Jak oceniać otwartość konkursów?

Bartosz Wilk

W jednym z poprzednich numerów „Forum Akademickiego” (nr 3/2018) pisałem o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od osoby ubiegającej się o stanowisko asystenta oczekiwano dyplomu doktora z określonej dziedziny oraz co najmniej dziesięcioletniego doświadczenia w „prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim” ze wskazanych w ogłoszeniu przedmiotów. Wystąpiłem w tej sprawie do prokuratury, jednak odmówiono wszczęcia postępowania. Uchybień nie dopatrzył się też olsztyński sąd rejonowy.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.