×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Komisja Europejska

Erasmus 2021-2017

Komisja Europejska proponuje dwukrotne zwiększenie środków na program Erasmus – do kwoty 30 mld euro – w budżecie UE na lata 2021–2027. Z tej kwoty 25,9 mld euro zostałoby przeznaczone na kształcenie i szkolenie, 3,1 mld euro na młodych ludzi, 550 mln euro na sport. Bieżący program Erasmus+, który dysponuje budżetem w wysokości 14,7 mld euro, jest realizowany w latach 2014–2020. Od czasu utworzenia programu Erasmus w 1987 r. wsparcie w jego ramach otrzymało ponad 9 mln studentów, uczniów, stażystów i wolontariuszy.

Zdaniem Komisji, podwojony budżet Erasmusa pozwoli na zwiększenie liczby beneficjentów i umożliwi objęcie wsparciem w latach 2021–2027 nawet 12 mln osób, czyli trzy razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania. Do beneficjentów programu zalicza się uczniów, studentów, stażystów, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, trenerów sportowych, a także osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz personel prowadzący kształcenie dorosłych, w tym również osoby, które uczestniczą w inicjatywie ErasmusPro.

Dzięki Erasmusowi miliony młodych Europejczyków mogą studiować, szkolić się i odbywać wolontariaty za granicą. W ten sposób zdobywają nowe doświadczenia, poszerzają wiedzę o Europie i zwiększają swoje szanse na rynku pracy. Dysponując dwukrotnie większymi środkami, program Erasmus będzie jeszcze bardziej skuteczny we wspieraniu kluczowych celów politycznych, takich jak utworzenie do roku 2025 europejskiego obszaru edukacji, wzmocnienie pozycji młodzieży oraz promowanie tożsamości europejskiej dzięki polityce w dziedzinie młodzieży, edukacji i kultury.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący KE do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: – Musimy wzmocnić program Erasmus. Od ponad 30 lat jest on jednym z najważniejszych programów, gdyż pokazuje, o co chodzi w integracji. Erasmus jest prawdziwym wyrazem Europy bez granic. Za jego pośrednictwem stwarzamy młodym ludziom więcej możliwości. Dlatego proponujemy podwojenie finansowania tego programu. Każde euro zainwestowane w Erasmusa to inwestycja w przyszłość młodych ludzi, nauczycieli, stażystów i w przyszłość Europy. Mówię to na podstawie własnego doświadczenia jako były uczestnik tego programu w czasach studenckich – kończy J. Katainen.

Tibor Navracsics, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, zauważył, że jest to oferta najpoważniejszego zwiększenia środków wśród wszystkich programów w propozycji budżetu UE. Takie rozwiązanie ma – oprócz zwiększenia liczby beneficjentów Erasmusa – umożliwić dotarcie z programem do osób i środowisk dotychczas defaworyzowanych. Zwiększona zostanie również mobilność i współpraca z państwami trzecimi dzięki połączeniu mobilności fizycznej, mieszanej i wirtualnej. W ramach wzmocnionego programu większa uwaga zostanie skierowana na priorytetowe dla Unii dziedziny, jak: energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria środowiska, sztuczna inteligencja i projektowanie. Program ma też promować tożsamość europejską przez podróże, a nowa inicjatywa DiscoverEU stworzy młodym ludziom możliwości poznawania dziedzictwa kulturowego i różnorodności Europy.

(MAK)