×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

Doktorat h.c. – prof. J. Mindykowski

GDYNIA/JASSY Prof. inż. Janusz Mindykowski z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Technicznego Gheorghe Asachi w Jassy. Wyróżnienie przyznano w dowód uznania zasług i zaangażowania w dziedzinie nauki, kultury i życia społecznego, w szczególności za wybitne wyniki naukowe dla rozwoju elektrotechniki, jak również za wkład w rozwój współpracy z uczelnią techniczną w Jassy – jedną z większych w Rumunii. Prof. Mindykowski pracę naukową rozpoczął w gdańskim Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych, skąd w 1976 r. przeszedł do Wyższej Szkoły Morskiej (od 2001 r. Akademii Morskiej). Był dziekanem Wydziału Elektrycznego AM w Gdyni oraz prorektorem ds. nauki. Kierował bądź był wykonawcą ponad 22 projektów, w tym 14 międzynarodowych, a także twórcą bądź współtwórcą 19 patentów oraz kilkunastu wdrożeń i ekspertyz.

Studia medyczne w katowickiej WST

Fot. Sławoj Dubiel

KATOWICE Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach otwiera w październiku pierwsze na Śląsku i trzecie w Polsce – po Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uczelni Łazarskiego – prywatne studia medyczne. Oferta dotyczy jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich (6 lat, 12 semestrów) na kierunku lekarskim oraz trzyletnich studiów licencjackich na kierunku pielęgniarskim. Nowoczesne specjalizacje w ofercie WST, takie jak inżynieria medyczna czy symulacje i modelowanie komputerowe w medycynie, umożliwią studentom dostęp do najnowocześniejszej na rynku wiedzy technicznej. Wcześniej uczelnia kształciła na kierunkach technicznych oraz artystycznych przyszłych architektów, projektantów, grafików i specjalistów budowlanych.

Centrum Fraunhofera w Opolu

OPOLE Politechnika Opolska powiększyła swoją bazę o Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT). Jego dyrektorem została dr hab. inż. Anna Król związana z Wydziałem Mechanicznym PO. To pierwszy w Polsce oddział jednej z najważniejszych, europejskich instytucji wspierających przemysł i wdrażających nowe rozwiązania technologiczne. Będzie specjalizował się w „odchudzaniu” materiałów używanych w motoryzacji, lotnictwie i inżynierii lądowej oraz w zagadnieniach związanych z przetwórstwem węgla, przemysłem kolejowym i metalowym, a także elektromobilnością. Pierwszym projektem realizowanym w Centrum jest grant w wysokości 4,8 mln zł (w 50% finansowany przez NCBR) przyznany na produkcję innowacyjnego elementu karoserii – lekkiego wspornika dla nowych nadwozi samochodów osobowych.

Kosmiczny sukces inżynierów z Kielc

Fot. Kamil Dziewit PŚ

KIELCE Drużyna „Impuls” z Politechniki Święto- krzyskiej w Kielcach zwyciężyła w czwartej edycji prestiżowych zawodów European Rover Challenge, w których rywalizują roboty marsjańskie skonstruowane przez studentów. W nagrodę ich łazik zostanie włączony do misji analogowej AMADEE-2020 Austriackiego Forum Kosmicznego na pustyni w Omanie. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Politechniki Łódzkiej, a trzecia lokata przypadła zespołowi z Toronto. W imprezie, która odbyła się w Starachowicach, brało udział 35 zespołów z 20 państw.

Innowacja jest kobietą i ma na imię… Aneta

Fot. Stefan Ciechan

WARSZAWA/LUBLIN Dr hab. Aneta Ptaszyńska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej została zwyciężczynią IX edycji konkursu „Innowacja jest kobietą” organizowanego przez Polską Sieć Kobiet Nauki. Laureatka opracowała metodę na leczenie infekcji grzybiczej oraz wspomaganie układu odpornościowego pszczół przez wzbogacenie diety zimowej owadów przez bakterie z rodzaju Lactobacillus . W nagrodę jej wynalazek będzie prezentowany podczas Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA 2018 w Norymberdze. Specjalne wyróżnienie przyznano dr Marii Kurańskiej z Politechniki Krakowskiej za lekką i odporną na pleśnie piankę poliuretanową, powstającą przy użyciu odpadu komunalnego, jakim jest zużyty olej, który zamiast zatykać komunalne instalacje kanalizacyjne, może być użytkowany przemysłowo jako materiał ocieplający.

Polak pokieruje światową nubiologią

Fot. UW

WARSZAWA Dr Artur Obłuski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego stanął na czele Międzynarodowego Towarzystwa Nubiologicznego. To pierwszy od półwiecza polski uczony, który został wybrany na to stanowisko. Decyzję jednogłośnie podjęło grono badaczy zajmujących się starożytną Nubią (dziś Egipt i Sudan) na kongresie w Paryżu. Na stołecznym uniwersytecie działa najsilniejsze na świecie centrum badań zajmujących się tą tematyką. Dr Obłuski kieruje obecnie projektem „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”, finansowanym przez ERC. Uczony w 2017 r. otrzymał na realizację badań Starting Grant w wysokości prawie 1,5 mln euro.

Pierwszy amerykański patent

Fot. UwB

BIAŁYSTOK Dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, oraz dr Krzysztof Szerenos opatentowali wyniki swoich badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach projektów krajowych i europejskich realizowanych w Zakładzie Fizyki Magnetyków na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Istotą wynalazku jest metoda oraz system do zapisu fotomagnetycznego wykorzystującego przezroczysty nośnik dielektryczny. Innowacyjność polega na zastosowaniu femtosekundowych spolaryzowanych impulsów światła laserowego określonej długości fali, do zapisu i odczytu danych w sposób nietermiczny. Cała procedura patentowa trwała zaledwie jeden rok.

Nagrody dla wrocławskich matematyków

Fot. Iwona Szajner

WROCŁAW Po raz pierwszy w historii naukowcy z Politechniki Wrocławskiej zdobyli dwie główne nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Nagrodę im. Hugona Steinhausa za całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem modelowania i prognozowania cen na hurtowym rynku energetycznym odebrał prof. Rafał Weron z Wydziału Informatyki i Zarządzania. Nagrodę im. Stefana Banacha przyznano prof. Krzysztofowi Bogdanowi z Wydziału Matematyki w dowód uznania za przełomowe wyniki w teorii potencjału procesów skokowych i operatorów nielokalnych. Wręczenia laurów dokonano podczas międzynarodowej konferencji matematycznej, którą we Wrocławiu zorganizowały Włoskie Towarzystwo Matematyczne (UMI), Włoskie Towarzystwo Matematyki Stosowanej i Przemysłowej (SIMAI) oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne, we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Wrocławskim.

QS Graduate Employability Rankings

WARSZAWA Uniwersytet Warszawski sklasyfikowano w przedziale miejsc 251-300, zaś na pozycjach 301-500 uplasowały się dwie inne polskie uczelnie uwzględnione w zestawieniu: Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska. Przy tworzeniu rankingu pod uwagę brane są m.in poziom współpracy naukowej uniwersytetów z biznesem oraz zaangażowanie uczelni w przedsięwzięcia umożliwiające kontakt przedsiębiorców z absolwentami, np. udział w targach pracy. Autorzy opierają się też na danych statystycznych dotyczących liczby osób, które w ciągu roku od uzyskania dyplomu znalazły zatrudnienie. Na podium MIT, Stanford i Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles.

Power & Buildings

WARSZAWA 18 studentów kierunków technicznych z 8 krajów rozpoczęło w sierpniu naukę w ramach programu stażowego EcoStruxure Academy „Power & Buildings”. Tegoroczne staże koncentrują się wokół takich tematów, jak zakres procesów HVAC, dystrybucja i zarządzanie energią, technologie sieciowe oraz narzędzia do zarządzania bazami danych. Studenci będą przez rok kształcić się w europejskich centrach R&D Schneider Electric i zdobywać praktyczną wiedzę o zagadnieniach Przemysłu 4.0 oraz najbardziej innowacyjnych narzędziach na rynku. Na najlepszych czeka możliwość stałego zatrudnienia w firmie.

Unikatowa pracownia w GUM

GDAŃSK Za 10,5 mln zł w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym powstanie pracownia symulacji kardiologicznej. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia. Do tej pory w ofercie polskich uczelni medycznych nie istniała forma kształcenia symulacyjnego w zakresie nauczania wysokospecjalistycznego. Projekt zakłada przeszkolenie 900 osób: lekarzy, rezydentów, stażystów, lekarzy odbywających specjalizację w trybie pozarezydenckim, a także lekarzy specjalistów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Szkolenia zostaną zorganizowane w ramach 3 modułów: echokardiografii przezprzełykowej, kardiologii interwencyjnej oraz tzw. Point of Care. Partnerem projektu jest Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.

Sukces gdańskiego chóru w Katalonii

Fot. UG

Lloret de Mar/Gdańsk Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego okazał się bezkonkurencyjny na Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Canco Mediterrania” Barcelona – Lloret de Mar. Zespół pod batutą prof. Marcina Tomczaka zdobył Grand Prix, 4 złote dyplomy i specjalną nagrodę pieniężną. Doroczny konkurs przeznaczony jest dla chórów amatorskich: mieszanych, żeńskich i męskich. Rozgrywany jest w kilku grupach wiekowych i w pięciu kategoriach muzycznych: muzyka sakralna, folklor, muzyka pop (także jazz i gospel), muzyka katalońska, twórczość Pau Casalsa.

Zarządzanie w nowym budynku

Fot. Marian Misiakiewicz

Rzeszów Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej wzbogacił się o nowy budynek dydaktyczny. Jego budowę rozpoczęto w 2016 r. Inwestycja kosztowała 10,4 mln złotych. Została sfinansowana ze środków własnych uczelni oraz dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7,9 mln). W dwukondygnacyjnym gmachu o powierzchni 1,2 tys. metrów kwadratowych znajduje się sala laboratoryjna, trzy sale ćwiczeń dla 30 osób każda, sala seminaryjno-konferencyjna dla 50 osób z przeznaczeniem dla rady wydziału oraz obrony prac doktorskich, sala seminaryjna dla 14 osób oraz dziekanat. Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

The IACM Fellows Award dla prof. Kuczmy

Fot. Wojciech Jasiecki

POZNAŃ Prof. inż. Mieczysław Kuczma z Zakładu Konstrukcji Betonowych Instytutu Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej jest jedynym naukowcem z Polski, który znalazł się wśród siedmiu tegorocznych laureatów The IACM Fellows Award – prestiżowej nagrody The International Association For Computational Mechanics. W kręgu jego zainteresowań badawczych jest modelowanie matematyczne i symulacja numeryczna liniowych i nieliniowych problemów dla materiałów i konstrukcji niejednorodnych przy wykorzystaniu koncepcji modelowania wieloskalowego i adaptacyjnego. Wręczenie nagrody odbyło się podczas The 13th World Congress in Computational Mechanics (WCCM2018) w Nowym Yorku. Misją IACM jest szeroko pojęta promocja badań z zakresu mechaniki obliczeniowej. Wcześniej The IACM Fellows Award otrzymało tylko pięciu Polaków: Michał Kleiber (1998), Leszek Demkowicz (2002), Zenon Waszczyszyn (2006), Tadeusz Burczyński (2010), i Janusz Orkisz (2016).

Nagroda za harmonogramy budowy

LUBLIN Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej otrzymał nagrodę im. prof. Aleksandra Dyżewskiego przyznawaną przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa za wybitne osiągnięcia naukowe i praktyczne z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych oraz procesów budowlanych. Lubelski naukowiec opracował specjalną metodę projektowania harmonogramów przedsięwzięć budowlanych w celu zwiększenia ich niezawodności. W działalności naukowej zajmuje się tematyką związaną z modelowaniem problemów decyzyjnych w zarządzaniu produkcją budowlaną.

Stołeczna politechnika w Projekcie Grafenowym

Źródło: PW

WARSZAWA Politechnika Warszawska, reprezentowana przez Wydział Fizyki, jako jedyna polska uczelnia dołączyła do flagowego przedsięwzięcia Unii Europejskiej – Projektu Grafenowego, realizowanego w ramach programu „Nowe Technologie i Technologie Przyszłości” (FET). Konsorcjum składa się ze 158 partnerów z 23 krajów europejskich. Celem ich współpracy, przewidzianej na lata 2014–2023, jest efektywne wykorzystanie badań prowadzonych na najwyższym poziomie w innowacyjnych rozwiązaniach materiałowych na bazie grafenu i materiałów pochodnych (GRM). Pracami polskiego zespołu pokierują dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, prof. PW i dr inż. Włodzimierz Strupiński. Inżynierowie ze stolicy będą prowadzić badania nad krystalizacją, charakteryzacją i zastosowaniami grafenu i innych materiałów dwuwymiarowych.

Medal Mościckiego dla dr. Możeńskiego

Źródło: INS

PUŁAWY/KRAKÓW Dr inż. Cezary Możeński, wieloletni dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, członek Rady Głównej Instytutów Badawczych, został uhonorowany medalem im. Ignacego Mościckiego za wybitne osiągnięcia z zakresu technologii chemicznej, stanowiące podstawę wdrożeń przemysłowych innowacyjnych produktów i procesów chemicznych. Laureat jest uznanym specjalistą w przemyśle nawozowym i autorytetem w zakresie technologii produkcji syntetycznego amoniaku. Prowadzi prace badawcze nad oczyszczaniem gazów przemysłowych, głównie gazów syntezowych i wodoru, oraz zajmuje się projektowaniem i modernizacją systemów technologicznych do produkcji gazów syntezowych, metanolu i amoniaku, a także badaniem i oceną parametrów pracujących instalacji w przemyśle chemicznym. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 17 września podczas otwarcia 61. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Krakowie.

Ranking Times Higher Education

WARSZAWA 12 polskich uczelni znalazło się w najnowszym Times Higher Education World University Rankings – jednym z najważniejszych światowych rankingów uczelni. Obejmuje on łącznie 1258 szkół wyższych z całego świata i uwzględnia 13 wskaźników określających efektywność ich działania w 5 obszarach: badania naukowe, dydaktyka, cytowania prac, współpraca z gospodarką, umiędzynarodowienie. Najwyżej, w przedziale miejsc 601–800, sklasyfikowano uniwersytety: Warszawski i Jagielloński. Na pozycjach 801–1000: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Akademia Górniczo-Hutnicza. Liderem zestawienia Uniwersytet Oksfordzki.

Prof. Manikowski w zarządzie ARPIA

POZNAŃ Dr hab. Piotr Manikowski z Katedry Ubezpieczeń, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, został członkiem zarządu Asia Pacific Risk and Insurance Association (APRIA). Wcześniej – od roku 2014 – był członkiem Rady Naukowej i sekretarzem tej organizacji. APRIA jest jednym z trzech najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń ubezpieczeniowych na świecie. Z tej grupy ma najbardziej globalny zasięg i skupia naukowców z prawie wszystkich kontynentów. Spotykają się oni na dorocznych konferencjach w celu przedstawienia wyników najnowszych badań i dyskusji nad bieżącymi wydarzeniami w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. W 2017 roku Polska została pierwszym państwem spoza rejonu Azji i Pacyfiku, któremu przyznano prawo organizacji takiej konferencji. Odbyła się w Poznaniu.

Prof. Gajda honorowym członkiem MKS

Fot. www.uo.edu.pl

OPOLE Prof. Stanisław Gajda z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego został członkiem honorowym Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Wyboru dokonano na kongresie w Belgradzie. W latach 2000-2013 prof. Gajda był członkiem Prezydium Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Prof. Gajda jest pracownikiem Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa, specjalizującym się w językoznawstwie polskim i słowiańskim, leksykologii, socjolingwistyce, stylistyce i teorii tekstu.

Laury dla prof. Macieja Banacha

ZIELONA GÓRA/ŁÓDŹ Prof. Maciej Banach otrzymał tytuł doktora honoris causa nadany przez Instytut Kardiologii w Kijowie. Został też wyróżniony złotym medalem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Koszycach w uznaniu osiągnięć i podziękowaniu za efektywną i owocną współpracę. Prof. Banach od lutego 2014 roku jest dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kieruje Zakładem Nadciśnienia Tętniczego UM w Łodzi oraz Ośrodkiem Badań Serca i Naczyń Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Opublikował prawie 700 prac z zakresu nadciśnienia, dyslipidemii, kardiologii, kardiochirurgii i stratyfikacji ryzyka. Prof. Banach był wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2010-12. Otrzymał wcześniej doktorat honoris causa Uniwersytetu Medycyny i Farmacji Victor Babes w Timisoarze (Rumunia).

UW liderem Horyzontu 2020

WARSZAWA Uniwersytet Warszawski jest liderem wśród polskich szkół wyższych pod względem liczby projektów realizowanych ze środków unijnego programu ramowego Horyzont 2020. Uczelnia zdobyła w konkursach 19,96 milionów euro na realizację 65 spośród 396 złożonych projektów. Wskaźnik sukcesu wynosi więc 16,5%. W 14 projektach uniwersytet występuje jako koordynator. Wśród otrzymanych grantów są także te najbardziej prestiżowe przyznawane przez ERC. Zespoły z Polski uczestniczą w sumie w 1118 projektach, w 198 są koordynatorami. Łącznie zdobyły 358,5 mln euro. We wnioskach złożonych w 576 konkursach polscy uczestnicy pojawili się 11 368 razy, a w wybranych projektach 1574 razy (jedna instytucja może uczestniczyć w kilku wnioskach/projektach; w jednym może uczestniczyć kilka polskich instytucji). Wskaźnik sukcesu polskich instytucji wynosi 13,85%.

Wrocławski UE z CIMA

WROCŁAW Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymał status Partnera CIMA (CIMA University Partner). The Chartered Institute of Management Accountants jest największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczy ponad 230 tysięcy członków i studentów w 179 krajach. W ramach programów CIMA studenci otrzymują wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej, które są przydatne w zarządzania biznesem. CIMA to tzw. złoty standard w obszarze rachunkowości. Kwalifikacja CIMA jest rozpoznawana na całym świecie wśród konsultantów, doradców finansowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za procesy planowania i kontroli oraz osoby decydujące o strategii firmy.

ALK dwudziesta na świecie

WARSZAWA Akademia Leona Koźmińskiego zajęła 20. miejsce na opublikowanej przez „Financial Times” liście stu najlepszych na świecie szkół biznesu kształcących w zakresie zarządzania. Tak wysoko wcześniej nie była żadna polska szkoła wyższa. Ranking „Financial Times” otwierają szwajcarski Uniwersytet St. Gallen, HEC Paris i London Business School. Przed Koźmińskim jest 17 uczelni europejskich i dwie azjatyckie. Za ALK są natomiast takie znane szkoły, jak międzynarodowa Skema (25.), Eada z Barcelony (35.), Aalto University z Finlandii (46.) czy druga polska uczelnia w tym zestawieniu, warszawska SGH (59.). Ranking FT powstaje na podstawie analizy kilkunastu czynników, takich jak jakość kadry wykładowców, koszt studiów, kariera absolwentów itp. Redakcja brytyjskiego dziennika, która publikuje ranking od 11 lat, zbiera dane z ankiet kierowanych bezpośrednio do absolwentów i do uczelni.

Atena wskaże drogę

WARSZAWA Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, pomysłodawca i realizator projektu ATENA, opracowuje system, który umożliwi platformom lądowym autonomiczne podążanie za wybranym obiektem – człowiekiem lub pojazdem. Dzięki temu, ograniczając liczbę ludzi niezbędnych do transportu wyposażenia i pojazdów, będzie można sterować platformą transportową wspomagającą oddziały piechoty czy tworzyć konwoje. Platformy będą działać w każdym terenie bez konieczności używania mapy i nawigacji, w oparciu o algorytmy uczące oraz wizję maszynową. Budżet projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wynosi 3,67 mln złotych. Zakończenie prac planowane jest na styczeń 2021 roku.

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa 2018

WARSZAWA/KÓRNIK Wybitni naukowcy prof. Peter B. Reich z Uniwersytetu Minnesoty i prof. Jacek Oleksyn z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku zostali laureatami Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej 2018 za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i botaniki. Wyróżniono ich za badania opisujące zróżnicowanie pod wpływem zmian klimatycznych populacji różnych gatunków drzew o szerokim zasięgu geograficznym. Współpracujący ze sobą już od ponad 25 lat naukowcy mają wiele osiągnięć. Jednym z nich jest odkrycie ogólnych zasad kształtujących procesy fizjologiczne roślin i zachodzące w nich zmiany, które stanowią teoretyczną i empiryczną podstawę głębszego zrozumienia reakcji roślin na główne czynniki powodujące globalne zmiany klimatyczne. Laureaci opublikowali wspólnie 87 artykułów, w tym siedem w czasopismach „Science”, „Nature”, „Proceedings of the National Academy of Sciences” i ponad trzydzieści w ważnych czasopismach zajmujących się biologią roślin i ekologią. Nagroda jest przyznawana wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Postępu Nauk (AAAS – American Association for the Advancement of Science), największe na świecie wielodyscyplinarne stowarzyszenie naukowe. Może ją otrzymać para naukowców – jeden pracujący w Polsce, a drugi w USA – za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem wspólnych badań. Wysokość nagrody wynosi 5 tys. dolarów dla każdego z laureatów.

70 lat IM PAN

WARSZAWA 2 listopada 1948 roku powstał Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Wówczas funkcjonował jeszcze jako Państwowy Instytut Matematyczny podzielony na jednostki poświęcone poszczególnym dziedzinom matematyki. Od samego początku istniała redakcja naukowa, której zadaniem była koordynacja publikacji matematycznych w Polsce. Cztery lata później PIM włączono do Polskiej Akademii Nauk. Główna siedziba mieści się w Warszawie, ale działają też ośrodki w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu. Przez instytut przewinęła się większość wybitnych polskich matematyków, m.in. Karol Borsuk, Stanisław Gołąb, Kazimierz Kuratowski, Franciszek Leja, Edward Marczewski, Stanisław Mazur, Andrzej Mostowski, Władysław Orlicz, Witold Pogorzelski, Wacław Sierpiński, Hugo Steinhaus i Tadeusz Ważewski. W 1972 r. założono Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, które organizuje warsztaty i konferencje z udziałem zarówno młodych matematyków, jak i zagranicznych specjalistów.

Doktorat h.c. – prof. B. Buszewski

Fot. Tomasz Lewandowski

WROCŁAW Prof. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika po raz drugi w tym roku otrzymał tytuł doktora honoris causa . Tym razem został uhonorowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. W styczniu podobne wyróżnienie otrzymał od Wojskowej Akademii Technicznej. Prof. Buszewski kieruje na UMK Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki oraz Centrum Edukacyjno-Badawczym Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych. Jego zainteresowania naukowe związane są z chemią analityczną środowiska i fizykochemią zjawisk powierzchniowych oraz z zastosowaniem chromatografii i technik pokrewnych. W ramach konkursu Horyzont 2020 pokieruje grupą badawczą realizującą trzyletni międzynarodowy projekt „Airborne Biomarkers for Colorectal Cancer” (ABC-Cancer), którego celem jest znalezienie małoinwazyjnego narzędzia diagnozy raka jelita grubego.

University Challenge dla PW

Fot. SKNEN PW

WARSZAWA Projekt „ChargNet: electromobility starts here” przygotowany przez studentów Politechniki Warszawskiej wygrał trzecią polską edycję konkursu University Challenge. W skład zwycięskiego zespołu weszli Mikołaj Koszel, Iwo Piętak oraz Emanuel Zawodnik, a ich opiekunem był Tomasz Gajowik. Za triumf otrzymali 15 tys. zł. Kolejne miejsca na podium zajęły drużyny z Politechniki Poznańskiej. Zadaniem uczestników było opracowanie projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii w jednym z czterech obszarów: innowacyjności, wydajności, marketingu i strategii oraz zrównoważonego rozwoju.

Precyzyjne nawadnianie z… aplikacją

WARSZAWA Na Uniwersytecie Warszawskim opracowano metodę szacowania przestrzennego zróżnicowania wilgotności gleb pól uprawnych oraz stresu wodnego roślin. Pozwoli ona precyzyjnie zróżnicować nawadnianie w skali całego pola z dokładnością do 10 metrów kwadratowych. Metoda łączy dane meteorologiczne z informacjami płynącymi z niekomercyjnych satelitów Sentinel stworzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną. Prowadzone prace mają także na celu stworzenie prototypu precyzyjnego systemu nawadniania. Mógłby on autonomicznie, w oparciu o dane satelitarne, generować instrukcje dotyczące tego, gdzie i ile wody w danym momencie powinno się dostarczyć.

Nagroda za… hałas

Fot. Bartłomiej Chojnacki

KRAKÓW Podczas największej na świecie konferencji akustyków i inżynierów zwalczania hałasu na świecie – Internoise 2018 w Chicago – nagrodę Best Poster Award przyznano autorom powstałej w Akademii Górniczo-Hutniczej pracy pt. Noise generated during the passage through the bridge expansion joints in Cracow – case study . Zaprezentowany w formie posteru referat stanowi finalny efekt prowadzonych od dwóch lat badań w rejonie mostu Piłsudskiego oraz mostu Dębnickiego w Krakowie, które dotyczyły problemu hałasu generowanego przez pojazdy przejeżdżające przez mostowe szczeliny dylatacyjne, a szczególnie cech impulsowych tego hałasu. Aktualne normy standaryzujące pomiary i ocenę hałasu drogowego bardzo słabo opisują poprawki impulsowe – stąd pomysł na badania dylatacji, które są jednym z bardziej uciążliwych źródeł hałasu mostowego w miastach. Otrzymane pomiary wykazały bardzo wysokie wartości, co w wypadku oceny metodami normatywnymi było niemożliwe do wykazania.

Srebrny medal dla krakowskich inżynierów

KRAKÓW Zespół naukowy kierowany przez dr hab. inż. Agnieszkę Sobczak-Kupiec z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej został nagrodzony srebrnym medalem 5th International Young Inventors Award (IYIA 2018) w indonezyjskim Sanur. Zaprezentowany wynalazek – powłoki kompozytowe na stopach tytanu o właściwościach antybakteryjnych – będzie mógł znaleźć zastosowanie w stomatologii i implantologii, zarówno do wytwarzania implantów nie poddawanych obciążeniom, takich jak płytki do zespalania kości czaszki, jak i implantów poddawanych obciążeniom dynamicznym. Dodatkowo będzie spełniał również rolę nośnika substancji aktywnej zapobiegającej powstawaniu infekcji pooperacyjnych podczas wszczepiania implantu.

Prof. Bujnicki w Academia Europaea

WARSZAWA Członkowie Zgromadzenia Ogólnego Academia Europaea (AE) zdecydowali o przyjęciu prof. Janusza M. Bujnickiego do grona nowo wybranych członków. Prof. Bujnicki, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, jest jednym z 302 naukowców, którzy zostali zaproszeni do przyjęcia członkostwa w tym roku. Academia Europaea to prestiżowa organizacja europejska, która działa na rzecz wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji, a także wspiera interdyscyplinarne podejście do nauki. Podzielona jest na 20 sekcji w czterech grupach przedmiotowych – nauki humanistyczne, społeczne i pokrewne, ścisłe, biologiczne. W gronie członków Academia Europea jest 71 Polaków, nie tylko naukowców, bowiem należy do niej np. Rafał Dutkiewicz, działcza samorządowy i polityk.

Federacja WUM i UW

Źródło: UW, WUM

WARSZAWA List intencyjny w sprawie utworzenia federacji podpisały 16 października Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski. Ma zacząć działać od kolejnego roku akademickiego. Ściślejsza współpraca pozwoli lepiej wykorzystać potencjał obu uczelni. Uniwersytety zamierzają realizować razem projekty naukowe, prowadzić wspólnie wybrane zajęcia dydaktyczne, umożliwić studentom i pracownikom uczelni partnerskiej korzystanie ze swojej infrastruktury. Celem federalizacji jest utworzenie wspólnego systemu szkół doktorskich, dzięki któremu kształcenie będzie otwarte dla doktorantów WUM i UW. W ramach współpracy naukowo-dydaktycznej 1 października obie uczelnie uruchomiły wspólnie program mikrograntów. Pracownicy i doktoranci mogą ubiegać się o dotacje na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych. W styczniu UW i WUM podpisały porozumienie o uruchomieniu pilotażowego programu międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Wspólne tradycje obu uniwersytetów sięgają połowy ubiegłego wieku, kiedy to na UW wykładano medycynę i farmację. Decyzją władz państwowych wiosną 1950 roku oddzielono od uniwersytetu wydziały Lekarski i Farmaceutyczny. Z ich połączenia powstała Akademia Medyczna – dzisiejszy Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Opracowali: Mariusz Karwowski, Piotr Kieraciński

Współpraca: Aneta Adamska, Ewa Barlik, Jolanta Cianciara, Michał Ciepielski, Iwona Czajkowska-Deneka, Reneta Czeladko, Katarzyna Dziedzik, Kamil Dziewit, Wojciech Jasiecki, Katarzyna Kadaj-Kuca, Maciej Kochański, Izabela Koptoń-Ryniec, Joanna Kosmalska, Marek Mysłek, Jolanta Nowacka, Monika Rogo, Lucyna Sterniuk-Gronek, Małgorzata Syrda-Śliwa, Jolanta Szajbe, Klaudia Wendycz, Dominika Wojtysiak-Łańska, Anna Żmuda-Muszyńska

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki oraz serwisu PAP – Nauka w Polsce.