×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Politechnika Lubelska

Konsolidacja i umiędzynarodowienie

W 1953 roku w Lublinie powołano Wieczorową Szkołę Inżynierską. Jako pierwszy powstał Wydział Mechaniczny, na którym w roku akademickim 1953/1954 podjęło studia 107 studentów. W 1965 r. Wieczorową Szkołę Inżynierską przekształcono w Wyższą Szkołę Inżynierską, która w 1977 r. stała się Politechniką Lubelską.

Obecnie strukturę uczelni tworzy 6 wydziałów: Mechaniczny, Elektrotechniki i Informatyki, Budownictwa i Architektury, Inżynierii Środowiska, Zarządzania oraz Podstaw Techniki. Ponadto w jej skład wchodzą 2 jednostki międzywydziałowe i 8 jednostek ogólnouczelnianych. Na wydziałach istnieje 7 instytutów i 37 katedr. W wyniku ostatniej oceny parametrycznej Wydział Mechaniczny otrzymał kategorię A+, 3 wydziały uzyskały kat. A, a 2 – B. Jednostki PL posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w 6 dyscyplinach i stopnia doktora habilitowanego w 4 dyscyplinach. Najwięcej uprawnień – 3 do doktoryzowania i 2 do habilitowania – posiada Wydział Mechaniczny.

Politechnika Lubelska zatrudnia prawie 1100 pracowników. Nauczycieli akademickich jest w tej grupie 596, w tym 569 na pełnych etatach. Jest wśród nich 135 samodzielnych pracowników nauki, w tym 46 profesorów tytularnych, 73 profesorów PL i 16 adiunktów z habilitacją. Doktorzy habilitowani są także wśród starszych wykładowców – 3. PL zatrudnia też 181 adiunktów z doktoratami i 33 asystentów z doktoratami. Doktoraty posiada również 62 starszych wykładowców. Grupa starszych wykładowców i wykładowców liczy w sumie 107 osób. Uczelnia zatrudnia też 527 innych pracowników. W tej grupie najliczniejsi są pracownicy administracji – 205 osób, pracownicy obsługi – 168 osób oraz pracownicy inżynieryjno-techniczni – 108 osób.

Okazuje się, że pracownicy naukowo-dydaktyczni PL realizują w ciągu roku ponad 202 tys. godzin dydaktycznych. To prawie 40% godzin więcej niż wynosi ich pensum.

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej realizują 35 projektów naukowych. Rocznie publikują 207 prac w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, a ich prace są cytowane 3213 razy. Środki finansowe na działalność naukowo-badawczą PL wynoszą ponad 16 mln zł, a ministerialna dotacja na działalność statutową wynosi niemal 5,8 mln zł. Politechnika Lubelska jest wysoko notowana w statystykach Urzędu Patentowego RP, a w rankingu Perspektyw zajęła 1. miejsce pod względem innowacyjności. To skutek świadomej polityki władz uczelni w obszarze patentowania.

Na Politechnice Lubelskiej na 20 kierunkach studiów kształci się prawie 9400 osób. Kolejne 170 osób, w tym 14 cudzoziemców, uczestniczy w studiach doktoranckich. Na studiach podyplomowych jest prawie 200 słuchaczy. Uczelnia kształci ponad 700 cudzoziemców, co daje dość wysoki, wynoszący 7,5% stopień umiędzynarodowienia.

Politechnika Lubelska dysponuje zwartym kampusem położonym na skarpie nad doliną Bystrzycy. Jest właścicielem 7 działek o powierzchni ponad 16 ha. Stoją na nich 24 budynki o powierzchni 99 tys. m2. Uczelnia dysponuje 1240 miejscami w domach studenckich. Zbiory Biblioteki PL liczą 150 tys. woluminów. Zasoby elektroniczne – 290 tys., w tym 1,8 tys. to baza publikacji pracowników uczelni, a prawie 53 tys. – Baza Polskich Norm PKN.

(p)