Książki nadesłane

Andrzej CHWALBA, Wielka wojna Polaków 1914-1918, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2018.

Magdalena PIOTROWSKA-GROT, W głąb. Szkice o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia, Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ciało – muzyka – performans, red. Jacek MIKOŁAJCZYK, Maria POPCZYK, Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku. Wybrane aspekty, red. nauk. Katarzyna CZORNIK, Tomasz OKRASKA, Monika SZYNOL, Wyd. UŚ, Katowice 2017.

Lesław TOBIASZ, Linguistic Landscape in Scuol als Ausdruck der kultursprachlichen Vielfalt der lokalen Gemeinschaft, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku, red. nauk. Katarzyna CZORNIK, Monika SZYNOL, Wyd. UŚ, Katowice 2017.

Ewa GUMUL, Explication in Simultaneous Interpreting. A Study into Explicating Behaviour of Trainee Interpreters, Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jolanta LUBOCHA-KRUGLIK, Oksana MAŁYSA, Medycyna. Tłumaczenie specjalistyczne – język rosyjski, Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna, pod red. Jolanty BLICHARZ, Lidii ZACHARKO, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Agata HOŁOBUT, Monika WOŹNIAK, Historia na ekranie. Gatunek filmowy a przekład audiowizualny, Wyd. UJ, Kraków 2017.

Halina HANUSZ, Bartłomiej KORPAK, Polacy na zimowych uniwersjadach 1960-2017, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki, Białystok 2017.

Rysopis kapłana. Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku, pod red. Łukasza JANICKIEGO, Wyd. Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin 2018.

Józef Czechowicz „Poemat o mieście Lublinie”, Józef Łobodowski „Ballada lubelska”, wstęp i oprac. Jarosław CYMERMAN, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin 2017, seria: Biblioteka siedemsetlecia.

Linie światła, red. i oprac. Jarosław WACH, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin 2017, seria: Biblioteka siedemsetlecia.

Andrzej NOWAK, Niepodległa! 1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę, Biały Kruk, Kraków 2018.

Łukasz MARCIŃCZAK, Świat trzeba dokończyć. Rozmowy o imponderabiliach, Wyd. UMCS, Lublin 2017.

Piotr DOMERACKI, Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotności, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018.

Józefa Władysława Bychowca przekład „Sporu fakultetów” Immanuela Kanta. Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 5, oprac. nauk. Kinga KAŚKIEWICZ i Tomasz KUPŚ, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018, seria: Biblioteka „Studiów z historii filozofii”.

Tomasz KUPŚ, „Opus postumum” Immanuela Kanta, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018, seria: Monografie z historii filozofii.

Ludwik Kolankowski. Dzieło i życie – indywidualny przypadek historiograficzny, red. Piotr ORLIŃSKI, Wojciech PIASEK, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2017, seria: Scientia – Universitas – Memoria I.

Józef BINNEBESEL, Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2017.

Jarosław KŁACZKOW, Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce w latach 1918-1939, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2017.

Historical Issues in Hamito-Semitic and Indo-European Languages. Zagadnienia historyczne w chamicko-semickich i indoeuropejskich językach, red. Ireneusz KIDA, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Joanna MLECZKO, Tradycyjny bułgarski obrzęd weselny. Studium etnolingwistyczne, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.