Publikacje wieloautorskie a wyniki kategoryzacji

Krzysztof T. Chyży, Błażej Skoczeń

Z przeprowadzonej w artykule analizy wynika jednoznacznie, iż liczba prac jedno- lub dwuautorskich stopniowo maleje, natomiast liczba prac wieloautorskich systematycznie rośnie (szczególnie w naukach ścisłych i inżynierskich oraz naukach o życiu). Świadczy to o wzrastającej tendencji do włączania się naukowców do krajowych lub międzynarodowych grup skupionych wokół dużych projektów badawczych.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.