×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Czas wyzwań

Tomasz Tokarski , przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w kadencji 2017-2018, podsumowuje działalność organizacji w okresie tworzenia, konsultacji i wdrażania Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

„Samorządność, z której chcemy być dumni” – z takim hasłem w listopadzie 2016 roku wygrałem większością ponad 2/3 głosów wybory na przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Podejmowałem się – wraz ze współpracownikami – karkołomnego wyzwania, jakim miało być zabezpieczenie interesów studenckich w nowej ustawie regulującej obszar nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Nieprzypadkowo przywołuję moje hasło wyborcze. Poczucie dumy i godności jest bowiem czynnikiem emocjonalnym, którego nie wolno lekceważyć. Parlament Studentów RP – poobijany i wstrząśnięty negatywnymi doświadczeniami – potrzebował wtedy świeżego spojrzenia i pewnej odnowy. Dzisiaj, po zakończonej kadencji, ufam, że zakładane przez mnie cele udało się zrealizować.

Główne efekty mojej dwuletniej pracy w Parlamencie Studentów RP widoczne są w wielu obszarach. Z jednej strony jest to wypracowanie alternatywnej wizji szkolnictwa wyższego opartej na podmiotowości studenta, zawartej w II części Studenckiego Projektu Założeń do Ustawy 2.0, uregulowaniu spraw studenckich w tejże ustawie, położeniu silnego nacisku na obronę (ale także promocję) praw studentów oraz zainicjowaniu dyskusji o przyszłości młodego pokolenia, do której przyczynkiem była opracowana przez PSRP Strategia na rzecz młodego pokolenia . Z drugiej strony jest to mocno zaakcentowana obecność PSRP w środowisku akademickim (w szczególności przy okazji prac nad Ustawą 2.0), odbudowany wizerunek PSRP w przestrzeni publicznej, znacząco poprawiona kondycja finansowa organizacji (w dużej mierze dzięki pozyskaniu wielu partnerów biznesowych), odnowione więzi z samorządami studenckimi, a także bardzo dobre relacje z resortem nauki i instytucjami przedstawicielskimi szkolnictwa wyższego.

Przyszło nam działać w bardzo ciekawych i dynamicznych czasach – w okresie tworzenia i konsultowania, wreszcie uchwalenia, a następnie rozpoczęcia wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Z pewnością czas ten stanowił doskonałą okazję, aby Parlament Studentów RP pokazał się jako reprezentant głosu studenckiego i aktywny uczestnik przemian w środowisku akademickim. Ustawa 2.0 determinowała wiele działań PSRP i była tematem przewodnim organizowanych przez PSRP corocznych wydarzeń: dwóch Konferencji Krajowych (w Kościelisku i w Krynicy-Zdroju), dwóch Konferencji Ekspertów Praw Studenta (w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dwóch Konferencji Pomocy Materialnej (w Politechnice Łódzkiej) oraz dwóch Konwentów Przewodniczących Samorządów Studenckich (w Warszawie). I choć ustawa nie jest spełnieniem moich marzeń (nie zawiera np. koncepcji kredytowania studiów), to jednak kierowany przeze mnie Parlament Studentów był jej twardym orędownikiem. Z prostego powodu: została wypracowana w wyniku szerokich konsultacji i ścisłej współpracy ministerstwa ze środowiskiem akademickim, w tym także studenckim, oraz zasadniczo wpłynie na funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia akademickiego.

W cieniu działań związanych z Ustawą 2.0 nie może nam jednak umknąć dwukrotnie w tej kadencji organizowana przez PSRP w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”. Bowiem pożyteczne należy łączyć z przyjemnym. A gala świetnie wpisuje się w tę zasadę. W jej trakcie nagradzaliśmy ambitnych studentów i ich różnorakie inicjatywy oraz osobowości i podmioty wspierające środowisko studenckie. Jednocześnie była to okazja do integracji środowiska akademickiego. Warto też podkreślić, że przez te dwa lata gala zyskiwała na jakości, prestiżu i widowiskowości.

Wraz z końcem kadencji, w grudniu 2018 roku, nadal aktualne pozostało przywołane na samym początku hasło: „Samorządność, z której chcemy być dumni”. Udzieliło się ono także Zjazdowi Delegatów, który przytłaczającą większością (ponad 4/5 głosów za, przy niewielkiej ilości głosów przeciw i wstrzymujących się) przyjął przedstawione przeze mnie sprawozdanie łączne z działalności Rady Studentów, Rady Wykonawczej, Rzecznika Praw Studenta oraz osób wybranych, powołanych lub delegowanych przez organy PSRP za okres kadencji 2017-2018. Wynik ten jest dla mnie najlepszą nagrodą za wykonaną pracę.