Po zakończeniu działalności konwentu rzeczników

Radosław Giętkowski

Konwent Rzeczników został ustanowiony nowelizacją ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej p.s.w., która to nowelizacja weszła w życie 1 października 2014 r. Składał się on z 16 rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego spośród nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie obszary wiedzy (art. 145 ust. 1a i art. 145a ust. 1 p.s.w.). Nowa, czteroletnia kadencja rzeczników rozpoczęła się 1 stycznia 2015 r., a wśród nowo powołanych rzeczników znalazł się piszący te słowa.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.