Dialog bez użycia cepa

Grzegorz Filip

Udzielając głosu badaczom staropolszczyzny, prof. Andrzej Waśko postawił tezę, iż wiek XVII pozostał w ujęciu szkolnym tym, czym był dotąd: syntezą karykaturalnie widzianego sarmatyzmu i manieryzmu. Tymczasem był on srebrnym wiekiem polskiej kultury, był to wiek, który nas prostuje, bo ma zupełnie inne wartości niż te stereotypowo z nim wiązane. Prof.Jacek Kowalski zauważył, że w programie szkolnym brakuje wizji całości, zachłyśnięcia się arcydziełem. Przeszkodą jest m.in. język. Podręczniki są pięknie ilustrowane, ale nie ma w nich spójnego podejścia do dawnej epoki od strony historii i literatury.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.