×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Wakacyjne rozstrzygnięcia

Latem FNP rozstrzygnęła konkursy w programach HOMING, POWROTY oraz FIRST TEAM.

Do piątego konkursu w programie HOMING zgłoszono 54 wnioski. Wyłoniono 11 laureatów powracających bądź przyjeżdżających do Polski z Danii (1), Hiszpanii (1), Niemiec (1), Szwajcarii (3), USA (3), Kataru (1) i Australii (1), którzy będą realizować swoje projekty badawcze o charakterze staży podoktorskich we współpracy z 25 zagranicznymi i 6 krajowymi partnerami naukowymi, a także z dwoma polskimi partnerami gospodarczymi. Łączna wartość przyznanych grantów to niemal 9 mln zł. Środki te pozwolą na sfinansowanie 14 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 21 stypendiów dla młodych naukowców – studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych. Najwięcej (897 562 zł) otrzymała dr Dominika Kwaśnicka, która na Uniwersytet SWPS będzie realizować badania eksperymentalne wykorzystujące internet jako medium przekazu informacji do opartej na teorii interwencji promującej redukcję nadmiernej masy ciała. Inni grantobiorcy zajmować się będą m.in. certyfikacją złożonych układów kwantowych, perowskitami halogenkowymi, starzeniem się hematopoetycznych komórek macierzystych, bateriami litowymi nowej generacji oraz inżynierią polarności w heterostrukturach azotkowych.

Do programu POWROTY, skierowanego do badaczy, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwali prowadzenie prac B+R ze względu na rodzicielstwo lub z powodu pracy w innym sektorze gospodarki, zgłoszono 35 projektów. Do finansowania trafią cztery z nich o łącznej kwocie przekraczającej 3 mln zł. Najwyżej wyceniono projekt dr inż. Pauli Ratajczak, która za 800 tys. zł na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej będzie badać „nową koncepcję zrównoważonego kondensatora opartego o technologię weglowo-jonową CARBionCAP”. Dr Sylwester Arabas (Uniwersytet Jagielloński) przyjrzy się mikrofizyce chmur i aerozolu atmosferycznego, dr Anna Szalchcic (Uniwersytet Wrocławski) – cytotoksycznym koniugatom typu peptibodies , zaś dr inż. Katarzyna Adamska (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu) poszuka nowych katalizatorów w celu ograniczenia emisji cząstek stałych z silników samochodowych. Projekty te realizowane będą we współpracy z pięcioma zagranicznymi i dwoma polskimi partnerami naukowymi, a także z dwoma polskimi partnerami gospodarczymi.

Zarówno w programie HOMING, jak i POWROTY finansowanie przyznawane jest na okres dwóch lat. Z kolei trzyletnie granty (z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata) otrzymało trzynaścioro młodych badaczy w konkursie programu FIRST TEAM. Fundacja wspiera w nim młodych doktorów w budowaniu samodzielności naukowej, przyznając im po ok. 2 mln zł na realizację projektów zespołowych i podejmowanie najciekawszych wyzwań badawczych. Łącznie na stworzenie swoich pierwszych zespołów beneficjenci otrzymali ponad 26 mln złotych. Do konkursu zgłoszono 131 wniosków. Cztery z rekomendowanych do finansowania projektów przypadły naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego, po jednym otrzymali badacze z Instytutu Genetyki PAN, uniwersytetów: Jagiellońskiego, im. Adama Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Gdańskiego oraz Politechniki Poznańskiej, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, a także Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Do współpracy przy prowadzeniu badań zostało zaproszonych 28 zagranicznych i 12 krajowych partnerów naukowych. Dzięki pozyskanym środkom laureaci będą mogli sfinansować co najmniej 29 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 35 stypendiów dla doktorantów i studentów zaangażowanych w realizację badań. Będą się w nich zajmować m.in. historią naturalną enzymów zwoju Rossmanna, epigenetyką parodontozy, nanomechaniką Hybrydowych Membran Foto-Mechanicznych, regulacją metabolizmu metioniny oraz kształtowaniem impulsów światła za pomocą operacji fazowych.

(karma)