×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Nauki humanistyczne i społeczne

23 marca 2019. Olsztyn. IV Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania” pt. Cyfrowe środowisko w/dla edukacji.

Organizator: Pracownia Pedagogiki Katedry Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Współorganizator: Koło Naukowe Wczesnej Edukacji. Kontakt: e-mail: malgorzata.slawinska@uwm.edu.pl.

4-5 kwietnia 2019. Olsztyn. II Ogólnopolska konferencja naukowa Odpowiedzialność za środowisko.

Organizator: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UWM wraz z Kołem Naukowym Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska. Kontakt: Elżbieta Zębek, e-mail: elzbieta.zebek@uwm.edu.pl.

4-6 kwietnia 2019. Toruń. Św. Tomasz z Akwinu i Ojcowie Kościoła.

Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współorganizator: Instytut Tomistyczny w Warszawie. Kierownicy naukowi: dr Jörgen Vijgen, e-mail: jorgen.vijgen@skynet.be; dr hab. Piotr Roszak, e-mail: piotrroszak@umk.pl. Kontakt: mgr Magdalena Lisecka, e-mail: scotus@doktorant.umk.pl, tel.: 511017991; mgr Jan Wółkowski, e-mail: jan.wolkowski@gmail.com, tel.: 666625008.

24-26 kwietnia 2019. Toruń. Comparing e/migrations: Tradition – (Post)memory – Translingualism.

Organizator: UMK. Kierownicy naukowi: dr hab. Marcin Wołk, e-mail: wolkmarc@umk.pl; dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, e-mail: kallas@umk.pl; dr Adam Kola, e-mail: adamkola@umk.pl. Kontakt: dr Agata Domachowska, e-mail: a.domachowska@umk.pl, tel.: 65 611 3520.

26 kwietnia 2019. Toruń. Międzynarodowa konferencja naukowa Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej.

Organizator: Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji UMK. Kierownik naukowy: dr hab Małgorzata H. Kowalczyk, e-mail: mhkowalczyk@umk.pl. Kontakt: mgr Anita Kotlenga, e-mail: a.kotlenga@doktorant.umk.pl, tel.: 691049250; mgr Danuta Mackojć, e-mail: mackojcd@doktorant.umk.pl, tel.: 733855992.

9-10 maja 2019. Łódź. IV Międzynarodowa konferencja naukowa Problemy i wyzwania geografii komunikacji.

Organizatorzy: Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, UŁ Komisja Geografii Komunikacji, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr Szymon Wiśniewski. Kontakt: szymon.wisniewski@geo.uni.lodz.pl, marta.borowska@geo.uni.lodz.pl, michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl, piwkgk@geo.uni.lodz.pl. Strona: http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/pl/konferencje-naukowe/konferencja-2019.

23-24 maja 2019. Łódź. XXII Międzynarodowa konferencja Etyka w życiu gospodarczym.

Organizator: Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ. Kierownik konferencji: dr Marcin Kalinowski. Kontakt: e-mail: etykawgospodarce@uni.lodz.pl. Strona: http://www.hmeihg.uni.lodz.pl/etyka.html.

3-4 czerwca 2019. Bydgoszcz. II Międzynarodowa konferencja naukowa Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki ”.

Organizator: Zakład Informacji Naukowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kontakt: Zdzisław Gębołyś: zdzislaw.gebolys@ukw.edu.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 stycznia 2019 na adres kinib@ukw.edu.pl. Szczegółowe informacje: kinib@ukw.edu.pl.

Nauki o życiu

11 kwietnia 2019. Bydgoszcz. Współczesne wyzwania farmakologii i terapii.

Organizator: Katedra i Zakład Farmakologii i Terapii UMK. Kierownik naukowy: dr hab. n. med Michał Wiciński, e-mail: wicinski4@wp.pl. Kontakt: dr n. med Bartosz Malinowski, e-mail: bartosz.malin@gmail.com, tel.: 52 585-35-84.

Nauki ścisłe

2-4 kwietnia 2019. Katowice. Seminarium naukowe Sustainable Development Goals.

Przewodnicząca komitetu naukowego: dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala. Organizator: Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kontakt: tel.: 32 257 7414, e-mail: m.wieczorek-kosmala@ue.katowice.pl, anna.urbanek@ue.katowice.pl.

10 kwietnia 2019. Katowice. Dziś i jutro formy pieniądza i płatności bezgotówkowych.

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. Janina Harasim. Organizator: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych UE w Katowicach. Kontakt: tel.: 32 257-7417, e-mail: mklimontowicz@ue.katowice.pl, wgradon@ue.katowice.pl.

24-26 kwietnia 2019. The University College of Economics and Culture, Ryga, Łotwa. Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (ETECH 2019).

Organizator: University of Economics and Culture, Riga. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr oec. Jelena Tiko. Kontakt: tel.: (+371) 29192678, e-mail: jelena.titko@eka.edu.lv. Współorganizator: Alberta Koledża, Walsh College, Wydział Zarządzania UE w Katowicach.

13-16 stycznia 2019. Zakopane. 26 Międzynarodowa konferencja Computer Methods in Materials Technology – KomPlasTech 2019.

Organizatorzy: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w porozumieniu z Fundacją Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA. Kontakt: Anna Smyk (e-mail: barana@agh.edu.pl, tel.: (12) 617 48 76, www.komplastech.agh.edu.pl).

26-29 maja 2019. Wieliczka. International Carpathian Control Conference.

Organizator: Katedra Automatyzacji Procesów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Kontakt: e-mail: iccc@agh.edu.pl. Szczegółowe informacje: http://www.iccc.agh.edu.pl/.

cd. na str. 55

Zapowiedzi konferencji naukowych

28-29 marca 2019. Szczawnica. Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów 2019.

Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale: Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu i Katedry Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Beata Toporska. Kontakt: tel.: (12) 658-93-72, e-mail: anna.bujak@sitkrp.org.pl.

7-10 maja 2019. Łódź. Recent Advances in Nonlinear Mechanics 2019.

Organizator: Katedra Dynamiki Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. Przemysław Perlikowski, e-mail: przemyslaw.perlikowski@p.lodz.pl. Szczegółowe informacje: https://ranm2019.p.lodz.pl/.

Opracowała Ewa Kostowska