Książki nadesłane

Dariusz ROLNIK, Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764-1795 w świetle ich korespondencji, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Olaf FLAK, Układ wielkości organizacyjnych. Koncepcja metodologiczna badania rzeczywistości organizacyjnej, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jakub ZAJDEL, Pokolenia PRL na ekranie w kontekście dokumentów prasowych z epoki, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies, edited by Andrzej ŁYDA, Katarzyna HOLEWIK, Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Anna CZYŻ, Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej. Doświadczenia i perspektywy, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Mirosław MATYJA, Szwajcarska demokracja szansą dla Polski, Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE, QBS – Quality Business Software Sp. z o.o., Warszawa 2018, seria: Biblioteka Rządzących i Rządzonych.

Włodzimierz MĘDRZECKI, Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.

Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 2 Język, pod red. Marii CICHOŃSKIEJ i Iliany GENEW-PUHALEWEJ, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA, Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Henryk GRABOWSKI, Myśli o nauce i szkolnictwie wyższym, edukacji, wychowaniu fizycznym i sporcie, kształceniu i pracy nauczycieli, pisaniu, życiu i ludziach, OW „Impuls”, Kraków 2018.

Hieronim KACZMAREK, Przedświt polskiej egiptologii – szkice biograficzne, Wyd. Nauk. USz, Szczecin 2018.

Marek WĘCOWSKI, Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018, seria: Monografie FNP.

Bogusław DYBAŚ, Fortece Rzeczypospolitej. Studium dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018.

Zygmunt HAUPT, Z Roksolanii. Opowiadania, eseje, reportaże, publicystyka, warianty, fragmenty (1935-1975), zebrał, oprac. i notą edytor. Opatrzył Aleksander Madyda, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018.

Paweł TOMCZOK, Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Arkadiusz PULIKOWSKI, Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i integracje, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Agnieszka GOŁDA, Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Arkadiusz BAGŁAJEWSKI, Jerzy BARTMIŃSKI, Monika ŁASZKIEWICZ, Stanisława NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA, Wyd. UMCS, Lublin 2018.

Sławomir ŁOTYSZ, Polscy wynalazcy. 100 polskich wynalazców na 100-lecie Urzędu Patentowego RP, Wyd. Dragon Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2018.

Natalia ŻÓRAWSKA, Dziedzictwo (nie)pamięci. Holocaustowe doświadczenia pisarek drugiego pokolenia, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Studies in Contrastive Semantics, Pragmatics, and Morphology, edited by Paulina BIAŁY, Bożena CETNAROWSKA, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wędrówka ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej, pod red. Macieja FICA, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jednostki języka w systemie i w tekście 2, pod red. Andrzeja CHARCIARKA, Anny ZYCH i Ewy KAPELI, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.