2.0 – kalendarium zatrudniania

Katarzyna Łasińska, Andrzej Pieczyński

Cel, który władze Uniwersytetu Zielonogórskiego wyznaczyły sobie w związku z wdrożeniem Ustawy 2.0, to spełnienie wymagań, jakie nowe prawo stawia uczelniom, które mają aspiracje do legitymowania się nazwą „uniwersytet”.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.