×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB

JSA gotowy do testów

Jednolity System Antyplagiatowy już od stycznia 2019 roku będzie dostępny nieodpłatnie dla wszystkich polskich uczelni. Jako system centralny zastąpi stosowane dotąd na uczelniach różnorodne i niepowiązane ze sobą systemy komercyjne. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnie mają obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019. W 2019 roku JSA obsłuży wszystkie bronione w Polsce prace magisterskie, od roku akademickiego 2020/2021 obowiązkowi sprawdzania w JSA będą podlegać również prace doktorskie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzyło zbudowanie JSA Ośrodkowi Przetwarzania Informacji – Państwowemu Instytutowi Badawczemu. Zespół specjalistów z OPI PIB pracujący nad systemem JSA opublikował już wersję DEMO2 systemu. Od 1 października 2018 roku wszystkie uczelnie w kraju mogą testować system.

Wersja DEMO2 to wersja beta, która w znakomitej większości pokrywa funkcjonalność przewidzianą dla wersji docelowej (planowanej na styczeń 2019), może jednak jeszcze zawierać błędy, które będą korygowane w wyniku testów – ten proces nazywany jest stabilizacją systemu. Środowisko DEMO2 umożliwia testy interfejsu webowego JSA, a także integrację systemów uczelnianych z JSA. Taką integracją zainteresowani są już twórcy Archiwum Prac Dyplomowych czy Plagiatu. Użytkownicy systemów zintegrowanych z JSA nie będą musieli zakładać kont w JSA ani uczyć się jego obsługi. Dzięki integracji system działający dotąd na uczelni wyśle dane potrzebne do zbadania pliku pracy dyplomowej do JSA, a po wykonaniu badania raport z wynikiem zostanie wysłany do systemu uczelnianego.

Aby rozpocząć testy interfejsu JSA, administratorzy poszczególnych uczelni muszą utworzyć konta dla innych użytkowników JSA w swojej instytucji (instrukcja i podręcznik użytkownika są dostępne na stronie internetowej systemu). Testy te można będzie już potraktować jako faktyczne badanie antyplagiatowe.

JSA w wersji DEMO2 będzie pracować na wszystkich zakładanych bazach referencyjnych, tj. ORPPD (Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych) – liczącym prawie 2,2 mln prac dyplomowych (waga ok. 8 TB), NEKST (polskojęzycznych zasobach internetowych) – liczącym ponad 700 mln dokumentów (waga: ponad 21 TB, ograniczony zbiór ponad 7 TB), Wikipediach (większość istotnych wersji językowych) – liczących ponad 30 mln dokumentów (waga: kilkaset gb) oraz Dziennikach Ustaw (zbiór o niewielkich rozmiarach względem powyższych). Wystarczy zsumować wagi tych baz, aby uświadomić sobie, że będzie to największy system pod względem rozmiaru przechowywanych i przetwarzanych danych w historii MNiSW.

Docelowo JSA ma weryfikować wszystkie prace dyplomowe bronione w Polsce, co oznacza około 330 tys. prac dyplomowych rocznie (są to dane szacunkowe na podstawie statystyk z GUS o liczbie absolwentów w 2017 roku). To ogrom danych do przetworzenia. System ma zatem założone pesymistyczne czasy wygenerowania badania do 24 godzin. W rzeczywistości średni czas badania – od zlecenia do wygenerowania wyniku – jest dużo krótszy. Ostatnie testy przeprowadzane w OPI PIB wykazują, że sprawdzanie pracy zajmuje średnio do 3 minut i przy obecnej infrastrukturze można osiągnąć wynik do 1200 badań na godzinę. To świetny czas w porównaniu do istniejących już w innych krajach centralnych systemów antyplagiatowych; przykładowo podobny system centralny działający na Słowacji zakłada tolerancję oczekiwania na wynik badania rzędu 48 godzin. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dąży jednak do tego, by polski system mógł pracować jeszcze wydajniej, a prace do badania z punktu widzenia użytkowników weryfikowane były praktycznie w czasie rzeczywistym. Dlatego podejmowane są dalsze starania, by zwiększyć moce i przepustowość JSA unikając tym samym zagrożenia przeładowania systemu informatycznego w okresach największego obciążenia przypadających na czas obron.

Pod koniec września specjaliści z OPI PIB rozpoczęli cykl szkoleń dla przyszłych użytkowników JSA: promotorów, osób wspierających promotorów (pracowników dziekanatów) oraz administratorów, oferując możliwość przeszkolenia w obsłudze systemu ponad 1300 osób w skali kraju. Harmonogram szkoleń znajduje się na stronie internetowej JSA, a zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco.

Na grudzień planowane jest uruchomienie szkolenia w otwartej formule e-learningowej, tak żeby każdy potencjalny użytkownik mógł poznać zasady działania systemu. Pytania o JSA można wysyłać na adres jsa@opi.org.pl.