×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

Skarbce dziedzictwa polskich uczelni

Uczelnie, których główną misją już od średniowiecza jest kształcenie studentów oraz prowadzenie badań naukowych, są ważnym ogniwem tradycji intelektualnej i kulturowej. Funkcjonujące w ich strukturach muzea dbają o wytworzone przez placówki naukowe dziedzictwo, podkreślają rolę, tradycję i wartości Alma Mater, spełniają istotną rolę w promowaniu historii nauki, a zarazem stają się uczestnikami „wielkiej światowej rodziny muzealnej”. W ostatnich latach muzealnictwo światowe przeżywa dynamiczny rozwój. Także szkoły wyższe powołują liczne jednostki muzealne. Zjawisko to obserwowane jest również w Polsce, a jego zasięg i intensywność stworzyły potrzebę zrzeszenia krajowego środowiska muzeów uczelnianych.

Geneza powstania w Polsce pierwszego stowarzyszenia skupiającego muzea działające w strukturach szkół wyższych sięga 2012 r. Wówczas to zamysły muzealników uczelnianych, jawiące się do tej pory wyłącznie w sferze idei, zaczęły przekształcać się w realne działania. Pewnego rodzaju iskrą stała się współpraca między dr. Hubertem Kowalskim z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, dr Magdaleną Grassmann z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i dr. Markiem Bukowskim z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pomysł powołania stowarzyszenia zataczał coraz szersze kręgi. W czerwcu 2012 roku doszło do pierwszego spotkania przedstawicieli polskich muzeów uczelnianych z Białegostoku, Poznania, Krakowa, Gdyni, Gdańska i Warszawy. Wkrótce uruchomiono stronę internetową muzeauczelniane.pl. Równocześnie z powstaniem strony zapoczątkowane zostały prace nad wspólną wystawą zatytułowaną Muzea uczelniane – Jesteśmy . W ten sposób zebrany został materiał prezentujący działalność oraz zbiory kilkunastu muzeów. W listopadzie 2013 roku wystawa rozpoczęła podróż po kraju.

W maju 2014 roku powołano pierwszą w Polsce organizację pozarządową zrzeszającą muzea oraz jednostki muzealne na polskich uczelniach – Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych. O potencjale środowiska świadczy fakt, że w początkach swojej działalności Stowarzyszenie skupiało 13 muzeów, a pod koniec 2018 roku ma już 81 członków.

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych uświadamiania społeczeństwu znaczenie dziedzictwa akademickiego jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej. Propaguje potrzebę ochrony zabytków materialnych i niematerialnych związanych z dziedzictwem akademickim; podejmuje współpracę z instytucjami państwowymi, placówkami naukowymi, muzeami oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą; organizuje konferencje, szkolenia, seminaria, prelekcje, wystawy i konkursy. Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie, promocję, a także wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych. SMU prowadzi szeroką działalność informacyjną, propagując ideę muzealnictwa uczelnianego na terenie Polski i poza jej granicami.

W związku z działalnością SMU pojawiła się potrzeba udokumentowania pracy i pasji środowiska muzealników uczelnianych w postaci wydawnictwa. Wydano: Muzea uczelniane , pod red. H. Kowalski, M. Grassmann, M. Bukowski; University Museum in Poland , edit. H. Kowalski, M. Grassmann, M. Bukowski, Warsaw 2016; K. Pomian, Muzea i narody w Europie Środkowej, Warszawa 2016; Muzea Uczelniane. Katalog , pod red. H. Kowalski, M. Grassmann, M. Bukowski, M. Piszczatowska, J. Ślaga, Warszawa 2017.

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych zorganizowało konferencje w Nieborowie (2016), Krakowie (2017) oraz Łodzi (2018). Organizacja od początku swego istnienia korzysta z dotacji, m.in. z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Za swoją działalność zostało docenione przez różne środowiska naukowe i kulturalne, m. in. w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”, organizowanym przez Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych stało się stałym i ważnym elementem krajobrazu uczelni. Muzea uczelniane stanowią przedmiot zainteresowania tak władz uniwersytetów, jak i ich społeczności. Unikalność prezentowanych zbiorów oraz atrakcyjny pod względem formalnym i treści przekaz powoduje ogromne zainteresowanie działalnością tego typu placówek. W wielu przypadkach liczba odwiedzających muzea i uczestniczących w przygotowanych przez nie wydarzeniach przewyższa znacznie liczebność kadry i studentów samych uczelni.

dr hab. Hubert Kowalski, dr Magdalena Grassmann, dr Marek Bukowski, mgr Marta Piszczatowska, mgr Joanna Ślaga
Fotoreportaż na III str. okładki