×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Nauki humanistyczne i społeczne

7-8 września 2018. Toruń. Reprezentacja wiedzy w systemach wieloagentowych.

Organizator: Zakład Kognitywistyki Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współorganizatorzy: Kogni_Lab, Katedra Logiki, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii. Kierownicy naukowi: prof. dr hab. Urszula Żegleń, e-mail: zeglen@umk.pl; dr hab. Tomasz Jarmużek, dr Daniel Żuromski, e-mail: jarmuzek@umk.pl, d.zuromski@umk.pl; prof. dr hab. Włodzisław Duch, e-mail: wduch@is.umk.pl. Kontakt: mgr Maria Przybylska, e-mail: knowledgerepresent.conference@gmail.com, tel.: 690-652-170.

11-12 września 2018. Łódź. 38th Annual Conference of the Society for Reproductive and Infant Psychology.

Kierownik konferencji: prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz. Organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Kontakt: dr Andrzej Śliwerski, e-mail: andrzej.sliwerski@uni.lodz.pl. Więcej na: https://srip.org/conference/.

12-14 września 2018. Toruń. II Iterdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa.

Organizator: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Kierownik naukowy: dr hab. Piotr Siemiątkowski, e-mail: piotrs@umk.pl. Kontakt: mgr Patrycja Rutkowska, e-mail: patinet@op.pl, tel.: 606-393-819 oraz mgr Adrianna Czarnecka, e-mail: adrianna.czarnecka93@gmail.com, tel.: 664-002-635.

12-14 września 2018. Łódź. XVI Międzynarodowa „łódzka” konferencja z geografii politycznej.

Kierownik konferencji: prof. dr hab. Marek Sobczyński. Organizator: Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ. Kontakt: geopol@geo.uni.lodz.pl tel.: (42) 635 45 90. Więcej na: http://geopol.geo.uni.lodz.pl/.

17-18 września 2018. Katowice. I Interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu „Lektury dramatu/teatru” pt. Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku.

Organizatorzy: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ. Kontakt: e-mail: lektury_dramatu@interia.pl. Informacje na: www.ifw.us.edu.pl.

19-20 września 2018. Toruń. The Postcolonial Family.

Organizator: Katedra Filologii Angielskiej UMK. Kierownik naukowy: dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, e-mail: kallas@umk.pl. Kontakt: mgr Joanna Antoniak, e-mail: antoniak@doktorant.umk.pl, tel.: (56) 611-35-55.

20-21 września 2018. Toruń. Xth European Colloquium on Maritime Law Research.

Organizator: Wydział Prawa i Administracji UMK. Współorganizatorzy: Institute of Maritime Law University of Southampton Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo. Kierownik naukowy: dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. em. UMK, e-mail: mgertner@umk.pl. Kontakt: dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, e-mail: zpeplow@umk.pl, tel.: (56) 611-40-93; mgr Patryk Ciok, e-mail: p.ciok@doktorant.umk.pl, tel.: (56) 611-40-93.

20-21 września 2018. Sosnowiec. III Sosnowieckie Forum Językoznawcze.

Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ. Informacje o konferencji: http://www.ifw.us.edu.pl/, http://www.ifw.us.edu.pl/iii-sosnowieckie-forum-jezykoznawcze-3/.

20-23 września 2018. Szczyrk. Captive Minds: Norms, Normativities and the Forms of Tragic Protest in Literature and Cultural Practice. Organizator: Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ. Informacje na: http://www.ocs.us.edu.pl/index.php/captiveminds/captiveminds. 24-27 września 2018. Toruń. 9th International Conference on Non-Classical Logic, Theory and Applications The origins of philosophical logic: 70 years of Jaśkowski’s and Łoś’ contributions.

Organizator: Katedra Logiki, Wydział Humanistyczny UMK. Współorganizatorzy: Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii UŁ. Kierownicy naukowi: dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK, e-mail: mnasien@umk.pl; prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak, e-mail: pietrusz@umk.pl; dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK, e-mail: jarmuzek@umk.pl. Kontakt: dr hab. Krystyna Mruczek-Nasieniewska, e-mail: mruczek@umk.pl, tel.: (56) 611-36-26.

25-26 września 2018. Zielona Góra. Języki, kultury i literatury słowiańskie wobec swego czasu historycznego.

(Język konferencji: polski, rosyjski, białoruski, ukraiński). Organizator: Instytut Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kontakt: dr Agnieszka Łazar, e-mail: agnieszka.lazar_uz@wp.pl.

26-29 września 2018. Łódź. III Ogólnopolska konferencja naukowa Policyjne archiwa X.

Kierownik konferencji: prof. dr hab. Bogusław Sygit. Organizator: Zakład Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Kontakt: dr Zbigniew Wardak, tel.: 603874983, e-mail: zwardak@wpia.uni.lodz.pl, dr Piotr Grzegorczyk, tel.: 691317102, e-mail: p.grzegorczyk.wpia@gmail.com. Więcej na: https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferenc...

17-19 października 2018. Bydgoszcz. Text- und Diskurswelten in der massenmedialen Kommunikation – Zugänge zur Produktion, Rezeption und Wirkung von multimodalen Textformaten.

Organizator: Katedra Germanistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kontakt: janusz.pociask@wp.pl.

19 października 2018. Zielona Góra. IX Sympozjum Polsko-Ukraińskie Przedsiębiorczość jako podstawa mobilności zawodowej.

(Język konferencji: polski, rosyjski). Organizator: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ. Kontakt: dr Aneta Klementowska, e-mail: A.Klementowska@iibnp.uz.zgora.pl. Strona informacyjna: http://iibnp.uz.zgora.pl.

Nauki o życiu

18-19 października 2018. Zielona Góra. VI Międzynarodowa konferencja naukowa Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy.

(Język konferencji: polski, rosyjski, angielski). Organizator: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ. Kontakt: dr Agnieszka Paszkowicz, e-mail: M.Paszkowicz@iibnp.uz.zgora.pl. Strona informacyjna: http://iibnp.uz.zgora.pl.

Nauki ścisłe i techniczne

3-7 września 2018. Gdańsk. Kongres Technologii Chemicznej 2018.

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. inż. Sławomir Milweski. Organizatorzy: Stały Komitet Technologii Chemicznej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. Szczegółowe informacje: http://techem9.pg.edu.pl/. Kontakt: e-mail: techem9@pg.edu.pl, tel.: 58 347 23 29.

4-8 września 2018. Sobieszewo. XXIV Biotechnology Summer School.

Organizator: Faculty of Biotechnology of the University of Gdansk and the Medical University of Gdansk. Information: www.bss.ug.edu.pl.

5-7 września 2018. Zielona Góra. Konferencja międzynarodowa International Conference of the Polish Society of Biomechanics – BIOMECHANICS 2018.

(Język konferencji: angielski). Organizator: Wydział Mechaniczny UZ. Kontakt: dr inż. Katarzyna Arkusz, e-mail: k.arkusz@ibem.uz.zgora.pl. Strona informacyjna: http://www.biomechanics2018.wm.uz.zgora.pl.

10-13 września 2018. Gdańsk, Gdynia. 10th Use of Algae for Monitoring Rivers and Comparable Habitats.

Organizatorzy: University of Gdansk, Faculty of Oceanography and Geography, Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Biology. Szczegółowe informacje: uamrich2018.ug.edu.pl.

10-12 września 2018. Gdańsk – Oliwa. 4th Congress of Baltic Microbiologists (CBM2018).

Organizator: Faculty of Biology, University of Gdańsk. Szczegółowe informacje: http://cbm2018.ug.edu.pl/.

10-13 września 2018. Gdynia. X Międzynarodowa konferencja Use of Algae for Monitoring Rivers and Comparable Habitats wraz z warsztatami Use of Plants for Monitoring Aquatic Environments.

Organizator: Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Szczegółowe informacje: http://uamrich2018.ug.edu.pl.

20-23 września 2018. Toruń. Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii.

Organizator: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Kierownik naukowy: dr Agnieszka Słowikowska, e-mail: aga@umk.pl. Kontakt: Szymon Żywica, e-mail: szymon.zywica@gmail.com, tel.: 603-631-353.

20-23 września 2018. Lublin. VII Kongres Młodych Matematyków Polskich.

Organizatorzy: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szczegółowe informacje: https://7kmmp.umcs.lublin.pl/. Kontakt: e-mail: 7kmmp@7kmmp.umcs.lublin.pl.

26-29 września 2018. Zielona Góra. XXII Konferencja naukowa Total Logistic Management &IT Solutions in Logistics.

(Język konferencji: polski, angielski). Organizator: Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ. Kontakt: dr Agnieszka Perzyńska, e-mail: a.perzynska@wez.uz.zgora.pl.

8-13 lipca 2018. Bydgoszcz. XIII Europejska Fizyczna Konferencja pt. Defekty w materiałach izolatorów (EURODIM 2018).

Organizator: Instytut Fizyki UKW. Przewodniczący konferencji: prof. dr hab. Yuriya Zorenko, wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Suchocki oraz prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak, (Instytut Fizyki UKW). Informacje szczegółowe: www.eurodim2018.pl.

6-9 października 2018. Gdańsk XVIII Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie wartością.

Organizator: Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Bankowości i Finansów UG, przy współpracy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Szczegóły: http://konferencja.wzr.pl/.

11-13 września 2018. Kraków XIII International Research-Technical Conference ENERGODOM 2018.

Organizator: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Kontakt: tel.: (12) 62-23-97, e-mail: energodom@energodom.eu.

13-14 września 2018. Kraków. Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna KONMOT 2018.

Patronat: rektor PK prof. dr hab. inż. Jan Kazior. Organizatorzy: Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PK, Komisja Motoryzacji Krakowskiego Oddziału PAN pod patronatem: Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Kontakt: Magdalena Kalarus, tel.: (12) 628-35-31, e-mail: konmot@pk.edu.pl. Więcej na: http://www.konmot.pk.edu.pl/index.php/pl/.

16-20 września 2018. Krynica Zdrój. 64. Konferencja naukowa w Krynicy. Część problemowa: Inżynieria kolejowa szanse i wyzwania. Część ogólna: Problemy naukowe budownictwa.

Organizatorzy: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Wydział Inżynierii Lądowej PK, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Przewodniczący: komitetu naukowego: prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak; komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. Kontakt: e-mail: krynica2018@pk.edu.pl. Szczegółowe informacje na: http://www.krynica2018.pk.edu.pl/index.php/pl/.

Opracowała Ewa Kostowska