Współpraca biznesu z nauką to konieczność

Artykuł sponsorowany
 

Niedawno firma badawcza Deloitte po raz kolejny opublikowała raport Pierwsze kroki na rynku pracy , który pokazuje potrzeby i oczekiwania studentów i młodych absolwentów u progu życia zawodowego. Z opracowania wynika, że w porównaniu do lat ubiegłych zwiększa się odsetek osób, które nie mają sprecyzowanych planów na przyszłość. Młodzi ludzie coraz krytyczniej podchodzą też do swoich kompetencji. Jako słabe strony postrzegają brak umiejętności przywódczych, delegowania zadań i zarządzania pracą innych. Sześciu na dziesięciu badanych widzi się w roli eksperta, spada natomiast odsetek tych, którzy chcą być menedżerami lub rozpocząć własną działalność. Podsumowując – dzisiejszym absolwentom zdecydowanie spada więc pewność siebie. Należałoby więc zadać sobie pytanie, czy współczesne szkolnictwo wyższe dobrze przygotowuje młodych ludzi do pracy zawodowej i czy obecny model kształcenia dostosowuje umiejętności absolwentów do potrzeb rynku pracy. – Z dziesiątek rozmów z władzami polskich uczelni, jakie odbyliśmy w ostatnich miesiącach, jednoznacznie wynika, że w środowisku akademickim rośnie świadomość konieczności zmian. Programy nauczania powinny być w maksymalny sposób oparte na praktyce, tak aby już w chwili wejścia na rynek pracy młody człowiek miał konkretne zawodowe umiejętności – mówi Daniel Lala, wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems, odpowiedzialny za współpracę z uczelniami.

W sytuacji, gdy rynek pracy boryka się z deficytem wykwalifikowanych pracowników wielu branż, szczególnie ważna staje się współpraca przedsiębiorstw i instytucji z uczelniami. – Dla Asseco, największej polskiej firmy informatycznej, współpraca z uczelniami jest naturalnym elementem funkcjonowania we współczesnej gospodarce – mówi Daniel Lala. – W maju rozpoczęliśmy współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim. Chcemy m.in. prowadzić wspólne projekty badawczo-rozwojowe, współpracować w zakresie transferu technologii oraz komercjalizować wyniki badań naukowych. Współpraca biznesu z nauką to sytuacja, gdy obie strony zyskują, czerpiąc od siebie i uzupełniając się nawzajem. Chcemy być dla polskich uczelni z jednej strony pomocą w udoskonalaniu procesu kształcenia, podnosząc poziom polskiej edukacji, a z drugiej wspierać w tym, aby absolwenci znajdowali zatrudnienie zgodne z wykształceniem. Jednym z filarów doskonalenia procesu kształcenia jest cyfrowa rewolucja widoczna we wszystkich obszarach polskiej gospodarki. Coraz mocniej dotyczy ona również sektora szkolnictwa wyższego. Wspieramy tą rewolucję dostarczając polskim uczelniom profesjonalne rozwiązania pozwalające skutecznie wkroczyć w świat cyfrowy: platformy edukacyjne, oprogramowanie wspierające procesy realizowane przez akademickie biura karier, systemy klasy ERP, elektroniczny obieg dokumentów i przepływu informacji, certyfikowane szkolenia rozwijające kompetencje studentów oczekiwane przez aktualny rynek pracy oraz nowoczesną infrastrukturę IT. Mamy świadomość zarówno ogromnych potrzeb związanych z informatyką oraz możliwości ich sfinansowania m.in. ze środków UE, dlatego oferta Asseco dla uczelni wyższych jest kompleksowa i obejmuje oba te aspekty – dodaje wiceprezes Asseco Data Systems.

Obecny rok to dla polskich uczelni ogromna szansa na wdrożenie innowacyjnych metod nauczania, poprawę efektywności funkcjonowania i zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku edukacyjnym.

Eksperci podkreślają, że zarówno programy nauczania, jak i sam proces kształcenia podlega ciągłemu rozwojowi i musi nadążać za wymaganiami współczesnej gospodarki. Uruchomione przez Asseco Data Systems Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości na Uniwersytecie Wrocławskim pozwoli na znaczący wzrost praktycznych kompetencji absolwentów. Większą elastyczność w tworzeniu programów studiów ma też zapewnić tegoroczna reforma szkolnictwa wyższego.

Grupa Asseco

Współpracuje z uczelniami od kilkunastu lat. Prowadzi programy stażowe dla studentów, wspólnie z uczelniami przygotowuje nowe kierunki studiów, współtworzy studia podyplomowe, dostarcza szkolenia certyfikowane dla studentów, kadry dydaktycznej i zarządzającej. Wdraża platformy edukacyjne, oprogramowanie Akademickich Biur Karier, systemy ERP, wirtualną rzeczywistość. Na koncie ma współpracę z kilkudziesięcioma uczelniami w Polsce i na świecie. www.dlauczelni.assecods.pl