×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Szkoła, Akademia, Uniwersytet

Od 1 września dotychczasowa Akademia Morska w Gdyni nosi nazwę Uniwersytet Morski w Gdyni. Uczelnia zdobyła wymagane uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Uniwersytet Morski w Gdyni to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego. W swojej blisko 100-letniej historii przyjmowała różne nazwy: Szkoła Morska w Tczewie (1920), Państwowa Szkoła Morska w Gdyni (1930), Wyższa Szkoła Morska w Gdyni (1969) oraz Akademia Morska w Gdyni (2002). Przez ten czas jej mury opuściło 22 807 absolwentów.

Oferta dydaktyczna UMG obejmuje 9 kierunków i 42 specjalności. Wiedzę na uniwersytecie zdobywa obecnie około 5,1 tys. osób. Studentów stacjonarnych jest 2841, niestacjonarnych - 2260, słuchaczy studiów podyplomowych – 15, doktorantów – 40 oraz 39 studentów zagranicznych. Oprócz studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych uczelnia prowadzi także kursy uzupełniające, kwalifikacyjne i specjalistyczne dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Uniwersytet, będący członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich (IAMU), spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW.

W UMG działa ponad 20 kół naukowych, w których studenci realizują projekty badawcze pozwalające na łączenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów z umiejętnościami praktycznymi. W okresie międzywojennym uczelnia dysponowała statkami szkolnymi „Lwów”, a później „Dar Pomorza”. Dziś do szkolenia wykorzystywane są dwie jednostki: fregata „Dar Młodzieży” (oddany do użytku w 1982 roku), na której realizuje się program morskich praktyk studentów, oraz statek szkoleniowo-badawczy „Horyzont II” (2000 r.), będący nowoczesnym pływającym laboratorium dydaktycznym. W chwili, gdy państwo czytają ten numer FA „Dar Młodzieży” znajduje się na wodach Azji południowo-wschodniej, w czasie Rejsu Niepodległości dookoła świata.

Uczelnię tworzą 4 wydziały (kat. B w ocenie jednostek naukowych): Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Wszystkie mają prawa doktoryzowania (w dyscyplinach: elektronika i elektrotechnika, budowa i eksploatacja maszyn, transport, geodezja i kartografia, towaroznawstwo), a trzy z nich (oprócz Mechanicznego) także prawa habilitowania (w dyscyplinach: elektrotechnika, transport, towaroznawstwo).

UMG zatrudnia ponad 700 pracowników. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 371 osób, w tym 25 profesorów zwyczajnych, 48 profesorów nadzwyczajnych, 54 adiunktów, 105 asystentów, 66 starszych wykładowców, 15 wykładowców i instruktora. Na statkach szkolnych pracuje 57 osób. Uczelnia zatrudnia 330 pracowników administracji i obsługi.

W latach 2007–2018 na uczelni zrealizowano 98 projektów badawczych o łącznej wartości ponad 29 mln euro. Prawie co trzeci z nich (29%) ma charakter międzynarodowy. Obecnie prowadzone są prace w ramach m.in. trzech międzynarodowych projektów: EU-CIRCLE („Ogólnoeuropejskie ramy wzmacniania odporności infrastruktur krytycznych na zmiany klimatyczne”, wartość dofinansowania dla uczelni 574,5 tys. euro), JERICHO-VDES („Assessing the potential of future maritime applications in the context of VDE”, 40 tys. euro), JOHANN („Small Cruise Ships in South Baltic Destinations”, 338 tys. euro).

Księgozbiór uniwersyteckiej biblioteki liczy ponad 101 tys. woluminów książek oraz 12,3 tys. roczników czasopism. UMG wydaje cztery czasopisma, wszystkie znajdują się na liście punktowanych MNiSW: kwartalnik „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, kwartalnik „The TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation”, ukazujący się cyklicznie „The Journal of Polish Safety and Reliability Association” oraz wychodzące dwa razy w roku „Prace Wydziału Nawigacyjnego”.

W klasyfikacji CSIC (Najwyższej Rady Badań Naukowych w Madrycie) uniwersytet zajmuje pierwsze miejsce w Europie i czwarte na świecie. W tym roku po raz pierwszy znalazł się na tzw. Liście Szanghajskiej. W dyscyplinie Marine/Ocean Engineering (inżynieria morska) sklasyfikowano go na 42 miejscu. Uniwersytet Morski w Gdyni posiada 13 budynków, w tym planetarium i 3 domy studenckie. Ponad połowa obiektów uczelni powstała przed drugą wojną światową.

karma
 
Prof. inż. Janusz Zarębski, rektor UMG,  mówi:
 
Nadanie rangi Uniwersytetu to spełnienie naszych marzeń o rozwoju uczelni. Cieszymy się, że proces ten udało się sfinalizować w historycznym momencie – trwa Rejs Niepodległości, a niebawem będziemy świętować 100-lecie powstania uczelni. Uniwersytet to najbardziej prestiżowy status uczelni na świecie – jesteśmy dumni, że jako jedyna morska uczelnia w Polsce nosimy taką nazwę. To zmiana, która niesie realne korzyści: wzmocni naszą pozycję w międzynarodowych rankingach, podniesie wartość absolwentów na rynku pracy, pozwoli pozyskać nowych partnerów i zapewni udział w wiodących projektach badawczych. Jako Uniwersytet możemy w pełni wykorzystać nasz potencjał i rozwinąć się na znacznie większą skalę niż w ramach Akademii.