×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB…

…to obowiązująca od 16 kwietnia 2018 r. nowa nazwa dotychczasowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Akademia WSB posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, w dyscyplinach nauki o zarządzaniu oraz pedagogika.

Na 16 kierunkach studiów I i II stopnia kształci się w Akademii WSB ponad 10 tys. studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Jest wśród nich 881 obcokrajowców. W ciągu 20 lat uczelnia wypromowała ponad 31 tys. absolwentów.

W ramach prac naukowo-dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 z uczelnią związanych jest 1164 nauczycieli akademickich (wykładowcy, autorzy i recenzenci prac naukowo-badawczych, autorzy programów nauczania). Na pełnych etatach w podstawowym miejscu pracy zatrudnionych jest 124 nauczycieli akademickich, w tym: 59 samodzielnych pracowników nauki, 51 doktorów i 14 asystentów. Wśród pozostałych nauczycieli akademickich jest 158 samodzielnych pracowników naukowych i 512 doktorów.

Siedziba Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB znajduje się w budynku o powierzchni 14 tys. m2 w Dąbrowie Górniczej. Siedziba Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie zlokalizowana jest w dwóch budynkach o łącznej powierzchni 1750 m2. Uczelnia kształci w 5 lokalizacjach: w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz wydziałach zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie, a także w centrach studiów podyplomowych w Bielski Białej, Bytomiu, Częstochowie, Opolu.

O jakości kształcenia Akademii WSB świadczy wyróżniająca ocena instytucjonalna, którą PKA przyznała jej we wrześniu 2015 roku jako pierwszej uczelni niepublicznej w Polsce. Uczelnia otrzymała również akredytację z wyróżnieniem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS na kierunku zarządzanie. Akademia WSB jest szóstą uczelnią niepubliczną według rankingu uczelni wyższych Perspektyw, jedyną w tym gronie uczelnią spoza Warszawy. Wydział Zarządzania WSB otrzymał w wyniku oceny jednostek naukowych w 2013 kategorii A, a w roku 2017 Wydział Nauk Stosowanych – kategorię B, co sprawia, że uczelnia otrzymuje dotację państwową na działalność statutową.

W latach 2014-2017 Akademia WSB wydała na działalność naukowo-badawczą 25,9 mln zł. Pracownicy WSB zrealizowali w tym okresie 78 projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Rokrocznie ponad 50 pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzi prace badawcze finansowane ze środków uczelnianego Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Prof. Henryka Walicy.

Akademia WSB realizuje projekty rozwojowe w ramach programów unijnych. W perspektywie finansowej 2014-2020 pozyskała już dofinansowanie na realizację 34 projektów o wartości ponad 70 mln zł. W konkursie „Zintegrowane Programy Uczelni” Akademia WSB otrzymała prawie 10 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Księgozbiór Biblioteki Akademickiej liczy ponad 70 tys. woluminów (materiały tradycyjne, elektroniczne i zbiory specjalne, audio, CD, VHS, DVD). Bazy elektroniczne dostępne przez Wirtualną Bibliotekę Nauki gwarantują wgląd do ponad 21 tys. tytułów książek elektronicznych i 38 tys. aktualnych tytułów czasopism naukowych. Ponadto Czytelnia udostępnia prawie 200 tytułów czasopism naukowych polskich i obcojęzycznych.

(rat)