×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Nauki społeczne i humanistyczne

3-4 kwietnia 2019. Poznań. Konferencja naukowa Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0.

Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Przewodniczący Rady Programowej: prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński. Kontakt: e-mail: 100lat@amu.edu.pl, tel.: (61) 829 47 55. Więcej na: 100lat.amu.edu.pl.

9-10 kwietnia 2019. Zielona Góra. IV Ogólnopolska konferencja naukowa Jazz w kulturze polskiej.

Organizator: Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kontakt: dr hab. Rafał Ciesielski, e-mail: r.ciesielski@imu.uz.zgora.pl.

8-10 maja 2019. Zielona Góra – Karłów. II Konferencja międzynarodowa Europa Środkowo-Wschodnia – Wojna jako problem współczesności: teoria, praktyka, kulturowe konteksty (w ramach Dni Nauki Uniwersytetu Kijowskiego oraz Sympozjum Filozoficznego Uniwersytetu Zielonogórskiego).

Organizator: Instytut Filozofii UZ. Współorganizator: International Society of Philosophy and Cosmology. Kontakt: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ, e-mail: r.sapenko@ifil.uz.zgora.pl. Strona informacyjna: https://eurowarconference.org/.

24-25 maja 2019. Kazimierz Dolny. XIX Konferencja naukowo-szkoleniowa Uśmiech dziecka – radość życia.

Organizator: Sekcja Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przy współudziale Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Honorowy patronat: rektor UML prof. dr hab. Andrzej Drop. Szczegóły na: https://pts.net.pl/event/xix-konferencja-naukowo-szkoleniowa-usmiech-dziecka-radosc-zycia/?event_date=2019-05-24.

6-7 czerwca 2019. Łódź. IV Ogólnopolska konferencja naukowa Oblicza wojny. Armia kontra Natura.

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. Jarosław Kita. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ. Organizator: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii UŁ, Katedra Historii Średniowiecznej, Katedra Historii Polski XIX wieku, Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r., Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Łódź. Kontakt: dr Magdalena Pogońska-Pol, e-mail: konwojlodz@gmail.com. Więcej informacji: www.obliczawojny.uni.lodz.pl.

11-12 czerwca 2019. Łódź. Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego.

Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania UŁ. Kierownik konferencji: dr hab. Justyna Danielewicz, prof. nadzw. Szczególną okazją do spotkania jest Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Tadeusza Markowskiego, 40-lecia jego pracy w UŁ oraz 45-lecia Katedry Zarządzania Miastem i Regionem. Kontakt: dr Beata Banachowicz, dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska, tel.: (42) 635 51 98, 635 62 89, e-mail: konferencja.kzmir@uni.lodz.pl. Więcej na: http://jubileusztm.wz.uni.lodz.pl/.

Nauki o życiu

27-28 czerwca 2019. Poznań. XXVII Sympozjum Bromatologiczne Żywność i żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych.

Kierownik komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. Juliusz Przysławski. Patronat: rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr. hab. Andrzej Tykarski. Organizatorzy: Katedra i Zakład Bromatologii UMP, Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Zespół Higieny Żywności i Żywienia Człowieka Komitetu Nauki o Żywności Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Zespół Analityki Żywności Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Kontakt w sprawach merytorycznych: tel.: 61 854-71-93, 61 854-73-43, 888-417-978, e-mail: bromatologia2019@ump.edu.pl. Kontakt w sprawach organizacyjnych: tel.: 61 854-73-84, e-mail: konferencje@ump.edu.pl.

Nauki ścisłe

9-10 maja 2019. Krosno. VI Konferencja Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych.

Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów. Komitet honorowy konferencji: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (rektor PWSZ w Krośnie) oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka (rektor UPWr). Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. Roman Kołacz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, UPWr). Szczegółowe informacje na: www.pwsz.krosno.pl; http://www.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1819,vi-konferencja-zielarska-w-krosnie-9-10-maja-2019-roku.html.

1 czerwca 2019 – 30 września 2019. Toruń. TAPS – Międzynarodowy program stażowy dla studentów.

Kierownicy naukowi: dr Agata Karska, e-mail: agata.karska@umk.pl; dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK, e-mail: wind@fizyka.umk.pl; prof. dr hab. Włodzimierz, Jaskólski, e-mail: wj@fizyka.umk.pl; dr Karolina Słowik, e-mail: karolina@fizyka.umk.pl; dr Piotr Masłowski, e-mail: pima@fizyka.umk.pl. Kontakt: dr hab. Kamil Fedus, e-mail: kamil@fizyka.umk.pl, tel.: 695674263. The Toruń Astrophysics / Physics Summer Program (TAPS) to międzynarodowy program stażowy połączony z serią wykładów naukowych organizowany corocznie przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu (WFAiIS UMK). Adresowany jest do studentów I, II i III stopnia kierunków ścisłych z kraju i zagranicy, którzy wykazują aktywność naukową i silną motywację do udziału w badaniach naukowych, w szczególności w pracach badawczych prowadzonych przez naukowców WFAiIS UMK. Uczestnicy programu, wybrani w drodze konkursu, odbywają 4-tygodniowe staże wakacyjne (w okresie czerwiec – wrzesień) polegające na realizacji projektu naukowego na WFAiIS UMK.

11-14 czerwca 2019. Olandia, Prusim 5. Warsztaty doktorskie z zakresu ekonometrii i statystyki.

Organizator: Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych UŁ, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN. Kierownik konferencji: prof. dr hab. Aleksander Welfe. Kontakt: dr Wojciech Grabowski, tel.: (42) 635 55 22. Więcej na: http://www.warsztaty.uni.lodz.pl.

Opracowała Ewa KOSTOWSKA