×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

Popularyzatorzy Nauki 2018

Fot. Marcin Kończak

WARSZAWA Prof. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej zdobył Nagrodę Główną i tytuł Popularyzatora Nauki 2018 w konkursie organizowanym przez serwis Nauka w Polsce i MNiSW. To jego drugie zwycięstwo w tym konkursie, poprzednio triumfował w 2013 roku. W kategorii Naukowiec laureatką została dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska (na fot.), współtwórczyni i dyrektorka Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, która w 2005 roku triumfowała w konkursie Forum Akademickiego „Skomplikowane i proste” (rozmowa na str. 33). W kategorii Animator nagrodzono Dariusza Aksamita z Politechniki Warszawskiej, jednego z założycieli i byłego prezesa Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz współinicjatora polskiego Marszu dla Nauki. Ponadto uhonorowano działające przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Koło Miłośników Języka Papillon (Zespół), toruńskie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (Instytucja), Paulinę Łopatniuk, prowadzącą blog „Patolodzy na klatce” (Media). Wyróżnienia otrzymali: Dawid Myśliwiec, twórca popularnonaukowego kanału na YouTube „Uwaga! Naukowy bełkot”, oraz działające przy Politechnice Białostockiej Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM. Pozaregulaminowe wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za najlepszą politykę informacyjną otrzymał Dział Promocji i Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Poradnik KPK

WRASZAWA „Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020. Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt w H2020” to uaktualnione wydanie poradnika dotyczącego kwestii finansowych i prawnych w projektach Programu Horyzont 2020, opublikowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy. Nowe wydanie (poprzednie ukazało się w grudniu 2015 r.) uzupełnione zostało o istotne informacje o zmianach, jakie nastąpiły w przeciągu ostatnich trzech lat. Z pewnością najważniejszą z nich i budzącą największe zainteresowanie beneficjentów jest zmiana wprowadzająca możliwość wypłacania w projektach Horyzontu 2020 dodatków do wynagrodzeń w takiej wysokości, jak to się dzieje przy realizacji projektów krajowych. W poradniku opisano zasady, na jakich mogą być wypłacane takie dodatki. Następną istotną zmianą jest wprowadzenie kosztu jednostkowego dla rozliczania faktur wewnętrznych oraz miesięcznego systemu wyliczania stawki godzinowej, który może być używany obok systemu stawki godzinowej wyliczanej na bazie zakończonego roku obrotowego. Poradnik dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej KPK PB UE www.kpk.gov.pl w zakładce „Publikacje”.

Medal dla bydgoskiego wynalazku

BYDGOSZCZ Dr inż. Magdalena Dobiszewska z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zdobyła srebrny medal podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE w Kaohsiung na Tajwanie. Nagrodzono ją za kompozyty cementowe z dodatkiem odpadowego pyłu skalnego, które pomagają rozwiązać problem braku kruszyw naturalnych stanowiących 2/3 objętości betonu. Kompozyty charakteryzują się mniejszą porowatością oraz bardziej zwartą i szczelną mikrostrukturą niż tradycyjne zaprawy. Dzięki temu wzrasta ich wytrzymałość oraz odporność na agresywne oddziaływanie środowiska korozyjnego. Podczas targów zaprezentowano ponad 380 wynalazków z 21 krajów. Organizatorami imprezy są: Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA) oraz Tajwańskie Stowarzyszenie na rzecz Promocji Produktów Innowacyjnych (TIPPA).

Fot. Ryszard Wszołek

17 mln zł na Dialog

WARSZAWA 22 projekty na łączną sumę blisko 17 mln zł znalazły się na najnowszej liście beneficjentów programu „Dialog“ MNiSW. Obejmuje on dofinansowanie działań w trzech obszarach: doskonałość naukowa, nauka dla innowacyjności oraz humanistyka dla rozwoju. Najwięcej grantów – po cztery – otrzymały uniwersytety: Warszawski i Jagielloński. Najwyższe dofinansowanie, prawie 2 mln zł, otrzymało Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na projekt ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”. Jego efektem ma być powstanie instytucji, w której odbywać się będą interdyscyplinarne i międzynarodowe badania nad dziedzictwem kulturowym. Naukowcy będą wykorzystywać najnowocześniejsze metody prac, m.in. technologię wirtualnej rzeczywistości (VR), która umożliwi zdalne „zwiedzanie” dwóch nubijskich klasztorów chrześcijańskich w Sudanie o szczególnie wysokiej wartości historycznej i artystycznej – w Dongoli oraz w Ghazali.

Laboratorium LTE i 5G

Fot. Nokia

WROCŁAW Pierwsze na Dolnym Śląsku akademickie laboratorium technologii LTE oraz 5G otworzyła Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Studenci będą się w nim uczyć obsługi i rozwijania usług opartych na superszybkim Internecie. Wyposażone zostało przez partnera projektu – firmę Nokia – w profesjonalny sprzęt do obsługi bezprzewodowego przesyłu danych w standardzie LTE i będzie rozbudowywane pod kątem wdrażanego w Polsce i na całym świecie nowego standardu przesyłu danych, jakim jest 5G. Studenci będą mieli możliwość poznania technologii związanych z Internetem rzeczy i wirtualną rzeczywistością, które w niedalekiej przyszłości znajdą zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w usługach dostępnych dla każdego użytkownika, np. w autonomicznych samochodach poruszających się bez kierowcy czy w telemedycynie, czyli usługach medycznych wykonywanych na odległość.

Srebrny Spinacz dla SWPS

Fot. Uniwersytet SWPS

WARSZAWA Uniwersytet SWPS został nagrodzony Srebrnym Spinaczem w kategorii Content Marketing – Branded Content w konkursie organizowanym przez Związek Firm Public Relations. Jurorzy docenili kanał zRozum na YouTube. Głównym jego celem było połączenie uniwersyteckiej wiedzy z dziedziny psychologii z doświadczeniem partnera projektu, Grupy Abstra, w tworzeniu atrakcyjnych dla młodego widza treści i budowania wokół nich zasięgu porównywalnego z popularnymi kanałami rozrywkowymi. W materiałach filmowych naukowcy w przystępny sposób dzielą się swoją wiedzą oraz konsultują scenariusze kolejnych odcinków. Po niespełna pół roku działania kanał ma już ponad 215 tys. subskrybentów, prawie 11 mln wyświetleń, a pod każdym wideo dziesiątki komentarzy. Konkurs „Złote Spinacze”, organizowany od 2003 roku, ma za zadanie kreować pozytywny wizerunek branży public relations poprzez promowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych i rzetelnie wykonanych projektów.

Wojciech Skrodzki na czele FUniP

Fot. Arch. prywatne

BIAŁYSTOK Wojciech Skrodzki (na fot.) z Uniwersytetu w Białymstoku od 1 lutego przewodniczy Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP). Zastąpił Wojciecha Kiełbasińskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Student Wydziału Prawa UwB, kierujący już drugą kadencję Samorządem Studenckim tej uczelni, to kolejny przedstawiciel stolicy Podlasia na czele akademickiego gremium samorządowego. Od 1 stycznia przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest Łukasz Kierznowski, także z UwB. Z kolei od kwietnia ubiegłego roku pracom Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP przewodzi Mateusz Grochowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. FUniP jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i stanowi platformę współpracy, komunikacji oraz wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy ich przedstawicielami.

NAWA partnerem Generation Study Abroad

WARSZAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej została partnerem programu Generation Study Abroad realizowanego przez Institute of International Educators (IIE) w Nowym Jorku. Tym samym znalazła się wśród ponad 20 instytucji z całego świata, m.in.: DAAD, Education New Zealand, Norwegian Centre for International Cooperation in Education, Swedish Institute czy British Council, które posiadają status partnerów krajowych (Country Partner ). Dzięki temu NAWA chce m.in. zwiększyć liczbę amerykańskich studentów na polskich uczelniach i wzmocnić promocję oferty naszego szkolnictwa wyższego w USA. Działający od 1919 roku IIE projektuje i wdraża programy studiów i szkoleń dla studentów, nauczycieli, młodych profesjonalistów oraz prowadzi badania dotyczące internacjonalizacji, a także doradza w zakresie międzynarodowej edukacji. Posiada 19 biur i oddziałów na całym świecie oraz ponad 1200 instytucji członkowskich.

Centrum sztucznej inteligencji

ŁÓDŹ Przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęło działalność międzynarodowe Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją. To odpowiedź na potrzeby zarówno firm, które coraz częściej budują swoją przewagę konkurencyjną na sztucznej inteligencji, jak i studentów, chcących poznać metody i potencjał nowej technologii. Naukowcy zajmą się jej wpływem na zarządzanie i organizację, badać będą zarządzanie komunikacją i relacjami w mediach społecznościowych oraz na platformach cyfrowych, zarządzanie przedsiębiorstwem cyfrowym i wirtualnym zespołem, cyberbezpieczeństwem, a także metodą redukcji ryzyka w środowisku internetowym oraz strategiami pozyskiwania i analizy danych cyfrowych oraz ewolucją i rozwojem cyberspołeczeństwa. Przedmiotem prac będą też takie zagadnienia, jak: Homo Cyber Oeconomicus – nowy paradygmat człowieka, marketing w erze technologii cyfrowych, inteligencja przedsiębiorstw 4.0, zmiany w modelach biznesowych oraz kultura cyfrowa.

Prof. Kwiek członkiem EASA

Fot. Arch. prywatne

POZNAŃ Prof. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną i kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych. EASA zrzesza ponad 2 tys. wybitnych naukowców i artystów, wśród których jest 31 laureatów Nagrody Nobla. Prof. Kwiek jest międzynarodowym doradcą i ekspertem w sprawach polityki edukacyjnej i polityki naukowej. Od kilkunastu lat prowadzi rozległe, interdyscyplinarne, międzynarodowe badania porównawcze instytucji uniwersytetu w Europie. Jest współtwórcą strategii rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego do 2020 roku i doradcą ds. reform szkolnictwa wyższego w dziesięciu krajach, ostatnio na Ukrainie (2014). W latach 2016–2017 kierował 10-osobowym zespołem przygotowującym projekt założeń do Ustawy 2.0. Uroczyste zaprzysiężenie prof. Kwieka odbędzie się w marcu w Salzburgu.

Prof. Madryas w Academia Europaea

Fot. PWr

WROCŁAW Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Cezary Madryas, został przyjęty do Academia Europaea – organizacji zrzeszającej naukowców z różnych dziedzin. Nominację do liczącej 400 członków (w tym 15 z Polski) sekcji Physics and Engineering otrzymał od prof. Adriana Bejana z Duke University oraz prof. Keitha Moffatta z University of Cambridge. Akademia, która ma siedzibę w Londynie, istnieje od 1988 roku. Należy do niej prawie 4000 wybitnych specjalistów z medycyny, chemii, fizyki, matematyki, ekonomii, nauk humanistycznych i społecznych. Jest w tym gronie ponad 70 laureatów Nagrody Nobla. Działania organizacji zmierzają do wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji, a także wsparcia interdyscyplinarnego podejścia do nauki. Academia Europaea ma przedstawicielstwa m.in. w Barcelonie, Wrocławiu i Grazu.

Doktorat h.c. – prof. Paul Dembiński

Fot. SGH

WARSZAWA Profesor Paul H. Dembiński, światowej sławy ekonomista i politolog, którego działalność naukowa wywarła wpływ na dostrzeganie aspektów społecznych w naukach o finansach, otrzymał 16 stycznia doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej. To 29 osoba wyróżniona przez uczelnię tym tytułem. Urodzony w Krakowie prof. Dembiński pracuje w Katedrze Strategii i Konkurencji Międzynarodowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria). Propaguje idee etyki i odpowiedzialności w świecie finansów. Jest współtwórcą i dyrektorem think-tanku Obserwatorium Finansów w Genewie, dyrektorem niezależnego Instytutu Badań Ekonomicznych Eco’Diagnostic w Genewie, a także członkiem rady strategicznej Centrum dla Polityki, Gospodarki i Religii łączącego pięć szwajcarskich uniwersytetów: w Bazylei, Lozannie, Lucernie, Zurychu, Fryburgu oraz Politechnikę w Zurychu.

Doktorat h.c. – prof. Janusz Jurczak

Fot. UW

WARSZAWA Prof. Janusz Jurczak (na fot. po lewej, obok rektor UW, prof. Marcin Pałys) otrzymał 16 stycznia tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uhonorowano go za „niepodważalny wkład w rozwój chemii organicznej”. Prof. Jurczak to cieszący się międzynarodowym uznaniem chemik, autor kilkuset wielokrotnie cytowanych publikacji naukowych. Od początku pracy naukowej związany jest z Instytutem Chemii Organicznej PAN, a także przez wiele lat z Wydziałem Chemii UW. Współpracował z wieloma wybitnymi badaczami, w tym m.in. z laureatami Nagrody Nobla: prof. Vladimirem Prelogiem oraz prof. Jean-Marie Lehnem. Zajmuje się zagadnieniami stereochemii, syntezy stereokontrolowalnej, badaniem mechanizmów reakcji chemicznej oraz problemami rozpoznania molekularnego. Ma na koncie nowatorskie badania syntezy organicznej, wprowadzenie do chemii organicznej badań z zastosowaniem metod wysokiego ciśnienia oraz liczne osiągnięcia w dziedzinie chemii supramolekularnej.

Prof. Pawłowski na czele EHBEA

Fot. Dominika Hull

WROCŁAW Prof. Bogusław Pawłowski, kierownik Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, został prezydentem European Human Behaviour and Evolution Association. To założone w 2008 roku międzynarodowe, interdyscyplinarne stowarzyszenie wspiera europejskich badaczy zajmujących się zagadnieniami związanymi z ewolucją człowieka. Prof. Pawłowski jest profesorem nauk biologicznych. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie ewolucją człowieka, a zwłaszcza biologicznymi uwarunkowaniami ludzkich zachowań, psychologią ewolucyjną i ekologią behawioralną człowieka. W latach 2006–2010 był dyrektorem Zakładu Antropologii PAN. Jest współautorem książki Nagi umysł. Dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy. Ludzka natura bez złudzeń . W 2016 roku zdobył tytuł Popularyzatora Nauki.

Stworzą „miejskie bilanse azotu”

Fot. Arch. prywatne

ZIELONA GÓRA Grupa naukowców z Polski, pod kierunkiem dr inż. Moniki Suchowskiej-Kisielewicz (na fot.) z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, znalazła się wśród 11 zwycięzców konkursu „Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas”. Ich badania dotyczą wpływu reaktywnych związków azotu (Nr) na zrównoważony rozwój miast. Celem jest stworzenie bilansów azotu, które dotąd, z racji braku odpowiednich instrumentów ekonomicznych, nie uwzględniały specyfiki obszarów miejskich i podmiejskich. Badacze określą także przyczyny i drogi uwalniania tych związków oraz opracują metody przeciwdziałania temu zjawisku poprzez odzyskiwanie użytecznych materiałów, np. składników odżywczych, jako opcji wspierających rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt, którego budżet wynosi 803,6 tys. euro (203,8 tys. przypadnie Polakom), będzie realizowany we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Analizy Systemów (IIASA) w austriackim Laxenburgu, Chińską Akademią Nauk oraz Uniwersytetem Pekińskim. Konkurs zorganizowała chińska agencja NSFC oraz sieć JPI Urban Europe, do której należy Narodowe Centrum Nauki.

Doktorat h.c. – prof. Janusz Mroczka

Fot. Krzysztof Krzempek

GDAŃSK Prof. Janusz Mroczka z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej został 41. doktorem honoris causa Politechniki Gdańskiej. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 23 stycznia. Prof. Mroczka jest twórcą polskiej szkoły metrologii elektronicznej i fotonicznej, autorem oryginalnych metod pozyskiwania, przetwarzania i modelowania sygnałów będących podstawą konstruowania aparatury pomiarowej wykorzystywanej w praktyce. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Od kilkudziesięciu lat współpracuje z grupami badawczymi z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Na jego dorobek naukowy składa się 420 publikacji, w tym 118 w czasopismach z tzw. listy JCR, a także 8 patentów i 29 grantów. Według Google Scholar jego prace co roku cytowane są ok. 250 razy. Wcześniej otrzymał godność doktora honoris causa politechnik Lubelskiej i Opolskiej.

Doktorat h.c. – prof. Shimon Redlich

Fot. Piotr Ziemba

RZESZÓW Prof. Shimon Redlich otrzymał 28 stycznia tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prof. Redlich urodził się we Lwowie, jako dziecko przeżył Holocaust; uratowany przez Polaków i Ukraińców wyemigrował do Izraela. Studiował historię na Uniwersytecie Hebrajskim, sowietologię na Uniwersytecie Harvarda, a tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Nowojorskim. Przez prawie 40 lat wykładał na Uniwersytecie Ben-Guriona. Opublikował wiele książek i artykułów na temat historii Żydów w ZSRR, Polsce i na Ukrainie. Od lat aktywnie działa na rzecz poprawy relacji polsko-żydowskich i ukraińsko-żydowskich.

Doktorat h.c. – dr hab. Anetta Zielińska

Fot. Arch. prywatne

WROCŁAW Dr hab. Anetta Zielińska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, odebrała 30 stycznia doktorat honoris causa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego. Tytuł przyznano za jej długoletnią, twórczą współpracę z ukraińską uczelnią oraz imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Prof. Zielińska pracuje w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów UE. Jest m.in. autorką publikacji Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego , współautorką 4 podręczników dydaktycznych, napisała 190 artykułów naukowych. Początek jej współpracy z TNUE datuje się na 2005 rok. W jej ramach zainicjowano mobilność studentów w TNEU (ok. 40 osób), podpisano umowy o dwóch dyplomach, o współpracy naukowej, zorganizowano 39 konferencji międzynarodowych oraz uruchomiono cykliczne warsztaty dla studentów i wykładowców ze specjalności administracja publiczna TNEU w Jeleniej Górze.

Spektrometr światowej klasy

Fot. Joanna Roczniewska-Cieślik

KRAKÓW Najnowocześniejszy na świecie spektrometr ICP-MS QQQ o wartości 1,7 mln zł znalazł się na wyposażeniu Laboratorium Spektrometrii Mas, otwartego 7 stycznia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Model iCAP TQ ICP-MS + 250 & 1000 Gas Kits to najbardziej rozbudowana wersja urządzenia z opcją umożliwiającą podpięcie czterech gazów do komory zderzeń oraz dwóch gazów dodatkowych do linii wprowadzenia prób. Spektrometr zakupiono wraz z dwoma systemami wprowadzania prób: klasycznym autosamplerem oraz chromatografem HPLC. Cały system przeznaczony jest do realizacji najbardziej zaawansowanych prac analitycznych z zakresu oznaczania bardzo niskich stężeń pierwiastków (izotopów stabilnych oraz promieniotwórczych), zarówno z uwzględnieniem ogólnej ich zawartości, jak i pod względem występowania specjacyjnych form pierwiastków, m.in. w próbach środowiskowych i materiale biologicznym. Wyposażenie całego laboratorium kosztowało 2,2 mln zł.

Zbadają choroby cywilizacyjne

Fot. AP w Słupsku

SŁUPSK Centrum Badań nad Chorobami Cywilizacyjnymi powstanie w 2020 roku na Akademii Pomorskiej w Słupsku. W placówce, na którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy 1,7 mln zł, prowadzone będą szeroko zakrojone badania podstawowe i teoretyczne, jak również kliniczne, epidemiologiczne, a także z zakresu psychologii i socjologii chorób cywilizacyjnych. Centrum zostało zaprojektowane jako ośrodek o charakterze interdyscyplinarnym. W jego ramach utworzone zostaną pracownie: badań klinicznych, epidemiologicznych i analizy statystycznej, badań procesów metabolicznych, a także pracownia badań podstawowych i doświadczalnych w przebiegu chorób cywilizacyjnych. Opracowanie skuteczniejszych metod ich leczenia będzie głównym zadaniem nowo powołanej jednostki. Jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia, co roku z powodu cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, chory wieńcowej, alergii czy osteoporozy umiera przedwcześnie 16 mln ludzi.

Nowy budynek Katedry Telekomunikacji AGH

Fot. Maciej Talar/KSAF

KRAKÓW Czterokondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 2 tys. m2 będzie wykorzystywany na potrzeby kształcenia i badań w obszarach związanych z telekomunikacją, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem. Zostaną w nim uruchomione laboratoria: ultraszybkich sieci komputerowych, systemów komórkowych LTE 4G/5G, bezprzewodowych sieci teleinformatycznych, bezpieczeństwa sieciowego oraz jakości świadczenia usług. Każde dysponuje czterema własnymi mikroserwerowniami, wyposażonymi łącznie w 32 stojaki telekomunikacyjne o wysokiej nośności, pozwalającymi na montaż sprzętu o łącznej wadze 32 ton i mocy zasilania/chłodzenia 80 kW. Studenci będą też mogli korzystać m.in. z pracowni sieci optycznych, Internetu Rzeczy, sieci sterowanych programowo i wirtualizacji funkcji sieciowych, radia programowalnego oraz wirtualnej rzeczywistości. Inwestycja, pod którą kamień węgielny wmurowano 8 stycznia ubiegłego roku, kosztowała 21 mln zł, z czego 13 mln pochodziło z dotacji MNiSW. Katedra znajduje się na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej – jednym z dwóch w całej Polsce, które w dziedzinie teleinformatyki otrzymały kategorię A+.

Biolog i medycyna

Fot. Kazimierz Adamczewski

ZIELONA GÓRA Prof. Leszek Jerzak z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, został powołany przez National University of Ireland na egzaminatora zewnętrznego z biologii (External Examiner in Biology ) na uczelniach medycznych: Royal College of Surgeons in Ireland w Dublinie, RCSI in Bahrain i RUMC w Penang, Malezja. Praca polega na analizie i kontroli jakości egzaminów przeprowadzanych z biologii na kierunkach medycznych prowadzonych w wymienionych uczelniach. Analizie podlega m.in. zgodność treści testów z wiedzą przekazywaną na zajęciach i zrozumiałość testów dla studentów. W przypadkach różnic w ocenie egzaminu przez egzaminatorów wewnętrznych głos decydujący należy do egzaminatora zewnętrznego. Egzaminator zewnętrzny odgrywa ważną rolę we wszystkich egzaminach na poziomie studiów wyższych w krajach o brytyjskim systemie nauczania. System ten powstał w 1832 roku wraz z utworzeniem Uniwersytetu w Durham (pierwszy uniwersytet w Anglii został założony 600 lat wcześniej w Cambridge). Uniwersytet w Durham korzystał z egzaminatorów z Oksfordu, aby zapewnić opinię publiczną, że nadawane stopnie są podobne do standardów oksfordzkich. W brytyjskim systemie funkcjonowania studiów wyższych wymagane jest, aby co najmniej jeden członek komisji egzaminacyjnej pochodził z innego uniwersytetu, niż nadający dyplom. Jest to jeden z najstarszych systemów kontroli jakości w szkolnictwie wyższym.

Heweliusze 2019

Fot. Krzysztof Krzempek

GDAŃSK Profesorowie: Piotr Dominiak (na fot. po prawej) i Piotr Stepnowski dołączyli do grona 47 dotychczasowych laureatów Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza. To najważniejsze na Pomorzu wyróżnienie naukowe. Prof. Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej ds. internacjonalizacji i innowacji, jest pierwszym naukowcem tej uczelni, który otrzymał wyróżnienie w kategorii nauk humanistycznych i społecznych. Uhonorowano go za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ekonomii sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie w Gdańsku prężnego ośrodka badań ekonomicznych. W kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych nagrodę za znaczący wkład w rozwój badań nad prognozowaniem, wykrywaniem i oceną negatywnych skutków pozostałości substancji leczniczych oraz cieczy jonowych w środowisku otrzymał prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Analizy Środowiska Wydziału Chemii. Obaj laureaci otrzymali po 20 tys. zł.

Praktycznie przeszkolą pielęgniarki

Fot. Kazimierz Adamczewski

ZIELONA GÓRA/LUBLIN Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej dla pielęgniarek otwarto na Uniwersytecie Zielonogórskim (na fot.) i w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Każde z nich kosztowało 2,6 mln zł, z czego w obu przypadkach 2 mln zł pochodziło z funduszy UE. Zielonogórskie ma powierzchnię 521,09 m2 i siedmioosobową kadrę, lubelskie – 297 m2 i 15 pracowników. Centra składają się z sal opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności, sal egzaminacyjnych OSCE, pracowni nauki umiejętności technicznych i pielęgniarskich, sal symulacji z zakresu ALS i BLS. Zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, symulatory i fantomy, które pomogą studentom rozwijać praktyczne umiejętności, a także radzić sobie w sytuacjach stresowych, podejmować decyzje pod presją czasu, współpracować w zespole i efektywnie komunikować się z pacjentem.

Polsko-japońska wymiana

Fot. NCBJ

WARSZAWA 28 stycznia prof. Krzysztof Kurek, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych, oraz prof. Tatsuya Okubo, dziekan Szkoły Inżynierii na Uniwersytecie Tokijskim, podpisali pięcioletnią umowę o wymianie akademickiej pomiędzy reprezentowanymi przez siebie instytucjami. Porozumienie przewiduje wymianę naukowców, studentów i kadry administracyjnej, prowadzenie wspólnych badań, organizowanie wykładów i sympozjów. Japonia to jeden z priorytetowych kierunków partnerstwa NCBJ. W ciągu kilku miesięcy w ramach wspólnego programu badawczego z Japońską Agencją Energii Atomowej (JAEA) i Chiyoda Technol Corporation pilotażowo w reaktorze Maria w Świerku zostanie uruchomiona japońska termostatyczna sonda typu JMTR do badań materiałowych. JAEA jest też jednym z partnerów projektu Euratom Gemini+, w którym przygotowywane jest wdrożenie w Europie małych reaktorów modułowych SMR jako źródeł ciepła procesowego dla przemysłu. NCBJ jest liderem tego konsorcjum.

Najlepsi studenci zagraniczni

Fot. Perspektywy

WARSZAWA Wyniki 9. konkursu INTERSTUDENT ogłoszono na konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2019 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Kapituła pod przewodnictwem prof. Marka Tukiendorfa, rektora Politechniki Opolskiej, wybrała osoby, których dokonania uznała za szczególnie warte wyróżnienia. To: Charles Woode z Ghany kształcący się na kierunku pielęgniarstwo English Division na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (studia licencjackie), Indonezyjka Okta Chandra Aulia z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (studia magisterskie) i Ukrainka Svitlana Sovinska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (studia doktoranckie). Nagrody Specjalne za działalność na rzecz cudzoziemców oraz za działalność charytatywną otrzymali: Danylo Funtovoi (Ukraina) z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i Lisa Aditya (Indonezja) z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W polskich uczelniach studiuje obecnie ok. 70 tys. obcokrajowców z blisko 170 państw.

33 kolejne „małe granty”

WARSZAWA 1,17 mln zł otrzymają w sumie laureaci dziewiątego konkursu Miniatura organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Największą część tej sumy pochłoną nauki o życiu – na 11 projektów przeznaczono 482 241 zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce zrealizowanych zostanie 17 działań o wartości 463 762 zł. W naukach ścisłych i technicznych do finansowania skierowano 5 wniosków na łączną kwotę 220 233 zł. Maksymalną kwotę (50 tys. zł) otrzymał tym razem tylko jeden spośród 33 nagrodzonych naukowców: dr Ariel Mateusz Marchlewicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który zrealizuje badania wstępne oceny przydatności Paramecium sp . do określania toksyczności chronicznej wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nabór do konkursu Miniatura 2, którego łączny budżet to 20 mln zł, prowadzony jest w sposób ciągły.

Architektura dawnej Polski

Fot. Instytut Sztuki PAN

WARSZAWA Od stycznia br. środowiska akademickie, a zwłaszcza przedstawiciele humanistyki, zyskali nowe narzędzie badawcze, umożliwiające dostęp on-line do bezcennych materiałów ilustracyjnych z zakresu architektury i urbanistyki. W ubiegłym roku Stowarzyszenie „Liber Pro Arte” i Instytut Sztuki PAN w Warszawie zrealizowały projekt pt. „Unikatowy zespół rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN: opracowanie-digitalizacja-udostępnienie”, dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu „Kultura Cyfrowa”. Efektem projektu jest internetowa baza danych zawierająca 2400 rysunków architektonicznych obiektów z terenów dawnej i obecnej Rzeczypospolitej. Prezentowany zasób to jeden z najcenniejszych zbiorów tego typu w Polsce, który dotychczas nie był udostępniany on-line , a więc pozostawał niemal zupełnie nieznany szerszemu gronu odbiorców. Rysunki stanowią cenny zapis dziejów polskiej architektury, dokumentują wybitne obiekty, często już nieistniejące lub znacznie przekształcone w wyniku wojen i zmian cywilizacyjnych. Najstarsze udostępnione rysunki pochodzą z 1. połowy XIX w., znaczną część stanowią materiały ocalałe z zasobów polskich i niemieckich instytucji z XIX i XX w. Materiały dostępne są pod adresem: archiwumcyfrowe.photoshelter.com, a także na płycie DVD, dołączonej do kompleksowego opracowania naukowego – Katalogu planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN (do nabycia w księgarni Instytutu).

Opracowali: Mariusz Karwowski, Piotr Kieraciński

 

Współpraca: Natalia Bujak, Agata Cymanowska, Beata Czechowska-Derkacz, Aleksandra Draus, Piotr Karwowski, Marta Komor, Joanna Kosmalska, Izabella Majewska, Marek Pawłowski, Ewa Sapeńko, Piotr Sypczuk, Barbara Trammer, Maciej Ulita, Agnieszka Wołowiec

 

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki oraz serwis PAP – Nauka w Polsce.