Cios w polską humanistykę

Magdalena Rabizo-Birek

Sam pomysł ścisłego „dyscyplinowania” usztywni badania naukowe, skłoni do zawężenia perspektyw, zamykania się na powrót w specjalistycznych gettach – pisze autorka. I dodaje: – Nie rozumiem intencji przyświecającym odgórnemu niszczeniu ważnych i sprawdzonych ogniw badań humanistycznych, jakimi są konferencje naukowe i będące ich plonem monografie zbiorowe.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.