×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Narodowe Centrum Nauki

Kolejne konkursy rozstrzygnięte

Ponad 30 mln zł trafi do 45 laureatów drugiej edycji konkursu SONATINA. O środki ubiegało się 154 badaczy posiadających stopień doktora nie dłużej niż od 3 lat. Grant obejmuje pełnoetatowe zatrudnienie w polskiej jednostce naukowej, realizację projektu badawczego oraz trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. Wśród złożonych wniosków dominowały nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (z 59 do finansowania rekomendowano 14), dalej nauki ścisłe i techniczne (55/18) i nauki o życiu (40/13). Ze wszystkich skierowanych do realizacji tylko jeden uzyskał ponadmilionowe finansowanie: dr inż. Wojciech Marek Cypryk z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk zajmie się charakterystyką sekrecji, składu i właściwości immunologicznych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w procesie aktywacji inflamasomu NLRP3, metodami proteomicznymi i bioinformatycznymi (1 077 950 zł).

W drugiej edycji konkursu UWERTURA spłynęło 21 wniosków, spośród których do finansowania w łącznej kwocie niemal 673 tys. zł zakwalifikowano osiem. Laureaci odbędą staże w wybranych przez siebie zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji. Najwyżej – ponad 112 tys. zł – wyceniono projekt dr. Łukasza Pawlika z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, który u boku prof. Sandy P. Harrison z Uniwersytetu w Reading zbada cyklony o ekstremalnej sile przekształcające lasy europejskie w warunkach zmieniającego się klimatu oraz ich długookresowy wpływ na systemy biogeomorfologiczne i glebowe. Pozostali wyróżnieni to: dr Michał Tomza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Błażej Nikiel-Wroczyński z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Piotr Micek z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, dr inż. Błażej Scheibe z Centrum Nanobiomedycznego przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Michał Marciak z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego oraz – jedyny reprezentant z obszaru nauk o życiu – dr Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii UAM.

W szóstym konkursie ETIUDA, przeznaczonym dla naukowców stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej, ufundowano stypendia o łącznej wartości prawie 15 mln. Starało się o nie 355 młodych badaczy, nagrodzonych zostało 147 z nich. Co miesiąc będą otrzymywać stypendia w wysokości 4,5 tys. zł oraz 9 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą podczas stażu w wybranym przez siebie ośrodku naukowym. Najwięcej wniosków (152) złożyli przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych, z których eksperci rekomendowali do finansowania 64 projekty o łącznej wartości niemal 6,5 mln zł. W ramach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce wpłynęło 108 aplikacji (przyznano 44 stypendia o łącznej wartości 4,3 mln zł), a w naukach o życiu – 95 (39 z nich przyznano wsparcie w wysokości 4,1 mln zł).

Poznaliśmy też pierwsze rozstrzygnięcia w drugiej edycji konkursu MINIATURA na działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych. Finansowane mogą być wyłącznie badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy konferencyjne, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne. Na cele te można zdobyć od 5 do 50 tys. zł. Nabór w tym konkursie prowadzony jest w trybie ciągłym. W pierwszych trzech turach wyłoniono 219 laureatów, którzy zgłosili do finansowania projekty o łącznej kwocie 7,7 mln zł, z czego 107 w naukach o życiu (wartość 4,8 mln), 64 w naukach humanistycznych (1,4 mln) i 48 w naukach ścisłych i technicznych (1,5 mln). Maksymalną kwotę przyznano dotąd dziewięciu projektom.

(karma)