×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Zapowiedzi konferencji naukowych

Nauki humanistyczne i społeczne

2 grudnia 2018. Olsztyn. Doniosłość geopolityczna odrodzenia Rzeczypospolitej .

Organizator: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Współorganizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Kontakt: Krzysztof Żęgota, e-mail: krzysztof.zegota@uwm.edu.pl.

6 grudnia 2018. Warszawa. Poland and the Brexit Negotiations Challenge to the EU and NATO 2018.

Organizator: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Sekretariat konferencji: tel.: 261 813 412. Strona: http://www.akademia.mil.pl/poland-and-the-brexit-negotiations-challenge.

6-7 grudnia 2018. Zielona Góra. Konferencja krajowa Bariery przemian społecznych i modernizacji Polski w latach 1970-1989.

Organizator: Instytut Historii, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kontakt: dr hab. Radosław Domke, prof. UZ, e-mail: r.domke@ih.uz.zgora.pl. Współorganizator: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Zielonej Górze.

23 lutEGO 2019. Toruń. I Ogólnopolska konferencja naukowa WIAD19 Projektowanie dla różnorodności.

Organizator: prof. dr hab. Ewa Głowacka, e-mail: egt@umk.pl. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współorganizator: Koło Naukowe Doktorantów „Pytanie”. Kontakt: mgr Weronika Kortas, e-mail: wkortas@doktorant.umk.pl, tel.: 600 963 058.

2 marca 2019. Toruń. Fenomen jąkania – terapia, wspomaganie, wsparcie – różne drogi, jeden cel.

Kierownik naukowy: prof. dr hab. Jacek Błeszyński, e-mail: jacekble@umk.pl. Organizator: Katedra Logopedii Wydział Nauk Pedagogicznych UMK. Kontakt: mgr Emilia Trzcińska, e-mail: emilia.izabela1@gmail.com, tel.: 884 782 051.

28-29 marca 2019. Toruń. Orient w literaturze – literatura w Oriencie. Literatura wobec wolności i zniewolenia.

Kierownicy naukowi: dr Magdalena Lewicka, e-mail: magdalewicka@umk.pl; dr Magdalena Kubarek, e-mail: magdakubarek@poczta.onet.pl; dr Adam Bednarczyk, e-mail: a_bed@umk.pl; dr Maciej Szatkowski, e-mail: szatkowski@umk.pl. Organizator: Centrum Języka i Kultury Chińskiej, Pracownia Języka i Kultury Arabskiej, Zakład Japonistyki UMK. Współorganizator: Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. Kontakt: mgr Michał Dahl, e-mail: ollo2019conference@gmail.com, tel.: 56 611 35 78.

Nauki o życiu

17-19 stycznia 2019. Białowieża. XVII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne.

Organizator: Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kontakt: dr Beata Galińska-Skok, email:psych@umb.edu.pl, tel.: 85 719 10 91 w. 320, e-mail: psych@umb.edu.pl, konferencja.ptp@gmail.com. Szczegółowe informacje: http://www.psychiatria-bialowieza.pl/.

Nauki ścisłe

13-15 grudnia 2018. Poznań. EIBA 2018 Poznań Conference – International Business in a Transforming World – the Changing Role of States and Firms.

Organizator: Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Szczegółowe informacje: http://eiba2018.eiba.org/. Kontakt: info@eiba2018.eiba.org.

7-11 stycznia 2019. Łódź. XL Konferencja i Warsztaty Geometria analityczna i algebraiczna.

Kierownik konferencji: prof. dr hab. Stanisław Spodzieja. Organizator: Katedra Funkcji Analitycznych i Równa Różniczkowych oraz Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej działające na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Kontakt: dr Maria Frontczak. Więcej na: http://konfrogi.math.uni.lodz.pl/.

10 stycznia 2019. Katowice. Analiza internacjonalnych relacji. Metody i modele rozwoju regionów. Edycja zimowa.

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE. Organizator: Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współorganizator: Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy UE w Katowicach. Kontakt: air2019_winter@ue.katowice.pl.

4-5 lutEGO 2019. Ogrodzieniec. Kierunki zmian w prawie bilansowym – teoria, praktyka, dydaktyka.

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr Aneta Wszelaki. Organizator: Katedra Rachunkowości UE w Katowicach. Kontakt: tel.: 32 257 72 84, e-mail: aneta.wszelaki@ue.katowice.pl.

12 grudnia 2018. Warszawa. Lotnictwa polskie wobec wyzwań przyszłości.

Przewodniczący Rady Naukowej: płk dr hab. Tadeusz Zieliński. Organizator: Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASW w Warszawie. Kontakt: mgr Marcelina Borejko, e-mail: m.borejko@akademia.mil.pl, tel.: +48 885 535 890.

10-11 marca 2019. Przysiek k. Torunia. 6. Konferencja naukowa Monitoring i analiza wody. Metody oznaczania Substancji o charakterze jonowym.

Kierownicy naukowi: dr hab. Tomasz Kowalkowski, e-mail: pinez@chem.umk.pl, prof. dr hab. Bogusław Buszewski, e-mail: bbusz@chem.umk.pl. Organizator: Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK. Współorganizatorzy: AGA Analytical, Metrohm, Komitet Chemii Analitycznej PAN. Kontakt: dr Joanna Rudnicka, e-mail: jrud@chem.umk.pl, tel.: 56 665 60 39.

Opracowała Ewa Kostowska