×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Patronat FA

4 marca 2019. Gliwice. III Konferencja pt. EDUAL – studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0.

Patronat: dr Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Zygmunt Frankiewicz, prezydent Miasta Gliwice. Organizator: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. Współorganizatorzy: PŚ i Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kontakt: tel.: 32 237 14 20, e-mail: edual@polsl.pl. Szczegółowe informacje na: http://edual.polsl.pl.

Nauki humanistyczne i społeczne

3-6 marca 2019 r. Głogów. Język. Religia. Tożsamość.

Organizator: Katedra Języka i Komunikacji Religijnej Wydziału Humanistycznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Kontakt: Joanna Rutkowska, e-mail: joarutpwsz@wp.pl. Cel: prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego w aspekcie jego wpływu na poczucie tożsamości etnicznej, religijnej i narodowej. Poszukiwanie środków, form i rozwiązań sprzyjających wychowaniu patriotycznemu.

3-4 kwietnia 2019 r. Gorzów Wielkopolski. Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenie i determinanty zmian. Transregionalny wymiar bezpieczeństwa. Teoria i praktyka.

Organizator: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP w Gorzowie Wlkp. Kierownik naukowy konferencji: prof. dr hab. Bogusław Jagusiak. Kontakt: Anna Chabasińska, e-mail: achabasinska@ajp.edu.pl. Cel: wymiana poglądów reprezentowanych przez różne ośrodki naukowe zajmujące się problematyką bezpieczeństwa.

5 kwietnia 2019 r. Gorzów Wielkopolski. Współdziałanie w prawie administracyjnym.

Organizator: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP w Gorzowie Wlkp. Współorganizator: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. Kierownik naukowy: dr hab. Patrycja J. Suwaj. Kontakt: Katarzyna Samulska, e-mail: ksamulska@ajp.edu.pl. Cel: rozpowszechnienie wiedzy z zakresu szeroko pojętego współdziałania w administracji.

20 kwietnia 2019 r. Gorzów Wielkopolski. VI Transgraniczna Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach”.

Organizatorzy: Wydział Ekonomiczny AJP w Gorzowie Wlkp, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich AJP. Współorganizator: Fundacja Konrada Adenauera. Kierownik naukowy: dr hab. Jerzy Rossa, prof. nadzw. Kontakt: Tomasz Marcinkowski, e-mail: t_marcinkowski@poczta.onet.pl. Cel: analiza naukowa tendencji rozwojowych we współczesnej Europie ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i województwa lubuskiego) w tym procesie.

10-11 maja 2019. Toruń. Medius Currens VI Quo vadis, przekładzie?

Organizator: Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współorganizatorzy: Katedra Filologii Romańskiej, Katedra Filologii Słowiańskiej, Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownicy naukowi: dr hab. Monika Krajewska, e-mail: monika.krajewska@umk.pl; dr hab., prof. UMK Lech Zieliński, e-mail: Lech.Zielinski@umk.pl; dr Ewa Kościałkowska-Okońska, e-mail: ewako@umk.pl. Kontakt: dr Patrycja Bobowska-Nastarzewska, e-mail: bobowska@umk.pl, telefon: 695 552 503.

14-15 maja 2019 r. Gorzów Wielkopolski. Dziedzictwo kulturowe pogranicza.

Organizator: Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego AJP w Gorzowie Wlkp. Współorganizator: Wydział Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku. Kierownicy naukowi: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy. Kontakt: Halina Uchto e-mail: halu@op.pl. Cel: prezentacja dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

15-17 maja 2019. Toruń. VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki.

Organizator: Katedra Systemu Politycznego RP UMK. Współorganizatorzy: Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Centrum Badań Wschodnich, Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. prof. Czesława Mojsiewicza, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Urząd Miasta Torunia. Kierownik naukowy: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, e-mail: kawadj@box43.pl. Kontakt: mgr Michał Dahl, e-mail: michal.dahl.aiesec@gmail.com, tel.: 793 012 404; mgr Kamila Rezmer, e-mail: kamila.rezmer@onet.pl, telefon: 606 724 201, mgr Agnieszka Zakościelna, e-mail: zakoscielna.a@gmail.com, telefon: 519 896 183, mgr Katarzyna Amrozy, e-mail: katarzynaamrozy@wp.pl, tel.: 607 048 646.

15-16 maja 2017 r. Gorzów Wielkopolski. Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza.

Organizator: Wydział Humanistyczny AJP w Gorzowie Wlkp. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Kontakt: dr Joanna Rutkowska, e-mail: joarutpwsz@wp.pl. Cel: badania nad dorobkiem kulturowym i jego popularyzacja.

16 maja 2019 r. Gorzów Wielkopolski. Dziecko w badaniach i praktyce pedagogicznej.

Organizator: AJP w Gorzowie Wlkp. Kierownik naukowy: dr hab. Beata Orłowska, prof. ndzw. Kontakt: Bogumiła Walak, e-mail: bogumila.walak@gmail.com. Cel: poznanie i weryfikacja badań w zakresie szeroko pojętego środowiska dziecka.

23-24 maja 2019. Toruń. Filozofia Immanuela Kanta i jej recepcja.

Organizator: Instytut Filozofii UMK. Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Polskie Towarzystwo Kantowskie. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Mirosław Żelazny, e-mail: zelazny@umk.pl. Kontakt: sekretarz naukowy: dr hab. Tomasz Kupś, e-mail: kups@umk.pl, tel.: + 48 784 073 387.

23 maja 2019 r. Poznań. Przestępczość w Europie w okresie II wojny światowej i pierwszej powojennej dekady.

Organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Współorganizator: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP w Gorzowie Wlkp. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Beata A. Orłowska. Kontakt: Karol Siemaszko, e-mail: karolsiemaszko@wp.pl.

24 maja 2019 r. Gorzów Wielkopolski. Spotkania z językiem i kulturą – osobliwości kraju związkowego Badenia-Wirtembergia.

Organizator: Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych AJP w Gorzowie Wlkp. Kierownik naukowy: dr Renata Nadobnik. Kontakt: Renata Nadobnik, e-mail: rnadobnik@ajp.edu.pl. Cel: promowanie wśród studentów i uczniów gorzowskich szkół kultury krajów niemieckiego obszaru językowego i języka niemieckiego.

Nauki o życiu

9 marca 2019. Legnica. Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa Kobiety w medycynie.

Organizator: Wyższa Szkoła w Legnicy oraz Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA”. Honorowy patronat: Senator RP Dorota Czudowska, prezes Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA”. Kontakt: tel.: 76 854 99 33, e-mail: konferencje@wsmlegnica.pl, www.wsmlegnica.pl. Szczegółowe informacje na: http://www.wsmlegnica.pl/index.php/pl/component/content/article/43-o-uczelni/konferencje/685-kobiety-w-medycynie.

Nauki ścisłe i techniczne

13 marca 2019 r. Gorzów Wielkopolski. Cywilizacyjne wyzwania informatyki – zastosowanie informatyki i matematyki w technice.

Organizator: Wydział Techniczny AJP w Gorzowie Wlkp. Współorganizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Kierownik naukowy: dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz, prof. nadzw. Kontakt: Aleksandra Radomska-Zalas, e-mail: a.radomska@poczta.onet.pl. Cel: wymiana doświadczeń i prezentacja najnowszych osiągnięć informatyki.

15 kwietnia 2019 r. Gorzów Wielkopolski. Kierunki zmian branży energetycznej.

Organizator: Wydział Techniczny AJP w Gorzowie Wlkp. Współorganizator: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk, Kontakt: Aleksandra Radomska-Zalas, e-mail: a.radomska@poczta.onet.pl. Cel: wymiana doświadczeń i prezentacja najnowszych osiągnięć informatyki.

26 kwietnia 2019 r. Gorzów Wielkopolski. Przemysł 4.0. Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń.

Organizator: Wydział Techniczny AJP w Gorzowie Wlkp. Współorganizator: Lubuski Klaster Metalowy. Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak. Kontakt: Wojciech A. Sysło e-mail: suslow@poczta.onet.pl. Cel: tematyka konferencji obejmować będzie najważniejsze problemy współczesnego przemysłu dotyczące integracji wiedzy pracowników oraz informacji o stanie procesów produkcyjnych i użytkowanych urządzeń.

8-9 maja 2019. Toruń. XI Ogólnopolska konferencja Dni e-Biznesu.

Organizator: Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Współorganizator: Koło Naukowe Forum e-Biznesu. Kierownik naukowy: dr hab. Michał Polasik, prof. UMK, e-mail: michal.polasik@umk.pl. Kontakt: Aneta Kłosowska, e-mail: anetaklosowska.knfeb@gmail.com, tel.: 503 753 550.

10 maja 2019. Toruń. Problemy gospodarki światowej.

Organizator: Katedra Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Współorganizatorzy: Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Kierownik naukowy: dr Ilona Pietryka, e-mail: ilonapietryka@umk.pl. Kontakt: dr Ilona Pietryka, e-mail: pgs@problemygospodarki.pl, tel.: 663 653 582.

14 maja 2019. Toruń. Horyzonty Controllingu. Nowe technologie w finansach i rachunkowości – wyzwania nauki, dydaktyki i praktyki gospodarczej.

Organizator: Katedra Rachunkowości Zarządczej UMK oraz Klub Controllera. Kierownicy naukowi: dr Piotr Kozak, e-mail: piotr.kozak@umk.pl; dr hab Marlena Ciechan-Kujawa, e-mail: marlenac@umk.pl. Kontakt: dr Piotr Kozak, e-mail: piotr.kozak@umk.pl, tel.: 566 114 764.

16-17 maja 2019. Toruń. Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Organizator: Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego UMK. Współorganizatorzy: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Główna Komisja Orzekająca. Kierownik naukowy: dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, e-mail: rekowski@umk.pl. Kontakt: mgr Martyna Wilmanowicz, e-mail: martyna.wilman@gmail.com, tel.: 609 093 310, dr Małgorzata Cilak, e-mail: mcilak@umk.pl, telefon: 506 216 912.

Opracowała Ewa KOSTOWSKA