Biblioteki ordynacyjne

Piotr Hübner

Do zasobu instytucji narodowych swój wkład wniosły biblioteki ordynacyjne. W Warszawie zlokalizowano zasoby Biblioteki Ordynacyjnej Krasińskich (ustanowionej ukazem carskim z 5/17 lipca 1844 roku). W roku 1860 włączono do biblioteki Muzeum Polskie – kolekcję po Konstantym Świdzińskim, zmarłym 11 grudnia 1855 roku. Wykonawca testamentu, Aleksander margrabia Wielopolski, zamierzał umieścić zbiory w gmachu dawnej biblioteki Załuskich. Zbiory początkowo wcielono do ordynacji Myszkowskiej, ostatecznie rodzina zmarłego przesądziła (zapis z 3 VII 1860) o przekazaniu zbiorów do Biblioteki Krasińskich.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.