Międzymorze

Leszek Szaruga

Termin Międzymorze – ostatnio zastępowany przez określenie Trójmorze – ma swą ponad 100 lat liczącą tradycję związaną z koncepcją stworzenia w przestrzeni między Adriatykiem, Bałtykiem a Morzem Czarnym (morza ABC) bloku krajów zdolnych przeciwstawić się w Europie dominacji Rosji bądź/i Niemiec.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.