Musimy podjąć ryzyko

Rozmowa z Markiem Prawdą, dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Marek Prawda mówi o programie Horyzont Europa, jego ambitnych celach, budowaniu europejskiej wspólnoty naukowej, tworzeniu międzynarodowych grup badawczych, otwartości i dostępności wyników badań. Mówi też o konkurencji naukowej z Ameryką i konieczności wykorzystania w Europie potencjału uczonych z Ukrainy. Dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce charakteryzuje zadania nowo powołanej Rady ds. Innowacji.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.