×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zawieszenie rektora

Prof. Marek Ziętek (wyraził zgodę na podawanie swojego pełnego nazwiska) – rektor uczelni oraz Marek G. – prezes Data Techno Park (wcześniej Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny), usłyszeli zarzuty w śledztwie prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawa dotyczy wrocławskiej spółki, której pierwotnym współzałożycielem i większościowym udziałowcem był UM. Firma uzyskała dofinansowanie ze środków publicznych na budowę serwerowni, w której miały być przechowywane dane medyczne wszystkich Polaków.

– W momencie otrzymania dofinansowania i rozpoczęcia inwestycji rektor wraz z Markiem G. na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników dokonali umorzenia pakietu większościowego udziałów uniwersytetu w spółce na rzecz innej, której prezesem zarządu był Marek G. Na przedmiotowe działania rektor nie posiadał wymaganej prawem zgody ministra Skarbu Państwa – raportuje wyniki dochodzenia Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

W ramach śledztwa prowadzonego przez katowicką delegaturę ABW pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Regionalnej rektorowi zarzucono, że działając wspólnie i w porozumieniu z Markiem G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie nie niższej niż 1.918.000,00 zł nie dopełnił ciążących na nim obowiązków i przekroczył uprawnienia. Naraził także uczelnię na niebezpieczeństwo strat finansowych oraz na szkodę interesu prywatnego spółki Data Techno Park Sp. z o.o. w kwocie 4.231.000,00 zł. Ten sam czyn zarzucono Markowi G., w stosunku do którego zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł.

– Wobec Marka Z. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. zł – uzupełnia Żaryn.

Obu podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W wyniku postawienia zarzutów rektor został zawieszony w czynnościach służbowych. W wydanym oświadczeniu zaznaczył, że każdą decyzję w kwestii Data Techno Park podejmował na podstawie dostępnych w tamtym czasie wycen ekonomicznych i przedstawionych mu opinii prawnych. Wyraził nadzieję, że „analizowane już wielokrotnie dowody zostaną przez sąd merytorycznie rozpatrzone i wyrok lub umorzenie ostatecznie zakończy postępowanie i spekulacje w tej sprawie”. Jednocześnie podkreślił, że złożył zażalenie na zawieszenie go w pełnieniu funkcji rektora.

Z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymaliśmy informację, że zgodnie z art. 432 ust. 4. rektor zostaje zawieszony w pełnieniu funkcji z mocy prawa w przypadku, gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe. W okresie zawieszenia obowiązki rektora pełni najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora.

Rzecznik UM Monika Maziak podkreśliła, że „rektorowi nie postawiono zarzutów korupcyjnych, a sprawa była już analizowana i umarzana, więc nie ma obaw, że pełniąc obowiązki rektor może wpływać na jej przebieg. Umorzenie udziałów nie jest decyzją ostatnich miesięcy, nastąpiło bowiem w 2013 roku”. Dodała, że Kolegium Rektorsko-Dziekańskie, Senat UMW, Samorząd Studentów, a także Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola przyjęły stanowiska wyrażające poparcie dla rektora oraz apelujące o przywrócenie mu możliwości sprawowania funkcji.

Zgodnie z obowiązującym statutem UM, kierowanie uczelnią przejął pierwszy zastępca –prof. Piotr Ponikowski, prorektor ds. nauki. Rzecznik ministra zdrowia, pełniącego nadzór nad uczelniami medycznymi, wyjaśnia, że „skoro zapewniona została ciągłość sprawowania funkcji związanych z zarządzaniem uczelnią, to postępowanie karne należy traktować jako indywidualną sprawę wyżej wymienionego pana profesora (prof. M. Ziętka – red.). Dopiero prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie będzie miało bezpośredni związek z kwestią spełniania warunków do sprawowania przez Pana Marka Ziętka funkcji we władzach uczelni”. Dodaje, że władze resortu posiadały informacje o toczącym się postępowaniu przygotowawczym w sprawie działania na szkodę UM przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą uczelni, ale „przepisy prawa nie dają ministrowi zdrowia upoważnienia do podejmowania działań nadzorczych w warunkach, z jakimi aktualnie mamy do czynienia”.

Mariusz Karwowski