×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

Z. Błocki na drugą kadencję

Fot. One HD. Arch. FNP

KRAKÓW Prof. Zbigniew Błocki, matematyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizujący się w analizie zespolonej, został ponownie mianowany przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Funkcję tę będzie sprawował już drugą kadencję. Wcześniej był m.in. dyrektorem Instytutu Matematyki UJ (2011–2012), zasiadał w Radzie NCN (2010–2015) i w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Matematycznego (2010-2013). Obecnie kieruje projektem „Teoria pluripotencjału i dbar” w ramach programu Ideas Plus.

KEN rozpoczęła działalność

WARSZAWA 1 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Ewaluacji Nauki. To nowy organ ustanowiony przez Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Do jego zadań należy przede wszystkim ewaluacja jakości działalności naukowej. Pierwsza ocena wg nowych zasad odbędzie się w 2021 roku. Oprócz tego KEN zajmie się m.in. ewaluacją kształcenia w szkołach doktorskich. 24 członków gremium reprezentujących poszczególne dziedziny nauki i sztuki zostało wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze i instytuty międzynarodowe. Siedmiu kolejnych, posiadających doświadczenie w zakresie polityki naukowej, wskazał minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przewodniczącym został prof. Błażej Skoczeń z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Kadencja KEN potrwa cztery lata. Sześciu spośród 31 członków KEN zasiadało wcześniej w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Wylęgarnia start-upów

LUBLIN Na Politechnice Lubelskiej otwarto drugi w Polsce, po Politechnice Rzeszowskiej, Samsung Inkubator. Działające w nim start-upy będą się specjalizować w cyberbezpieczeństwie i internecie rzeczy. Pierwszym jest Real Buddy, aplikacja nowej generacji, która w inteligentny sposób monitoruje aktywność dziecka w sieci i dzięki temu zabezpiecza je przed cyberprzemocą, np. niewłaściwymi komentarzami, kompromitującymi materiałami czy sekstingiem. Poza pełnym wyposażeniem stanowisk pracy, na które składają się monitory, tablety, drukarki 3D oraz smartfony, wynalazcy mają zapewnioną pomoc merytoryczną, wsparcie finansowe, szkolenia i warsztaty. W działającym już dwa lata rzeszowskim inkubatorze uruchomiono dotąd 12 start-upów. Jego roczne utrzymanie to koszt około 1 mln zł.

Laboratorium chłodnictwa i klimatyzacji

Fot. Tomasz Kwiatkowski

SZCZECIN Na trzech stanowiskach zlokalizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej studenci zgłębią wszystkie aspekty pracy z układami chłodzenia, klimatyzacji i wentylacji. Poznają budowę i zasady działania aparatury chłodniczej oraz algorytmy sterowania zaworem rozprężnym i ich wpływ na efektywność układu chłodniczego. Będą też praktykować procedury i metody napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym, a także badać współczynniki sprawności temperaturowej oraz odzysku wilgoci w rekuperatorze w różnych warunkach eksploatacyjnych. Wszystkie urządzenia powstały na bazie autorskich projektów pracowników AM. Laboratorium kosztowało ok. 250 tys. zł i w całości zostało sfinansowane ze środków uczelni.

Ustawa o ABM podpisana

WARSZAWA Prezydent Andrzej Duda podpisał 4 marca ustawę o powołaniu Agencji Badań Medycznych. Jej utworzenie resort zdrowia uzasadniał niesatysfakcjonującym poziomem finansowania badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Rolą ABM ma być wspieranie rozwoju badań i technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Agencja będzie dofinansowywać badania naukowe, kliniczne, obserwacyjne i epidemiologiczne z dotacji celowej, podmiotowej z budżetu państwa oraz odpisu w kwocie stanowiącej 0,3% przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezesa ABM na 6-letnią kadencję powoła w drodze konkursu minister zdrowia. On też wskaże skład (od 15 do 20 członków) Rady Agencji.

Instytut Łączności w IALA

PARYŻ/WARSZAWA Powstała w 1957 roku International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities jest największą międzynarodową organizacją zajmującą się morskim oznakowaniem nawigacyjnym. Opracowuje i publikuje normy, rekomendacje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu statków. Członkostwo w niej umożliwi Instytutowi Łączności wymianę wiedzy i doświadczeń z ekspertami z całego świata i udział w pracach nad rozwojem systemów oznakowania nawigacyjnego, pozwoli wpływać na tworzenie i aktualizację standardów dotyczących łączności radiowej i nawigacji, a także nawiązywać kontakty z producentami sprzętu. W IŁ prace związane z radiokomunikacją morską prowadzi Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku.

PWSZ w Krośnie z certyfikatem UNAI

Fot. PWSZ w Krośnie

KROSNO Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie dołączyła do akademickiej inicjatywy ONZ: UNAI – United Nations Academic Impact. Jest czwartą uczelnią z Polski, po Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytecie w Białymstoku i Uczelni Łazarskiego, która zdobyła certyfikat społecznej odpowiedzialności. Do UNAI należy 1300 instytucji z ponad 130 państw. Do zadań promowanych przez UNAI należą m.in. ochrona praw człowieka, nieograniczony dostęp do edukacji, zrównoważony rozwój, rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom. Od 2010 roku UNAI tworzy sieć składającą się ze studentów, badaczy i naukowców, analityków i centrów analitycznych, a także uczelni wyższych i innych organizacji oraz stowarzyszeń związanych z edukacją.

Polska członkiem EMBL

HEIDELBERG/WARSZAWA Polska dołączyła do grona 25 państw członkowskich, jednego ze statusem członka perspektywicznego (Litwa) oraz dwóch pozaeuropejskich państw stowarzyszonych (Australia i Argentyna) należących do Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Laboratory). To powołana w 1974 roku organizacja specjalizującą się w prowadzeniu badań podstawowych w dziedzinie nauk przyrodniczych. EMBL stawia na interdyscyplinarność, dlatego zatrudnia obok biologów także biochemików, fizyków oraz informatyków. Około 30% wszystkich liderów grup badawczych EMBL posiada grant ERC, 21 to członkowie Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej, a czterech należy do Royal Society. Grupy naukowe EMBL publikują ponad 650 artykułów w recenzowanych czasopismach rocznie, a ich cytowalność jest czterokrotnie wyższa w porównaniu do średniej światowej w naukach przyrodniczych.

Nagroda dla krakowskiego inżyniera ceramika

Fot. archiwum AGH

DAYTONA BEACH/KRAKÓW Prof. Jerzy Lis, prorektor ds. współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej, został laureatem nagrody The Bridge Building Award przyznawanej corocznie przez Amerykańskie Towarzystwo Ceramiczne. Wyróżnieniem tym honorowani są naukowcy spoza USA, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w rozwój inżynierii ceramicznej. Prof. Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej. Szczególnym obszarem jego zainteresowań jest metoda otrzymywania tworzyw ceramicznych zwana Samorozwijającą się Syntezą Wysokotemperaturową (Self-Propagating High-Temperature Synthesis SHS), która polega na wykorzystaniu gwałtownych reakcji chemicznych. W dorobku naukowym laureata znajduje się ponad 350 publikacji, 5 monografii (w tym 2 książki akademickie) oraz 15 patentów.

15 milionów dla PWSZ-ów

WARSZAWA Po milion złotych na podniesienie jakości kształcenia otrzymało piętnaście publicznych uczelni zawodowych wyłonionych w ramach przedsięwzięcia Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości. Pieniądze trafią do PWSZ-ów w: Gnieźnie, Przemyślu, Wałczu, Sanoku, Koszalinie, Legnicy, Elblągu, Jeleniej Górze, Oświęcimiu, Opolu, Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Płocku, Jarosławiu i Łomży. Uczelnie mogą wydać środki np. na: zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów i pracowni. Co roku wsparcie takie mają szanse otrzymać uczelnie zawodowe, które mogą się pochwalić co najmniej pozytywną oceną jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ostatnich 6 lat oraz najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów.

Dr Mateusz Hołda w „30 under 30”

Fot. Jakub Hołda

KRAKÓW Współzałożyciel i kierownik działającego przy Katedrze Anatomii UJ Collegium Medicum zespołu naukowego HEART (Heart Embryology and Anatomy Research Team) znalazł się na liście „30 under 30” przygotowywanej przez czasopismo „Forbes”. Europejska edycja zestawienia obejmującego wpływowe osoby, które choć nie ukończyły jeszcze 30. roku życia, to już wyrastają na liderów w swoich branżach, powstała po raz czwarty. Prace zespołu dr. Hołdy, wyróżnionego w dziedzinie „Science & Healthcare”, skupiają się wokół badania morfologii układu sercowo-naczyniowego. Obecnie zajmuje się trójwymiarową rekonstrukcją pochodzących głównie z tomografii komputerowej danych obrazowych, które później dzięki drukowi 3D otrzymują formę przestrzennych modeli. Wykorzystuje się je nie tylko do celów naukowych, np. oceny anatomii serca, ale także przez klinicystów w trakcie procesu diagnostycznego i leczniczego konkretnego pacjenta.

Polski debiut w UERA

WROCŁAW Uniwersytet Wrocławski został pierwszą instytucją naukowo-badawczą z Polski przyjętą w poczet członków europejskiej sieci Urban Experts Research Alliance (UERA). Powołano ją w celu opracowywania i dostarczania miastom specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych rozwiązań coraz bardziej złożonych problemów w zarządzaniu nimi. Zrzesza ponad 50 uniwersytetów i instytucji naukowo-badawczych z 18 krajów Unii Europejskiej. Do zarządu UERA na nową kadencję 2019–2021 wybrano, jako pierwszą z Europy Środkowo-Wschodniej, dr hab. Aldonę Wiktorską-Święcką, prof. UWr, z Katedry Studiów Europejskich, która specjalizuje się m.in. w problematyce zarządzania publicznego, w tym w kontekście rozwoju miast.

Polskie Produkty Przyszłości

Fot. Stefan Ciechan

WARSZAWA W XXI konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgłoszono 72 projekty. Za najlepsze uznano: hydrożel chitozanu – ChitoVelum® Pro, który działa ochronnie i regeneracyjnie na skórę (opracowany m.in. przez Politechnikę Gdańską) oraz kompozyt kościozastępczy FlexiOss (na fot.), który po namoczeniu – np. w soli fizjologicznej, krwi lub osoczu – uzyskuje właściwości sprężyste i w trakcie operacji może być dopasowywany poprzez cięcie lub zginanie do kształtu ubytku kostnego (współautorstwo Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Wyróżniono także Politechnikę Świętokrzyską za szereg bezszczotkowych cichych silników z magnesami trwałymi i optycznymi czujnikami położenia wirnika do zastosowania w obrabiarkach, urządzeniach medycznych, robotach dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego czy manipulatorach przemysłowych. Nagrodzeni otrzymali granty w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktów.

20 lat Katedry Teologii Prawosławnej

BIAŁYSTOK Powołana w 1999 roku na Uniwersytecie w Białymstoku międzywydziałowa jednostka jest jedyną tego typu w Polsce. Zatrudnia trzy osoby, dwie z nich: ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB (kierownik) oraz bp dr hab. Andrzej Borkowski to pracownicy naukowi. Prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich oraz magisterskich. Wspólnie z Wydziałem Filologicznym UwB realizują projekt „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”, na który uczelnia otrzymała ponad milion zł z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zajmują się też popularyzacją w ramach otwartych wykładów Wszechnicy Kultury Prawosławnej, a także Wielkopostnej Wszechnicy. Katedra współpracuje z uczelniami w Atenach, Salonikach i Jekaterynburgu.

Innowacja jest kobietą

Fot. Andrzej Romański

TORUŃ Dr hab. Grażyna Barbara Dąbrowska z Zakładu Genetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika została zwyciężczynią X konkursu „Innowacja jest kobietą”. Jest współautorką preparatu z grzybów i innych mikroorganizmów występujących na terenie Polski, który przyspiesza rozkład plastików (nawet tych biologicznie niedegradowalnych) o około 20%. Łatwy do reprodukcji i tani w przygotowaniu preparat może być wykorzystany na wysypiskach śmieci, terenach zanieczyszczonych plastikiem, ale także przy utylizacji plastiku zbieranego z oceanów. W nagrodę wynalazek zostanie zaprezentowany pod koniec marca na 22. Międzynarodowym Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes.

Humboldt Research Award

Fot. Arch. prywatne

WARSZAWA Prof. Jerzy Lewandowski, kierujący Katedrą Teorii Względności i Grawitacji w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymał Humboldt Research Award za całokształt dotychczasowego dorobku naukowego. Laureat zajmuje się m.in. geometryczną teorią czarnych dziur i falami grawitacyjnymi w czasoprzestrzeni, a także ogólną teorią względności. W 2016 roku otrzymał członkostwo The International Society on General Relativity and Gravitation. Dzięki HRA będzie realizował swój projekt badawczy we współpracy ze specjalistami w Niemczech. Każdego roku Fundacja im. Alexandra von Humboldta przyznaje około 100 takich nagród badaczom, których fundamentalne odkrycia, nowe teorie lub spostrzeżenia miały znaczący wpływ na ich własną dyscyplinę naukową.

Unikatowe laboratorium

KRAKÓW Planowane na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej na Czyżynach Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej będzie jedynym w Polsce prowadzącym symulacje komputerowe i eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na elementy rozwiązań inżynierskich. Oprócz projektów związanych z oddziaływaniem wiatru w miastach, transportem zanieczyszczeń i sposobami dynamicznego wpływania na redukcję smogu, realizowane będą prace z zakresu inżynierii i energetyki wiatrowej, aerodynamiki i dynamiki budynków, w tym badania obiektów narażonych na oddziaływanie wiatru i obciążenia śniegiem. W LAŚ znajdą się dwa tunele aerodynamiczne o obiegu mieszanym, każdy wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe i zróżnicowany system wentylatorów oraz elementów infrastruktury technicznej, kształtujących parametry napływającego powietrza. Inwestycja, której koszt to prawie 25 mln zł, ma powstać do 2021 roku.

Nowy dyrektor NASK

Fot. NASK

WARSZAWA Prof. Jacek Leśkow, dotychczasowy zastępca dyrektora ds. projektów administracyjno-edukacyjnych, został powołany na stanowisko dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował na University of California (Santa Barbara, USA) jako dyrektor Laboratorium Konsultingu w Departamencie Statystyki, był również prorektorem ds. naukowych w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. W pracy naukowej specjalizuje się w sztucznej inteligencji i statystycznej obróbce sygnałów. NASK jest Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych.

Dyplom nr 200 000

GLIWICE Mury Politechniki Śląskiej opuścił 200-tysięczny absolwent. Jubileuszowy dyplom odebrał mieszkający w Bytomiu student kierunku energetyka o specjalności modernizacja instalacji energetycznych. Uczelnia kształci kadry inżynierskie już od 1945 roku. W pierwszym roku naukę na czterech wydziałach rozpoczęło 2750 studentów. Obecnie na 15 wydziałach, zlokalizowanych w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu, kształci się około 20 tys. studentów oraz ponad 600 doktorantów. Oferta politechniki obejmuje więcej niż 200 specjalności na 60 kierunkach, zarówno technicznych, jak i nietechnicznych. W zeszłym roku poszerzyła swoją działalność edukacyjną także o akademickie licea ogólnokształcące, które mieszczą się w Gliwicach i Rybniku.

Pragnell Shakespeare Award

Fot. Arch. UG

STRATFORD/GDAŃSK Prof. Jerzy Limon z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, anglista, historyk, tłumacz literatury angielskiej, teatrolog i pisarz, został laureatem Pragnell Shakespeare Award. Laureat uznawany jest za wybitnego znawcę Szekspira i epoki elżbietańskiej. Zainicjował i kieruje otwartym we wrześniu 2014 roku Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, pełni również funkcję dyrektora artystycznego międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Nagroda przyznawana jest od 1990 roku w uznaniu wybitnych osiągnięć w popularyzowaniu i rozwoju wiedzy na temat dzieł Williama Szekspira i wkład w zrozumienie jego twórczości. Uroczystość wręczenia odbędzie się 27 kwietnia.

Europejski certyfikat dla ZUT

SZCZECIN Dwa kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego: inżynieria materiałowa oraz transport, uzyskały europejski certyfikat jakości kształcenia EUR-ACE Label opracowany przez European Network for Engineering Accreditation. Sieć zrzesza europejskie organizacje zajmujące się kształceniem inżynierów: Engineering Council (EngC), Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI), Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) oraz The International Society for Engineering Education (IGIP). Certyfikaty zostały przyznane na okres 5 lat, a absolwenci kończący studia uzyskają tytuł Inżyniera Europejskiego. Inżynieria materiałowa na ZUT jest trzecim w kraju kierunkiem (po Politechnice Warszawskiej i Politechnice Śląskiej), zaś transport – czwartym (po PW, PŚ i Politechnice Krakowskiej), który uzyskał akredytację EUR-ACE Label. (Więcej o EUR-ACE Label w wypowiedzi prof. B. Macukowa na str.8.)

Nagroda im. Uphagena za motyle

Fot. Paolo Volponi

GDAŃSK Dr Marta Skowron Volponi, entomolog, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, została laureatką Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych. Uhonorowano ją za oryginalne, autorskie podejście do badań z zakresu lepidopterologii. Opisała trzy nowe gatunki tropikalnych motyli z rodziny przeziernikowatych oraz odkryła ponownie czwarty, znany dotąd tylko z jednego okazu muzealnego liczącego ponad 130 lat. Za swoje największe osiągnięcie uważa udowodnienie, że przezierniki imitują swoje modele (pszczoły lub osy) nie tylko morfologicznie, ale także latając w podobny sposób, kreśląc podobne trajektorie. Jej artykuł Motyl, który chciał być pszczołą ukazał się w FA 9/2016. Nagroda, nazywana wcześniej „Młodym Heweliuszem”, przyznawana jest studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat za wybitne osiągnięcia naukowe. W tym roku nie zgłoszono żadnej kandydatury do kategorii nauk humanistycznych i społecznych.

Nowy Instytut Informatyki

GDAŃSK Obiekt ma służyć przede wszystkim studentom nowego kierunku na Uniwersytecie Gdańskim – informatyka o profilu praktycznym. Będzie się składać z pięciu kondygnacji (w tym jedna podziemna), na poziomie drugiej i trzeciej powstanie łącznik z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki. W budynku o powierzchni ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3 znajdą się sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Pomieszczenia dydaktyczne zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt ICT umożliwiający kształcenie kadry informatycznej na najwyższym poziomie. Koszt inwestycji to 39 mln zł, z czego 21 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego, a pozostała część to wkład własny uczelni. Oddanie do użytku zaplanowano w drugiej połowie tego roku.

Medale dla Krakowa i Bydgoszczy

Fot. Paweł Skraba

OPOLE Rozdano pierwszy komplet medali tegorocznych Akademickich Mistrzostw Polski w sportach drużynowych. W rozgrywkach futsalowych triumfowały zawodniczki Uniwersytetu Jagiellońskiego (na fot.) i piłkarze Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Krakowianki, obrończynie tytułu, pokonały w decydującym meczu po rzutach karnych zespół Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 6:5, zaś bydgoszczanie wygrali z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 4:3. MVP turnieju kobiet została Alicja Busza z UAM, a u panów – Maciej Welman z UMCS. Organizatorem turnieju finałowego był AZS Politechnika Opolska.

Uniwersyteckie Centrum Medialne

Fot. Angelika Cygal

LUBLIN Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wzbogacił się o sprzęt, na którym studenci dziennikarstwa szkolić będą swoje praktyczne umiejętności. UCM pomyślano jako jednostkę, w której odbywać się będą także zajęcia innych kierunków, warsztaty, kursy, nagrania na potrzeby uczelni czy archiwizacja materiałów. Do tworzonych właśnie pracowni kupiono za blisko 700 tys. zł m.in.: mikrofony, słuchawki, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, komputery, drukarki, akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo. Działalność rozpoczęła już pracownia multimedialna, a kolejne – radiowa, telewizyjna, fotograficzna – ze studiami, reżyserkami oraz montażówkami ruszą w październiku 2020 roku.

Nowa jednostka w Instytucie Włókiennictwa

ŁÓDŹ Rozpoczął działalność Zakład Włóknin Kompozytów i Procesów Wykończalniczych, którego kierownikiem została dr inż. Anetta Walawska. Pracuje w nim osiem osób. Zakład prowadzi prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie wytwarzania i modyfikacji funkcjonalnych materiałów włóknistych, bazujących głównie na różnego typu włókninach, m.in. igłowanych, puszystych, zgrzewanych, przeszywanych uzyskiwanych techniką pneumotermiczną (melt-blown). Zajmuje się także wykorzystaniem mikro– i nanotechnologii, opracowaniem proekologicznych technologii obróbki wstępnej, barwienia i modyfikacji wyrobów włókienniczych, a także poprawą efektywności energetycznej technologii wykończalniczych. Służy do tego unikatowa aparatura, m.in. wytłaczarka jednoślimakowa, barwiarki i napawarki, ciąg umożliwiający powlekanie i laminowanie wyrobów włókienniczych oraz komora do ich bielenia i dezynfekcji za pomocą utleniających środków chemicznych w fazie gazowej (waporyzowanego nadtlenku wodoru oraz ozonu).

Doktorat h.c. – prof. Janusz Mroczka

Fot. Sebastian Jurek

WARSZAWA 6 marca nadano godność doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej prof. Januszowi Mroczce (na fot. po prawej), specjaliście w dziedzinie metrologii, optoelektroniki i fotoniki z Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowania naukowe laureata obejmują zagadnienia metodologii procesu poznawczego oraz zastosowania zaawansowanych metod analizy do pozyskiwania nowej, dokładniejszej wiedzy o badanych obiektach. Domeną jego prac jest powiększanie możliwości wykorzystania informacji zawartej w pomiarach pośrednich i technologia tzw. metrologii odwrotnej, której jest światowym pionierem uznanym w kraju i na świecie. W tym roku otrzymał już tytuł dhc na Politechnice Gdańskiej, a wcześniej także na Politechnice Lubelskiej (2014) i Opolskiej (2017).

Zimna plazma pomoże roślinom

WROCŁAW/GDAŃSK Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Gdańskiego prowadzą badania nad wykorzystaniem zimnej plazmy atmosferycznej do inaktywacji bakterii odpowiedzialnych za choroby roślin uprawnych i ozdobnych. Celem projektu jest opracowanie szybkiej, efektywnej i taniej metody eradykacji bakteryjnych patogenów odpowiedzialnych za choroby roślin uprawnych i ozdobnych. Wykorzystują do eksperymentów ziemniaki, cykorię i hiacynty. Rośliny są najpierw ranione za pomocą jałowej igły, zarażane bakteriami z rodzaju Dickeya, a następnie poddawane działaniu zimnej plazmy atmosferycznej. Naukowcy stosują zamontowane na statywie tzw. pióro plazmowe generujące stożek plazmy o długości kilku centymetrów i grubości kilku milimetrów. Pozwala to na precyzyjne niszczenie bakterii w zainfekowanej części rośliny oraz wzrost tych, które są odpowiedzialne za zwiększenie plonów. Ich prace mogą zrewolucjonizować przemysł agrotechniczny.

Doktorat h.c. – prof. Kazimierz Furtak

Fot. PŚk

KIELCE 6 marca prof. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej w latach 2008–2016, został 18. doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Jest wybitnym ekspertem w dziedzinie inżynierii lądowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z badaniami konstrukcji i materiałów, budową mostów i tuneli, konstrukcjami betonowymi i drewnianymi, wzmacnianiem i modernizacją konstrukcji mostowych. Jego działalność naukowa zaowocowała m.in. wprowadzeniem do polskiego mostownictwa techniki zespolenia żelbetowej płyty pomostu z dźwigarami stalowymi za pomocą łączników listwowych. Obecnie kieruje Katedrą Budowy Mostów i Tuneli na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Od 2017 r. przewodniczy Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Puszcza Białowieska w sieci

Fot. Pixabay

BIAŁYSTOK Cyfrowy zbiór danych naukowych, m.in. trójwymiarowych skanów czaszek żubrów, unikalnych okazów roślin, grzybów, owadów, a także specjalistycznych map czy materiałów zarejestrowanych przez wideo-pułapki, powstanie w ramach projektu „e-Puszcza”. Będzie to najnowocześniejsze repozytorium naukowe w Polsce. Liderem przedsięwzięcia jest Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, a parterami dwie jednostki Politechniki Białostockiej: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce oraz Centrum Komputerowych Sieci Rozległych. Zdigitalizowanych zostanie ponad 9 tys. obiektów. W tym celu powstaną dwie pracownie skanowania z nowoczesnym sprzętem, m.in. skanerami 3D i mikrotomografem. Portal będzie dostępny w wersjach: polskiej, angielskiej, rosyjskiej i białoruskiej. Udostępnienie pierwszych danych zaplanowano na przyszły rok. Wartość projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa to prawie 8 mln złotych.

Jak zalegalizować pobyt studenta z zagranicy?

Fot. UdSC

WARSZAWA Urząd do spraw Cudzoziemców przygotował podręcznik wyjaśniający, jak zadbać o legalny pobyt obcokrajowca chcącego studiować w Polsce. Publikacja poświęcona jest aspektom prawnym i praktycznym legalizacji pobytu cudzoziemców z państw trzecich oraz obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Dotyczy osób podejmujących lub kontynuujących studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie i doktoranckie, w tym także w formie niestacjonarnej. Zawiera dokładny opis procedury, wymogi, jakie należy spełnić, przepisy regulujące dane postępowanie oraz „listę kontrolną” czynności, które należy zrealizować. Podręcznik można bezpłatnie pobrać ze strony udsc.gov.pl. W ubiegłym roku wnioski o zezwolenia na pobyt czasowy w związku ze studiami złożyło 14,3 tys. cudzoziemców, w tym 6,2 tys. obywateli Ukrainy.

Rzecznicy dyscyplinarni 2019-2022

Warszawa Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał rzeczników dyscyplinarnych na lata 2019-2020. Prowadzą oni postępowania wyjaśniające, jeżeli przewinienie zarzucane jest rektorowi, przewodniczącemu uczelnianej komisji dyscyplinarnej, przewodniczącemu i członkom Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przewodniczącemu i członkom komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Rzecznikiem z dziedziny nauk humanistycznych został prof. Maciej Marian Mączyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), nauki inżynieryjno-techniczne reprezentuje dr hab. Anna Ewa Rabajczyk (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), nauki medyczne i nauki o zdrowiu – dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), nauki rolnicze – prof. Brygida Ślaska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), nauki ścisłe i przyrodnicze – prof. Barbara Anna Pilawa (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), nauki teologiczne – dr hab. Tomasz Wojciech Dutkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), sztukę – prof. Iwona Melson (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach).

Minister powołał też na rzeczników 7 przedstawicieli nauk społecznych w zakresie nauk prawnych. Są to: dr hab. Krystyna Nizioł (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Janina Czapska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr hab. Adam Szafrański (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Piotr Artur Skonieczny (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), dr Marcin Andrzej Berent (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i dr Łukasz Dariusz Młynarkiewicz (Akademia Pomorska w Słupsku).

Nowy dyrektor biura CK

Fot. Arch. prywatne

WARSZAWA Z końcem grudnia 2018 r. przeszedł na emeryturę mgr inż. Piotr Korczala, wieloletni dyrektor Biura Centralnej Komisji. W wyniku konkursu stanowisko to objął dr Jerzy Deneka (ur. w 1960 r.), dotychczasowy wicedyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w MEN. Nowy dyrektor po ukończeniu polonistyki na UMCS w Lublinie doktoryzował się w Zakładzie Literatury Staropolskiej w tamtejszym Instytucie Filologii Polskiej. Dr Deneka był nauczycielem języka polskiego. Wiele lat spędził za granicą, kierując szkołami przy Ambasadach Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, Moskwie i Londynie. Pełnił też funkcję dyrektora zespołu tych szkół, a po powrocie do kraju został zastępcą dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. Po ukonstytuowaniu się Rady Doskonałości Naukowej dr J. Deneka będzie też kierował Biurem RDN.

Komisja Ewaluacji Nauki

WARSZAWA Minister nauki powołał Komisję Ewaluacji Nauki. W jej skład weszło 31 uczonych: po 3 przedstawicieli każdej z dziedzin nauki wskazanych przez środowisko akademickie oraz 7 specjalistów wskazanych przez samego ministra. Na czele Komisji stanął prof. Błażej Skoczeń z Politechniki Krakowskiej, który niegdyś pracował w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych. Także 5 innych członków KEN legitymuje się doświadczeniem ewaluacyjnym zdobytym podczas pracy w KEJN.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowej: www.forumakademickie.pl i na naszym profilu na Facebooku

 

Opracowali: Mariusz Karwowski i Piotr Kieraciński

Współpraca: Natalia Bujak, Weronika Bulicz, Michał Ciepielski, Beata Czechowska-Derkacz, Katarzyna Dziedzik, Kamil Dziewit, Stanisław Heropolitański, Ewa Jankiewicz, Mariusz Kopiejka, Joanna Kosmalska, Anna Mrowiec, Monika Rogo, Agata Sałamaj, Dorota Sawicka, Małgorzata Syrda-Śliwa, Marek Wroński.

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.