kraków – Warszawa 2014.

Józef ŁOBODOWSKI, Poeta wobec sejsmicznych ruchów historii , wyb., oprac. i wstęp Hałyna Dubyk, Instytut Literacki KULTURA – Instytut Książki, Paryż – Kraków 2017, seria: W kręgu paryskiej KULTURY.

Czesław STRASZEWICZ, Turyści z bocianich gniazd , wstęp Andrzej Stanisław Kowalczyk, Instytut Literacki KULTURA – Instytut Książki, Paryż – Kraków 2016, seria: W kręgu paryskiej KULTURY.

Anna CHORĄŻEWSKA, Artur BIŁGORAJSKI, Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej. Studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych , Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Książki nadesłane

Andrzej SARNACKI SJ, Kolumbia i kultura przemocy , Wyd. UŚ, Katowice 2018.

Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości , red. Witold JACYKÓW, Karolina TOMCZAK, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Federico García Lorca – od symbolizmu do surrealizmu , wyb., wstęp i tłum. Jacek LYSZCZYNA, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Tajemni wspólnicy: czytelnik, widz i tłumacz. Opowiadania Josepha Conrada w nowych interpretacjach , pod red. Agnieszka ADAMOWICZ-POŚPIECH i Jacka MYDLI, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Irena PRZYBYLSKA, Dyskusja o emocjach – pedegogika i codzienność szkolna , Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Piotr ZAWOJSKI, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii , wyd. II popr., Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Denis PETAU, Kartagińczycy , wstęp, edycja tekstu, tłum. i komentarz Iwona Słomak, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Kontynenty. Tom pierwszy. Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy , pod red. Mariana KISIELA i Janusza PASTERSKIEGO, Wyd. UŚ, Katowice - Rzeszów 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Dorota MALCZEWSKA-PAWELEC, Tomasz PAWELEC, Karol Szajnocha. Codzienność – kobiety – historiografia , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Milton ROKEACH, Umysł otwarty i zamknięty , Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2018, seria: Biblioteka Klasyków Psychologii.

Michał BUCHOWSKI, Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu , Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2017.

Jestem bardzo niefortunnym wyborem. Studia i szkice o twórczości Zygmunta Haupta , red. nauk. Andrzej NIEWIADOMSKI, Paweł PANAS, Wyd. UMCS, Lublin 2018.

Iwona LOEWE, Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów , Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Stanisław MICHALCZYK, Teoria komunikowania masowego. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Antoni DĘBIŃSKI, Gawędy na jubileusz , KUL, Lublin 2018.

Marek BANKOWICZ, Maestro politologii. Eksploracje polityki Giovanniego Sartoriego , Wyd. UJ, Kraków 2018.

Włodzimierz GALEWICZ, Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej , Wyd. UJ, Kraków 2018.

Simon BLACKBURN, Lustereczko powiedz przecie… , tłum. Tomasz Sieczkowski, Wyd. UŁ, Łódź 2018, seria: Kim jest człowiek?

Susan WOLF, Sens życia i jego znaczenie , tłum. Dawid Misztal, Wyd. UŁ, Łódź 2018, seria: Kim jest człowiek?

Drogi do Niepodległej. Debaty Belwederskie 5 XI 2016 – 14 VI 2018 , red. nauk. Włodzimierz SULEJA, IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2018.