×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Opolski, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Konsolidacja po opolsku

W 2016 roku, podczas wizyty na Uniwersytecie Opolskim związanej z wyrażeniem zgody na uruchomienie tam kierunku lekarskiego, min. Jarosław Gowin wyraził opinię o potrzebie konsolidacji dwóch publicznych uczelni opolskich, kształcących na kierunkach medycznych – uniwersytetu i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej. Propozycja ministra spotkała się wówczas z pozytywnym odzewem władz miasta i rezerwą środowisk obu uczelni, zwłaszcza PMWSZ. Jednak to właśnie od tego momentu wydawało się oczywiste, że do połączenia kiedyś musi dojść, bo funkcjonowanie w jednym mieście dwóch państwowych uczelni o zbliżonych profilach nie ma sensu. Także zachęty finansowe, jakie ministerstwo oferuje za konsolidację, zdają się skłaniać ku takiemu rozwiązaniu. Racje i pomysły ucierały się dwa lata. Wreszcie w listopadzie 2018 roku senaty obu uczelni wyraziły zgodę na konsolidację. Wygląda więc na to, że Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa zostanie włączona w strukturę Uniwersytetu Opolskiego od października 2019 r.

Sytuacja jest o tyle interesująca, że „zawodówka”, która powstała na bazie podyplomowego studium pielęgniarskiego, ma się całkiem nieźle. Utrzymuje dość wysoki poziom rekrutacji (ma teraz 2 tys. studentów), prowadzi też badania naukowe, a jej Wydział Fizjoterapii (nb. specjalność naukowa rektora uczelni dr. hab. Tomasza Halskiego, prof. PMWSZ) uzyskał kategorię A. Żaden z wydziałów Uniwersytety Opolskiego nie może się pochwalić tak wysoką oceną.

Uniwersytet ma w tej chwili prawie 9 tys. studentów (wraz z doktorantami i podyplomowymi). W wyniku połączenia potencjał naukowy uniwersytetu z pewnością wzrośnie, a studenci PMWSZ otrzymają dyplomy uniwersyteckie.

Senat UO uchwałę, w której wyraża pozytywną opinię w sprawie włączenia PMWSZ w struktury UO, przyjął 15 listopada 2018 r. Senat PMWSZ przyjął analogiczną uchwałę kilka dni wcześniej.

– To historyczny moment, przypadający w 25. roku istnienia Uniwersytetu Opolskiego – podkreślał prof. Marek Masnyk, rektor UO. Obecny na posiedzeniu Senatu UO rektor PMWSZ Tomasz Halski powiedział: – Obiecuję ciężką pracę i zapewniam, że zespół PMWSZ jest do niej przygotowany. Mamy spory potencjał naukowy, pracowników z dużym dorobkiem naukowym, publikujących. Wniesiemy w struktury uniwersytetu m.in. dyscyplinę nauki o zdrowiu – podkreślił.

Plany są takie, że 1 października 2019 roku na Uniwersytecie Opolskim powstanie Collegium Medicum – jednostka organizacyjna skupiająca dydaktykę i naukę w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i o kulturze fizycznej. Wszystkie kierunki studiów z tych dziedzin prowadzone dotychczas na UO i w PMWSZ będą nadal prowadzone i organizacyjnie przyporządkowane do Collegium Medicum. Będą je tworzyć dwa wydziały: Lekarski, powstały na bazie uniwersyteckiego Instytutu Medycyny oraz Nauk o Zdrowiu, który skupi dotychczasowe wydziały Fizjoterapii, Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu PMWSZ. Majątek PMWSZ stanie się majątkiem Uniwersytetu Opolskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Collegium Medicum. Uniwersytet przejmie prawa i zobowiązania PMWSZ, a jej studenci staną się studentami Collegium Medicum UO. Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu obejmie funkcję prorektora ds. Collegium Medicum i będzie ją pełnił do roku 2024 r. Uniwersytet zapewnia także przejęcie wszystkich pracowników PMWSZ na dotychczasowych warunkach pracy i płacy na pięć lat. Senat Uniwersytetu Opolskiego zostanie uzupełniony o przedstawicieli PMWSZ, zgodnie z obowiązującym Statutem UO, a do składu pierwszej rady uczelni UO wejdzie jeden przedstawiciel PMWSZ.

Szczegółowe warunki konsolidacji zostaną przygotowane przez władze obu uczelni i zostaną zawarte w umowie pomiędzy nimi. Dopiero one staną się podstawą wspólnie opracowanego wniosku do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Na razie minister został jedynie poinformowany o woli stron do konsolidacji.

(rat)