Humanistyka rozmnożona

Grzegorz Filip

Grzegorz Filip śledzi przemiany współczesnej humanistyki, których spektakularnym przejawem jest rozmnożenie „zwrotów”, kierunków i odmian. Jedne z nich prowadzą do rozpłynięcia się poznającego podmiotu w obserwowanym świecie, inne wiodą ku ideologizacji czy utożsamieniu nauki ze sztuką, jeszcze inne detronizują człowieka, taktując go jako jeden z wielu gatunków zamieszkujących nasz glob.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.