×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

MNiSW, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Kategoryzacja po odwołaniach

Znamy już wyniki odwołań od decyzji kategoryzacyjnych z jesieni ub. roku. Jak informuje Zespół ds. Informacji MNiSW, jednostki złożyły 395 odwołań od decyzji wydanych w wyniku oceny jednostek naukowych z jesieni 2017 r. To znaczy, że aż 39,8% jednostek uznało jesienne decyzje za krzywdzące. W wyniku odwołań 113 jednostek – tzn. 28,6% z odwołujących się, a 11,4% z wszystkich jednostek – zmieniło, czyli poprawiło kategorię. Na A+ zmieniło kategorię 13 jednostek, 65 z B na A, 35 z C na B. To zasadniczo zmienia statystyki kategoryzacji. Obecnie jednostek kategorii A+ jest 60, kategorii A – 384, kategorii B – 437, a C – 112. Wzrosła więc liczba jednostek A+, które teraz stanowią aż 6% z 993 ewaluowanych jednostek. Wzrosła też liczba jednostek kategorii A, których teraz jest 384, czyli 38,7%. Spadła natomiast liczba jednostek kategorii B z 467 na 437, gdyż więcej jednostek przeszło z B do A, niż z C do B oraz kat. C. Jednostki kat. B stanowią teraz 44% ocenianych, a C – 11,3%.

Porównajmy kategoryzację 2013/14 oraz 2017/18 – pierwotne decyzje i wyniki po odwołaniach. W 2013 pierwotnie było 3,8% jednostek kat. A+, 31,9% kat. A, 56,2% kat B i 8% kat. C. Po odwołaniach odsetki te kształtowały się następująco: A+ – 4,6% (wzrost o 0,8 punktu procentowego), A – 35,2% (wzrost o 3,3 punktu proc.), kat. B – 57,2% (wzrost o 1 punkt proc.) i kat. C – 8% (wzrost o 1 punkt proc.).

W 2017 r. mieliśmy 4,7% jednostek kat A+, 33,5% – kat. A, 47% – kat. B i 14% – kat. C. Po odwołaniach odsetki te wyniosły: A+ – 6% (wzrost o 1,3 punktu proc.), kat. A – 38,6% (wzrost o 5,1 punktu proc.), kat. B – 44% (spadek o 1 punkt proc.), kat. C – 11,27% (spadek o 3,6 punktu proc.).

Gdy porównamy ostateczne wyniki kategoryzacji 2013/14 i 2017/18 zauważymy, że znacząco podniosła się i liczba, i odsetek jednostek kategorii A+. Czyli znakomicie! W kat. A odnotowujemy wzrost odsetka z 35,2% na aż 38,6%. Jednostek kat. B jest teraz mniej niż w poprzedniej kategoryzacji, a ich odsetek spadł z 57,2% do 44%, czyli aż o 13,2 punktu proc. Za to jednostki kat. C stanowią teraz aż 11,27% ogółu ocenianych, czyli o 3,27 punktu proc. więcej niż w 2014 roku.

Ponieważ na moment zamknięcia numeru nie otrzymaliśmy listy zmian, a jedynie ich wyniki liczbowe, nie mogliśmy sprawdzić i podać dokładnych informacji, jakie jednostki poprawiły swoją pozycję. Wiemy jednak, że liczba tych, które mogą ubiegać się o miano uczelni badawczej – wziąć udział w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” – wzrosła z 15 do 20.

Piotr Kieraciński