×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Zapowiedzi konferencji naukowych

Nauki humanistyczne i społeczne

7 września 2018. Gdańsk. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Bursztyn wczoraj, dziś, jutro

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. Waldemar Moska, rektor AWFiS w Gdańsku. Organizator: Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Kontakt: dr Piotr Aschenbrenner – e-mail: bursztyn2018@awf.gda.pl. Więcej na: http://bursztyn2018.awfis.net/.

14 września 2018. Słupsk. Zmiany na rynku pracy – perspektywa pracodawcy i pracownika

Organizator: Katedra Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku. Kontakt e-mail: zarzadzanie-konferencja@apsl.edu.pl. Więcej na stronie: https://zarzadzanie-konferencja.apsl.edu.pl/.

21 września 2018. Darłowo. Kobiece drogi do niezależności

Organizator: AP w Słupsku. Kontakt: dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP. Kontakt: e-mail: zuzia.szwedek@gmail.com.

25-28 września 2018. Słupsk. NARBAC 2018. Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu.

Przewodniczący konferencji: prof. dr hab. Wacław Florek. Organizator: AP w Słupsku. Kontakt: e-mail: konferencja.narbac@apsl.edu.pl Strona internetowa: http://narbac.apsl.edu.pl (w budowie).

11-14 października 2018. Toruń. 52. Sympozjum Speleologiczne

Kierownik naukowy: dr Łukasz Czyżewski, e-mail: czyzewsk@umk.pl. Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Współorganizatorzy: Sekcja Speleologiczna PTP im. M. Kopernika w Krakowie, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń - IGiPZ PAN, Toruń, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Kontakt: dr Magdalena Sudoł-Procyk, e-mail: sudol@umk.pl, tel.: (56) 611 39 90.

12-13 października 2018. Szanghaj. From Jerzy Grotowski to Krystian Lupa. The Impact of Polish Theatre in the World

Organizator: Zakład Dramatu i Teatru/Katedra Kulturoznawstwa UMK. Kierownicy naukowi: prof. Kalina Stefanova, e-mail: 111@kalina-stefanova.com; prof. Baorong Gong, e-mail: gongxy87@163.com; dr hab. Artur Duda, e-mail: dudaart@umk.pl.

15-16 października 2018. Poznań. Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Bezpieczeństwo czy zniewolenie?

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM. Organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Uniwersytecki Pracownia Pytań Granicznych UAM oraz Katedra Nauk Społecznych oraz Katedra i Zakład Biologii Komórki UM w Poznaniu. Kontakt: (61) 854 73 84, e-mail: konferencje@ump.edu.pl. Strona: http://www.praktykiwobeczwierzat.pl/.

18-19 października 2018. Toruń. Zabytki – biologia – konserwacja. Teoria a praktyka

Kierownik naukowy: prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, e-mail: jabela@umk.pl. Organizator: Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Skóry Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Kontakt: dr Joanna Karbowska-Berent, e-mail: karber@umk.pl, tel.: (56) 611-38-30.

18-19 października 2018. Toruń. V Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa

Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Kierownik naukowy: dr hab. Wanda A. Ciszewska, e-mail: tai@umk.pl. Kontakt: dr Barbara Centek, e-mail: bcentek@umk.pl, tel.: (56) 611-47-32.

24-26 października 2018. Toruń. Pan Cogito o Bogu. Religijne wymiary twórczości Zbigniewa Herberta

Organizator: Wydział Teologiczny UMK. Współorganizator: Wydział Filologiczny UMK. Kierownik naukowy: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK. Kontakt: mgr Magdalena Lisecka, e-mail: scotus@doktorant.umk.pl, tel.: 511-017-991; mgr Agnieszka Łazicka, e-mail: 236685@stud.umk.pl, tel.: 511-017-991.

25-26 października 2018. Kazimierz Dolny. XIV Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne w 100-lecie odzyskania niepodległości pt. Herb w kulturze

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. Krzysztof Skupieński. Organizatorzy: Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Lublinie, Katedra Historiografii, Źródłoznawstwa I Archeologii, Fakultet Historyczny, Narodowy Uniwersytet Charkowski, Charków, Ukraina oraz Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie. Kontakt: tomislaw@poczta.umcs.lublin.pl.

26-27 października 2018. Toruń. Socjologia. Przypadek Polski 1918-2018

Organizator: Wydział Humanistyczny UMK. Współorganizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Kierownik naukowy: prof. Włodzimierz Wincławski, e-mail: winc@umk.pl. Kontakt: Łukasz Marcin Dominiak, e-mail: lukasz@umk.pl, tel.: 690-520-114.

29 października 2018. Toruń. Nadużycie prawa w ubezpieczeniach społecznych

Organizator: Katedra Prawa Pracy UMK. Współorganizator: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu. Kierownicy naukowi: dr Beata Rutkowska, e-mail: beatarut@umk.pl; dr Anna Napiórkowska, e-mail: napiork@umk.pl; dr hab. Jan Piątkowski, e-mail: janter@umk.pl. Kontakt: dr Beata Rutkowska, e-mail: beatarut@umk.pl; tel.: (56) 611 40 81; dr Anna Napiórkowska, e-mail: napiork@umk.pl, tel.: (56) 611 40 81.

22-23 listopada 2018. Łodź. Zaczęło się w Wiedniu. Otto Forst de Battaglia, Oskar Halecki i ich idea Europy Środkowej

Organizator: Katedra Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik konferencji: dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. UŁ. Kontakt: mgr Łukasz Ćwikła, tel.: 606-757-551.

28-30 listopada 2018. Łódź. XII Konferencja naukowa MASEP 2018 Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych

Kierownicy konferencji: dr hab. Maria M. Grzelak, prof. UŁ; dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz. Organizator: Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ. Kontakt: dr Bogusława Dobrowolska, e-mail: masep@uni.lodz.pl. Więcej na: www.masep.uni.lodz.pl.

cd. na str. 41

Zapowiedzi konferencji naukowych

Nauki o życiu

15-18 września 2018. Kraków. 3rd Central European Biomedical Congress (CEBC) pt. News on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences

Przewodnicząca kongresu: prof. dr hab. Małgorzata Filip, Instytut Farmakologii PAN. Kongres CEBC jest cyklicznym wydarzeniem, odbywa się co 2 lata. Pierwszy, w 2014 r., miał miejsce w Budapeszcie, a ostatni odbył się w 2016 r. w Krakowie. O prestiżu Środkowoeuropejskich Kongresów Biomedycznych świadczy fakt udziału w nich światowej klasy uczonych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. W 2016 r. było 250 uczestników z 19 krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Zaprezentowano 33 wykłady, w tym 20 wykładów znamienitych naukowców z ośrodków zagranicznych, a gościem specjalnym Kongresu był laureat Nagrody Nobla (2012) w dziedzinie chemii prof. Brian Kobilka. Wśród zaproszonych wykładowców, którzy potwierdzili uczestnictwo, będą m.in.: prof. Csaba Földy, Brain Research Institute, University of Zurich, Szwajcaria; prof. Ulrik Gether, Molecular Neuropharmacology and Genetics Research, University of Copenhagen, Dania; prof. Margaret Haney, Columbia University Medical Center, NY, USA; prof. Francesco Pavone, European Laboratory for Non Linear Spectroscopy and Department of Physics, University of Florence, Włochy. Kontakt: Kamila Piotrowska, MSc, Head of General Secretary, of Pharmacology PAS, phone:   +48 12 66 23 249, e-mail:  piotrow@if-pan.krakow.pl.

Nauki ścisłe i techniczne

4 września 2018. Katowice. Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta – budowanie rezyliencji miejskiej

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. Adam Drobniak, prof. UE. Organizator: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współorganizatorzy: Miasto Katowice, Regional Studies Association, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Kontakt: e-mail: adam.drobniak@ue.katowice.pl.

20-21 września 2018. Katowice. 8th European Risk Conference

Katedra Inwestycji i Nieruchomości UE w Katowicach. Współorganizatorzy konferencji: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Groningen Centre for Law and Governance, University of Cape Town, University of Johannesburg. Kontakt: e-mail: expropriation2018@uekat.pl.

 

cd. na str. 51

Zapowiedzi konferencji naukowych

20-22 września. Ustroń. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowe uwarunkowania roli państwa we współczesnej gospodarce

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. Stanisław Swadźba. Organizator: Zakład Systemów Gospodarczych UE w Katowicach. Kontakt: tel.: 32 257 72 50, E-mail: zakladsg@ue.katowice.pl.

24-26 września 2018. Katowice. Public relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski. Organizator: Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych UE w Katowicach. Współorganizatorzy: Katedra Inżynierii Wiedzy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Muzyczna w Katowicach. Kontakt: tel.: 32 257 75 00, E-mail: pr_formum@ue.katowice.pl.

24-25 września 2018. Katowice. Budowanie łańcuchów dostaw jutra

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Piotr Hanus. Komitet Organizacyjny: dr Krzysztof Niestrój, dr inż. Marcin Świtała, mgr Krzysztof Zowada. Organizator: Katedra Logistyki Ekonomicznej UE w Katowicach. Kontakt: tel.: 32 257 73 01, e-mail: katedra.le@ue.katowice.pl.

24-25 września 2018. Warszawa. XIV Międzynarodowa konferencja pt. Mobilność i europejska przestrzeń transportowa. Eurotrans 2018

Organizator: Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. Bogusław Liberadzki. Kontakt: tel.: (22) 564-73-14, e-mail: katran@sgh.waw.pl. Więcej: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/KTr/konferencje/Strony/Euro-Trans-2018.aspx.

cd. na str. 56

Zapowiedzi konferencji naukowych

27-29 września 2018. Katowice. Rethinking Expropriation Law

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr inż. Jan Konowalczuk, dr hab. Magdalena Habdas. Organizator: Katedra Inwestycji i Nieruchomości, e-mail: expropriation2018@uekat.pl. Współorganizatorzy konferencji: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Groningen Centre for Law and Governance, University of Cape Town, University of Johannesburg.

18-20 października 2018. Zakopane. XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2018

Organizatorzy: Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krakowski oraz Towarzystwo Techniczno-Naukowe Sem-Trak. Kontakt: dr inż. Janusz Prusak, e-mail: jprusak@pk.edu.pl, tel.: (12) 6282679. Więcej na: http://semtrak.pl/.

23 października 2018. Łódź. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chemii

Organizator: UŁ, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Więcej na stronie: https://healthy-workplaces.eu/pl. Kontakt: tel.: 22 623 36 77, 623 37 22.

Opracowała Ewa KOSTOWSKA