Juzwenkowie

Magdalena Bajer

W styczniu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej uwieńczył powodzeniem uparte starania dyrektora, przywracając Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich (będącemu placówką PAN) status fundacji, jaki nadał swemu dziełu twórca, Józef Maksymilian Ossoliński w 1817 roku. Pamiętam swoje odwiedziny i rozmowę z dyrektorem Juzwenką, który z radosnym wzruszeniem opowiadał o fali darowizn i zapisów testamentowych wywołanej nową sytuacją.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.