×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ewaluacja i algorytm

Gospodarzem ostatniego posiedzenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych była 25 i 26 października Politechnika Łódzka. Dyskusja koncentrowała się wokół zagadnień związanych z nowym systemem finansowania szkolnictwa wyższego i nauki oraz ewaluacją nauki.

Goszczący na spotkaniu Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, zapowiedział odejście od limitu dopuszczającego zgłoszenie do ewaluacji maksymalnie 20% artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach, którym w wykazie przypisano inną dyscyplinę niż ewaluowana. Muszą mieć z nią jednak tematyczny związek. W ten sposób odniósł się do wywołujących u rektorów wiele wątpliwości pytań co do tego, czy można publikować w innej dyscyplinie, niż jest się przypisanym. Podał przykład prawnika publikującego w czasopiśmie medycznym artykuł, który jednak w treści dotyczy jego dyscypliny, a co za tym idzie – zostanie on uwzględniony do dorobku. – Nie stworzymy systemu indywidualnego – zastrzegł.

Minister zapowiedział, że wstępna lista czasopism pojawi się jeszcze w tym roku, zaś w maju nastąpi przypisanie im punktacji. Wyjaśnił, że posłuży to zautomatyzowaniu części procesu: czasopisma, które zostaną przypisane do ewaluowanej dyscypliny, będą co do zasady uznawane za mające z nią związek. – Odeszliśmy od sztywnego przyporządkowania, żeby nie zabijać badań interdyscyplinarnych – zaznaczył Müller i dodał, że wciąż do dyskusji pozostaje kwestia wagi wskaźników: czy większy nacisk położyć na naukę, czy na wdrożenia.

Mówiąc o nowych zasadach finansowania uczelni, Piotr Jagielski z Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW podkreślił stabilizujący, a nie konkursowy, charakter algorytmu. W przyszłym roku możliwa zmiana subwencji nie będzie większa niż 1% w dół i 6% w górę. Od 2020 roku spadek wynieść może co najwyżej 2% kwoty przyznanej rok wcześniej. Systematycznie zmniejszać się ma stała przeniesienia – z 50% obecnie do 25% w 2024 roku. Jagielski zapewnił też o przywróceniu w algorytmie wagi dla profesorów wizytujących.

Rektor AGH i przewodniczący KRPUT, prof. Tadeusz Słomka, przyznał, że struktura jego uczelni na razie pozostanie bez zmian, ale nie wykluczył w 2020 roku łączenia wydziałów (zarówno górniczych, jak i metalurgicznych). Powołał już pełnomocników, których zadaniem będzie przegląd kadr w poszczególnych dyscyplinach i opiniowanie wartości każdej z nich. Na razie pewnych do kategoryzacji jest 11 dyscyplin (więcej o zmianach organizacyjnych na AGH wynikających z Ustawy 2.0 w jednym z najbliższych numerów FA – red.).

W toku dyskusji zaapelowano, by w algorytmie wziąć pod uwagę nie stanowiska w uczelniach, ale stopnie i tytuły naukowe. Zgodzono się co do tego, by zapisać w statutach nieograniczoną kadencyjność. Zgłoszono postulat, by na dyplomie doktorskim obok nazwy dyscypliny można było decyzją władz rektorskich umieszczać również jej zakres. Zwrócono też uwagę, że wedle ustawy do grona pracowników naukowych (składnik N) można zaliczyć również osobę, która nie prowadzi badań.

Piotr Müller zapewnił, że wbrew krążącym w środowisku pogłoskom, resort nie przewiduje na obecnym etapie nowelizacji ustawy.

Mariusz Karwowski