Książki nadesłane

Paweł R. WOJCIECHOWSKI, Światy zastępcze. Samotność wobec kultury , GWP, Sopot 2018.

Maria JANOSZKA, „Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego i wybrane powieści XX wieku (Fowles – Rosendorfer – Gretkowska) , Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Le Surnaturel er littérature et au cinéma. The Supernatural in literaturę and Cinema , red. Katarzyna GADOMSKA, Agnieszka LOSKA, Anna SWOBODA, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Kinga CZERWIŃSKA, Przepakować dziedzictwo. Przeszłość jako projekcja rzeczywistości – przypadki śląskie , Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Palimpsest. Miejsca i przestrzenie , pod red. Anny GOMÓŁY i Anny SZAWERNY-DYRSZKI, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Katarzyna KWAPISZ-OSADNIK, Jest, był, będzie czy byłby? Zagadki czasów i trybów w języku francuskim , Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec , pod red. Romualda CUDAKA, Wioletty HAJDUK-GAWRON i Agnieszki MADEI, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Zack DAVISON, Yurei. Niesamowite duchy w kulturze japońskiej , tłum. Aleksandra Czwojdrak, Wyd. UJ, Kraków 2018, seria: MUNDUS. Fenomeny.

Frank AHRENS, Koreańczycy. W pułapce doskonałości , tłum. Aleksandra Czwojdrak, Wyd. UJ, Kraków 2018, seria: MUNDUS. Fenomeny.

Paweł MAJERSKI, Lektury w czasie , Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Informator o zasobie archiwalnym. Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku , pod red. Anny SUPRUNIUK i Weroniki KRAJNIAK, oprac. Bożena Kierzkowska, Weronika Krajniak, Anna Supruniuk, Jacek Waliszewski, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018.

Karolina SIKORSKA, „Kobiece” gatunki telewizyjne. Geneza i kulturowe przeobrażenia , Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018.

Walter NEUMANN, Dziennik młodego Niemca. Wspomnienia 1939-1940 , tłum. i red. nauk. Liliana Lewandowska, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018, seria: Wojna i pamięć.

Książki nadesłane

Przemysław WIATR, W cieniu posthistorii. Wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera , FNP, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018, seria: Monografie FNP.

Zygmunt KRASIŃSKI, Władysław Herman i dwór jego. Powieść historyczna z dziejów narodowych XI wieku , oprac. edyt. Bartłomiej Kuczkowski, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018, seria: Seria Literacka WN UMK POZA.

Zygmunt KRASIŃSKI, Mściwy karzeł i inne opowieści , oprac. edyt. Bartłomiej Kuczkowski, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018, seria: Seria Literacka WN UMK POZA.

Adam Marczyński (1908-1985). Malarstwo , red. i oprac. Janusz ORBITOWSKI, ASP im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 1998.

Stefania KRZYSZTOFOWICZ-KOZAKOWSKA, Hanna Rudzka Cybis , ASP im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2007.

Michał PILIKOWSKI, Piękna historia. Krakowska Akademia Sztuk Pięknych w latach 1818-1939 , ASP im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2018.

Dotyk wolności , projekt i oprac. Zbigniew BAJEK, ASP im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2018.

Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1953-2018. Historia i wspomnienia , red. Eugeniusz NIEBELSKI, Marek OKOŃ, Alicja PUSZKA, Katarzyna ZAGDAŃSKA-DUDEK, Wyd. KUL, Lublin 2018.

Elkhonon GOLDBERG, Kreatywność. Mózg w dobie innowacji , tłum. Anna i Marek Binderowie, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2018.

„Akcent. Literatura i sztuka. Kwartalnik” , nr 4 (154) 2018, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Instytut Książki, Lublin 2018.

Kazimierz NOWOSIELSKI, Pożegnanie z uniwersytetem. Wybrane szkice o literaturze polskiej i nie tylko , Wyd. UG, Gdańsk 2018.

Sylwia KARPOWICZ-SŁOWIKOWSKA, Dusze w niewoli. Bolesława Prusa i innych (pozytywistów) myślenie o Rosji. Szkice , Wyd. UG, Gdańsk 2018.

Aspect of Royal Power in Medieval Scandinavia , ed. by Jakub MORAWIEC, Rafał BORYSŁAWSKI, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Anna ŁOBOS, Podręczniki do muzyki i plastyki dla uczniów szkół podstawowych. Analiza lingwistyczno-statystyczna , Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Marzena WALIŃSKA, „Żywoty świętych ten Apollo pieje”. Studia nad tradycją mitologiczną w literaturze staropolskiej , Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.