×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Nauki humanistyczne i społeczne

23 lutego 2019. Toruń. I Ogólnopolska konferencja naukowa WIAD19 Projektowanie dla różnorodności.

Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Ewa Głowacka, e-mail: egt@umk.pl. Kontakt: mgr Weronika Kortas, e-mail: wkortas@doktorant.umk.pl, tel.: 600 963 058.

Nauki ścisłe i techniczne

22 lutego 2019. Toruń. O dobre prawo dla ubezpieczeń.

Organizator: Katedra Prawa Ubezpieczeniowego UMK w Toruniu. Współorganizatorzy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownicy naukowi: dr hab. Władysław W. Mogilski, prof. UR, e-mail: wmogilski@ur.edu.pl; prof. dr hab. Ewa Bagińska, e-mail: baginska@prawo.ug.edu.pl; dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, e-mail: walachowska@umk.pl. Kontakt: dr Michal P. Ziemiak, e-mail: mpz@umk.pl, tel.: 566 114 079.

20-22 marca 2019. Kraków. Nowe rozwiązania, postępy i wyzwania w przemyśle przetwórczym metali nieżelaznych.

Organizatorzy: Wydział Metali Nieżelaznych Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. Kontakt: Maria Grzesik, SITMN, tel.: 32 238 05 60, 509 210 251, e-mail: sitmn@sitmn.pl.

11-12 kwietnia 2019. Kielce. XXVIII Ogólnopolska konferencja naukowa studenckich kół naukowych Człowiek i jego środowisko.

Patronat: prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor UJK w Kielcach . Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przewodniczący komitetu naukowego: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr Tomasz Łączek, dr Artur Zieliński. Kontakt: e-mail: sekretariatkskn@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 78 95. Szczegóły: http://www.ujk.edu.pl/xxviii_konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko.html.

15-17 maja 2019. Kraków. 7th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications.

Organizator: Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Kontakt: tel.: +48 12 6282727, e-mail: kpielich@usk.pk.edu.pl. Więcej na: www.mpm2019.pl.

26-29 maja 2019. Wieliczka. International Carpathian Control Conference.

Organizator: Katedra Automatyzacji Procesów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Kontakt: iccc@agh.edu.pl. Informacje szczegółowe: http://www.iccc.agh.edu.pl/.

9-12 czerwca 2019. Bukowina Tatrzańska. XXII Physical Metallurgy and Materials Science Conference: Advanced Materials and Technologies AMT 2019.

Organizatorzy: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH oraz Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Stanisław Dymek (gmdymek@cyfronet.pl). Kontakt: Agnieszka Kopia (kopia@agh.edu.pl), sekretarz: Łukasz Cieniek (cieniek@agh.edu.pl). Szczegóły na: https://amt2019.jordan.pl/en.

13-15 czerwca 2019. Kraków. IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskiego Pochodzenia.

Organizatorzy: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, AGH, PK, Politechnika Warszawska, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Główna Instytutów Badawczych. Kontakt: Biuro IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (e-mail: zarzad@not.pl, tel.: 48 71 347 14 24). Szczegóły: http://szip.org.pl/.

Opracowała Ewa KOSTOWSKA