×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Fundacja Rektorów Polskich

Statuty, RODO i ewaluacja

W czerwcu i lipcu odbyły się kolejne Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym, zorganizowane przez Fundację Rektorów Polskich przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

W Pabianicach obradowali rektorzy i prorektorzy, a także inne osoby zainteresowane wdrażaniem Ustawy 2.0. Dyskusja koncentrowała się wokół statutów, które w myśl ustawy szkoły wyższe mają obowiązek opracować, oraz ewaluacji i monitorowania funkcjonowania szkół wyższych. Uczestnicy zaproponowali przykładowe regulacje oraz szczegółowo przedyskutowali uwarunkowania wdrażania ustawy, wskazując na zagrożenia z tym związane. Zaznaczono, że dla uczelni, które zdecydują się na bardziej zaawansowane zmiany swojej organizacji i struktury, nowe prawo stanowić będzie szansę na szybszy rozwój. Za kluczowe w tym względzie uznano przyjęcie właściwej formuły działania takich organów, jak rada uczelni oraz nowe reguły ewaluacji jakości działalności naukowej. Zebrani podkreślili też aspekt odpowiedzialności uczelni za utrzymywanie dyscypliny finansów publicznych, a także konieczność inwestowania w rozwój systemów informatycznych.

W Janowie Podlaskim spotkali się z kolei kanclerze i kwestorzy/dyrektorzy finansowi. Jeden ze zgłoszonych przez nich postulatów dotyczy usytuowania kanclerza w strukturze uczelni. Uczestnicy uznali, że stworzenie optymalnego modelu nie jest możliwe, dlatego każda uczelnia powinna rozstrzygać we własnym zakresie jakie zadania i kompetencje ma kanclerz. Dla zagwarantowania transparentności powinny one jednak być wpisane do statutu. Zaznaczono jednocześnie, że właściwą dla kanclerza jest funkcja kierownicza i podległość rektorowi. Zebrani zasugerowali, by spośród obszarów podlegających obecnie wyłącznej odpowiedzialności kanclerza wyłączyć inwestycje i kontrolę zarządczą, przesuwając je do zakresu działań współdzielonych z innym członkami zarządu. Tym samym zdecydowanie odrzucono pomysły likwidacji stanowiska kanclerza i przesunięcie jego obowiązków w zakres zadań prorektorów.

Kwestorzy zwrócili się także z wnioskiem do ministra o wydanie przez organy skarbowe interpretacji ogólnej co do zakresu stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nauczycieli akademickich. Ich zdaniem przepisy Ustawy 2.0 „nie rozwiązują problemów związanych z procentowym mechanizmem wyodrębniania części wynagrodzenia stosowanym wobec nauczycieli akademickich, do której stosowanie winny mieć 50% koszty uzyskania przychodów” [interpretacja ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, którą Jarosław Gowin przekazał Ministerstwu Finansów stanowi, że „całość obowiązków wykonywanych przez nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy stanowi pracę o charakterze twórczym (dzieło)” – dopisek red.].

Stosując się do wytycznych RODO kwestorzy zasugerowali, by w ramach realizacji nałożonych nań obowiązków sprawozdawczych, przy podpisywaniu dokumentów dotyczących kosztów wynagrodzeń i przepływów pieniężnych nie musieli ujawniać danych osobowych innych osób, w tym nie będących pracownikami uczelni.

W celu usprawnienia realizacji projektów, zaproponowano wprowadzenie do dobrych praktyk rozwiązania polegającego na udzielaniu przez ministra inwestycji i rozwoju interpretacji przepisów nie tylko pytającemu o nią beneficjentowi, ale także innym zainteresowanym instytucjom, jak i pozostałym uczestnikom danego postępowania. Wskazano, że taka odpowiedź powinna zostać opublikowana na stronie internetowej instytucji zarządzającej oraz pośredniczącej.

MG