Niewydrukowane oświadczenie

Redakcja FA

Na życzenie red. Marka Wrońskiego, współpracownika „Forum Akademickiego”, autora cyklu „Z archiwum nieuczciwości naukowej”, publikujemy treść oświadczenia, które Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał opublikować redaktorowi naczelnemu „Rzeczpospolitej” w związku z nieprawdziwymi informacjami na temat red. Wrońskiego zamieszczonymi na łamach tego dziennika w artykule Mariusza Kowalewskiego Plagiator w resorcie Kudryckiej? Sąd Najwyższy wyrokiem z 15 lutego 2018 r. (sygn. I CSK 281/17) oddalił kasację redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” oraz Gremi Media sp. z o.o. z 28 listopada 2016 r. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z 21 lipca 2016 r. (sygn. akt VI ACa 785/15) oraz prawomocnego Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 stycznia 2015 (sygn. XXV C 1872/13) w sprawie z powództwa red. Marka Wrońskiego o naruszenie dóbr osobistych. Mimo kilkakrotnych wezwań redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” nie wywiązał się z nałożonego przez sąd obowiązku opublikowania poniższego oświadczenia.

Redakcja FA

Oświadczenie

Wydawca dziennika „Rzeczpospolita” oraz jego Redaktor Naczelny Bogusław Chrabota przepraszają dr. hab. Marka Wrońskiego za bezpodstawne i nieuprawnione podanie w artykule Mariusza Kowalewskiego zamieszczonym w „Rzeczpospolitej” w dniu 17 lipca 2013 r., zatytułowanym Plagiator w resorcie Kudryckiej? , nieprawdziwych i szkalujących go informacji, że był on podejrzewany o plagiat. Redaktor Naczelny i Wydawca wyrażają ubolewanie z tego powodu i zobowiązują się nie robić tego w przyszłości.

Bogusław Chrabota oraz Sp. z o.o. Gremi Media