×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Nauki humanistyczne i społeczne

12-13 października 2018. Lublin. Konferencja naukowa pt. Niech się ludzie dowiedzą, że możemy być tak jak inni – upomnieć się o człowieczeństwo .

Organizatorzy: Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW nr 1. Kontakt: e-mail: konferencjaspsosw1@gmail.com , tel.: (81) 445-41-56.

17-19 października 2018. Bydgoszcz. Text- und Diskurswelten in der massenmedialen Kommunikation - Zugänge zur Produktion, Rezeption und Wirkung von multimodalen Textformaten.

Organizator: Katedra Germanistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kontakt: tel.: (52) 360-84-50, https://www.ukw.edu.pl/strona/konferencje/konferencje/34695/konferencja_text_diskurswelten_ukw_bydgoszcz.

18-19 października 2018. Zielona Góra. VI Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy .

Organizator: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kontakt: dr Agnieszka Paszkowicz, e-mail: M.Paszkowicz@iibnp.uz.zgora.pl. Strona informacyjna: http://iibnp.uz.zgora.pl.

18-19 października 2018. Zielona Góra. II Międzynarodowa konferencja naukowa Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich.

Organizowana w ramach cyklu „Najnowsza słowiańska literatura i kultura popularna”. Organizatorzy: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Instytutu Filologii Polskiej oraz Polsko-Ukraińskie Centrum Studiów Humanistycznych UZ; Instytut Filologii, Katedra Polonistyki, Centrum Polonistyki Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Bogdan Trocha. Kierownik organizacyjny: dr Katarzyna Grabias-Banaszewska, mail: slavpoplit@gmail.com. Szczegóły na: http://slavpoplit.strikingly.com.

19-20 października 2018. Gdańsk – Oliwa. X Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – aspekt psychologiczny, genetyczny i neurologiczny.

Organizator: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Informacje: https://ug.edu.pl/konferencje/77358/x_miedzynarodowe_sympozjum_naukowe_diagnoza_zaburzen_spektrum_autyzmu_-_aspekt_psychologiczny.

23 października 2018. Łódź. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chemii.

Organizator: Uniwersytet Łódzki, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Kontakt: (22) 623 36 77, 623 37 22.Szczegóły na: https://healthy-workplaces.eu/pl, https://chemia.ciop.pl/.

24-25 października 2018. Bydgoszcz. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa Kobiety niepodległości. Działalność patriotyczna kobiet na ziemiach polskich w latach 1795-1922.

Organizator: Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych XIX i XX w. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Zakład Teorii i Historii Wychowania Instytutu Pedagogiki UKW. Kontakt: dr Monika Nawrot-Borowska, tel.: 697 558 999, e-mail: nawrot10@ukw.edu.pl; dr Monika Opioła-Cegiełka, tel.: 606 677 043, e-mail: m.opiola@ukw.edu.pl.

9-10 listopada 2018. Poznań. Konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną pt. (Nie)zależność.

Organizator: Stowarzyszenie na tak. Współorganizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Partner strategiczny HARPO. Kontakt: Joanna Baszyńska, e-mail: j.baszynska@natak.pl, tel.: 693 685 785. Strona: http://www.natak.pl/spotkania-na-tak.html.

9 listopada 2018. Gdańsk. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozgłośni Studenckich Radioucze(L)ni.

Organizatorzy: UG, Radio Gdańsk, Readio MORS, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Patronat honorowy: rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Kontakt: e-mail: radiouczelni@ug.edu.pl. Szczegółowe informacje na: http://www.radiouczelni.ug.edu.pl/.

21 listopada 2018. Łódź. Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego – aktualne wyzwania.

Kierownik konferencji: prof. dr hab. Zofia Duniewska. Organizator: Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki oraz Wydział Prawa i Administracji UŁ. Kontakt: e-mail: konferencja.kpaina@wpia.uni.lodz.pl.

22-23 listopada 2018. Łódź. Zaczęło się w Wiedniu. Otto Forst de Battaglia, Oskar Halecki i ich idea Europy Środkowej.

Kierownik konferencji: prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska. Organizator: Katedra Historii Średniowiecznej UŁ. Kontakt: tel.: 606 757 551.

27-28 listopada 2018. Bydgoszcz. Krytycznie z Foucaultem. Anarcheologia edukacji i przestrzeni publiczne j.

Przewodnicząca komitetu naukowego: prof. dr hab. Helena Ostrowicka. Organizatorzy: UKW, UG i UŁ. Kontakt: grzesiak@ukw.edu.pl.

Nauki ścisłe

6-9 października 2018. Gdańsk – Sztokholm. XVIII Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Zarządzanie wartością”.

Organizator: Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Bankowości i Finansów UG, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Szczegółowe informacje na: http://konferencja.wzr.pl/. Kontakt: e-mail: zwp@ug.edu.pl.

19 października 2018. Zielona Góra. IX Sympozjum Polsko-Ukraińskie Przedsiębiorczość jako podstawa mobilności zawodowej.

Organizator: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ. Kontakt: dr Aneta Klementowska, e-mail: A.Klementowska@iibnp.uz.zgora.pl. Strona informacyjna: http://iibnp.uz.zgora.pl.

18-19 października 2018. Kraków. XXV Międzynarodowa Konferencja w zakresie Sztuki Ogrodowej pt. Historyczna roślinność miast w kontekście zmieniających się kanonów piękna.

Przewodnicząca rady programowej: prof. dr hab. inż. Anna Mitkowska. Organizatorzy: Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie. Kontakt: tel.: 12/ 628 24 64, 0608-396-220, e-mail: konferencjaogrodowa@o2.pl, www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl.

22-24 października 2018. Mierzęcin. Zjazd Katedr Prawa Finansowego pt. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania.

Organizatorzy: Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UZ, Fundacja Paradyż. Kontakt: w3zkpf2018@wpa.uz.zgora.pl. Strona: http://www.zkpf2018.wpa.uz.zgora.pl.

16-18 listopada 2018. Kraków. Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2018 (WMAM PK 2018).

Organizator: Instytut Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK. Kontakt: e-mail: wmam@pk.edu.pl.

16-18 listopada 2018. Kraków.

Warsztaty z nowoczesnej matematyki i jej zastosowań.

Organizator: Instytut Matematyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki PK. Kontakt: e-mail: wmam@pk.edu.pl. Szczegóły na: http://wmam.pk.edu.pl/.

23-24 listopada 2018. Kraków. Definiowanie przestrzeni architektonicznej – racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury.

Organizator: Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej Instytutu Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury PK. Szczegóły na: http://www.dpa.arch.pk.edu.pl/.

28-30 listopada 2018. Łódź. XII Konferencja naukowa MASEP 2018 Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych.

Kierownik konferencji: Kierownik Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ – dr hab. Maria M. Grzelak, prof. UŁ, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz. Organizator: Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ. Kontakt: e-mail: masep@uni.lodz.pl. Więcej na: www.masep.uni.lodz.pl.

29-30 listopada 2018. Łódź. Informatyka w zarządzaniu. Metody komputerowe w ekonomii eksperymentalnej IwZ. CMEE 2018.

Kierownik konferencji: dr hab. Anna Kaczorowska. Organizator: Katedra Informatyki na Wydziale Zarządzania UŁ. Kontakt: dr hab. Anna Kaczorowska (anna.kaczorowska@uni.lodz.pl); tel.: 601 092 001, dr hab. Anna Pamuła (anna.pamula@uni.lodz.pl).

Opracowała Ewa KOSTOWSKA