×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Krajowy Punkt Kontaktowy

Sześć grantów COFUND

Polskie instytucje naukowe i z otoczenia nauki uzyskały dotychczas 6 grantów COFUND współfinansowanych przez Komisję Europejską w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie będących częścią programu Horyzont 2020. KE dofinansowuje kwotą do 10 mln euro programy MSCA-COFUND mające na celu zwiększenie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej naukowców, realizowane przez różne krajowe czy regionalne instytucje (np. uczelnie, przedsiębiorstwa, fundacje czy ministerstwa) i agencje (w Polsce np. NCN, NAWA). Pięcioletnie programy stypendialne proponowane przez pojedyncze instytucje mogą przyznawać granty na realizację indywidualnych badań doktorantom (Doctoral Programmes – DP) albo postdokom (Fellowship Programmes – FP) przyjeżdżającym do Polski z całego świata. Projekty wymagają pokrycia połowy kosztów ze środków własnych, gdyż Komisja Europejska finansuje tylko część wydatków (wynagrodzenia i koszty zarządzania). Z tego względu MNiSW dofinansowywało zaakceptowane polskie projekty, nawet do 90% zaplanowanych kosztów własnych. Polskie instytucje mogły także ubiegać się o „Premię na Horyzoncie”.

W ramach pięciu konkursów KE zaakceptowała 68 programów dla doktorantów i 73 dla postdoków, przeznaczając na nie kwotę ponad 401,5 milionów euro. Do tej pory polskie instytucje uzyskały finansowanie sześciu projektów, po trzy na każdy typ COFUND o łącznej wartości 17 mln euro. Wartość tych projektów przekracza 45 mln euro, co oznacza, że 28 mln euro dopłaci Ministerstwo Nauk. Dzięki tym środkom do dwóch instytutów PAN i jednej uczelni przyjechało dotychczas 59 doktorantów z 24 krajów: 29 z Azji (w tym 12 z Indii), 23 z Europy (w tym 9 z Ukrainy), trzech z Ameryki Północnej oraz po 2 z Afryki i Ameryki Południowej.

W ramach projektu POLONEZ, prowadzonego przez NCN, w 49 polskich instytucjach badania realizuje 111 postdoków z 28 krajów, wyłonionych spośród 1151 wnioskujących. Najwięcej naukowców goszczą: Uniwersytet Warszawski (22), Uniwersytet Jagielloński (11), Uniwersytet Gdański i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (po 6 osób). W przypadku instytutów PAN na pierwszym miejscu jest Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej zatrudniający 4 naukowców. W porównaniu z programami dla doktorantów rozkład krajów, z których przyjechali naukowcy wygląda inaczej, gdyż aż 92 osób przyjechało z Europy (13 z Niemiec, 10 z Wielkiej Brytanii), 13 z Ameryki Północnej (w tym 10 z USA), 5 osób z Azji i 1 z Australii. Kolejnych 65 badaczy zostanie zaproszonych w ramach dwóch projektów zaakceptowanych w ostatnim konkursie, złożonych przez Kancelarię Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Chemii Fizycznej PAN.

Dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, uważa, że zdobycie przez Polskę dwóch grantów MSCA-COFUND w ostatnim konkursie to duży sukces. Podkreśla, że wszystkie sześć polskich projektów uzyskało bezpłatne wsparcie ze strony KPK, a w przypadku czterech z nich instytucje przekazały KPK wnioski projektowe do konsultacji przed ich wysłaniem do Komisji Europejskiej. – Jako że przed nami jeszcze dwa konkursy MSCA-COFUND, zachęcam kolejne instytucje do aplikowania i korzystania ze wsparcia naszych ekspertów – mówi Z. Krasiński.

(rd)
Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10250.

W programie Horyzont 2020 zostaną ogłoszone jeszcze dwa konkursy MSCA-COFUND:

4 kwietnia 2019 r. z budżetem 90 mln €, który potrwa do 26 września 2019 r.

8 kwietnia 2020 r. z budżetem 100 mln €, który potrwa do 29 września 2020 r.